HOTĂRÂRE nr. 6 din 28 iunie 2007privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, republicat
EMITENT
  • BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007    În temeiul prevederilor art. 38 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată,birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, aprobat prin Hotărârea biroului permanent al Senatului nr. 5/2002, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 11 octombrie 2004, se completează după cum urmează:- după articolul 7 din Capitolul II, Secţiunea a 2-a "Adjuncţii Avocatului Poporului", se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - Adjuncţii Avocatului Poporului care nu au domiciliul şi nici locuinţă proprietate personală în municipiul Bucureşti beneficiază de la data numirii în funcţie de diurnă de deplasare, pe zi, în cuantum de 2% din salariul de bază, precum şi de decontarea cheltuielilor de cazare."Această hotărâre a fost adoptată de birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în şedinţa din 28 iunie 2007.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 28 iunie 2007.Nr. 6._________