ORDIN nr. 175 din 20 iunie 2007pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 28 iunie 2007    În baza:- Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, a Decretului nr. 1.089/2006 privind numirea unui vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei, a Decretului nr. 1.088/2006 privind numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei, a Decretului nr. 1.087/2006 privind numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei;- Decretului nr. 172/2007 privind eliberarea din funcţie a preşedintelui Consiliului Concurenţei;- Deciziei Plenului Consiliului Concurenţei nr. 7 din 8 martie 2007;- prevederilor art. 20 alin. (4) lit. f), ale art. 27 alin. (1) şi ale art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată;- prevederilor art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007,şi având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,Preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării în Plenul Consiliului Concurenţei se pune în aplicare Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Concurenţei,Alexe GavrilăBucureşti, 20 iunie 2007.Nr. 175.  +  AnexăREGULAMENT 20/06/2007