HOTĂRÂRE nr. 627 din 20 iunie 2007privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin schimbarea destinaţiei şi denumirii unor imobile aflate în administrarea Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Tulcea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 29 iunie 2007



  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDestinaţia şi denumirea bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile nr. M.F. 27.135 şi nr. M.F. 27.137, din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Decebal Traian RemeşMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 20 iunie 2007.Nr. 627.  +  Anexa
           
    1.Ordonator principal de credite42211876Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    2.Ordonator secundar de credite4244458Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Tulcea
    3.Ordonator terţiar de credite    
    4.Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
                   
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/dării în folosinţăValoarea de inventar - în lei -
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)Adresa
    27.1358.29.06Magazie pentru depozitarea produselor de uz fitosanitar şi de ambalajeSuprafaţa construită = 440 m2Magazie cereale, garajŢara: România, judeţul Tulcea, municipiul Tulcea, Str. Mahmudiei nr. 164196324
    Parter 5 încăperi Cărămidă azbociment
    27.1378.29.06Magazie pentru depozitarea produselor de uz fitosanitar şi de ambalajeSuprafaţa construită = 480 m2Saivan, clădire magazie laboratorŢara: România, judeţul Tulcea, municipiul Tulcea, Str. Mahmudiei nr. 16419646
    Cărămidă, lemn, azbociment
  -------