HOTĂRÎRE Nr. 58 din 6 februarie 1996privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Oradea, judeţul Bihor, în administrarea Muzeului Tarii Crisurilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 30 din 13 februarie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate publică a statului, compus din construcţii în suprafaţa de 124 mp şi terenul aferent în suprafaţa de 143 mp, situat în municipiul Oradea, str. Iosif Vulcan nr. 16, judeţul Bihor, din administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Locativă Oradea în administrarea Muzeului Tarii Crisurilor, în vederea funcţionarii Muzeului Memorial "Iosif Vulcan" din municipiul Oradea, judeţul Bihor.  +  Articolul 2Patrimoniul Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Locativă Oradea se diminuează în mod corespunzător cu valoarea imobilului transmis potrivit art. 1 din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Secretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav CozmancaMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul culturii,Viorel Marginean------------------------------