LEGE Nr. 58 din 3 iulie 1996pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 8 iulie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifica Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 mai 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIANACORD 16/10/1995