LEGE nr. 160 din 6 iunie 2007pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 12 iunie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (3) al articolului 115 se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) În învăţământul preuniversitar particular şi confesional, consiliul profesoral al unităţii respective de învăţământ decide în legătură cu menţinerea personalului în activitatea didactică sau de conducere, după împlinirea vârstei legale de pensionare. (5) Patrimoniul unităţilor de învăţământ particular şi confesional preuniversitar este proprietatea privată a fondatorilor."2. Alineatul (4) al articolului 117 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Unităţilor de învăţământ obligatoriu cooperatist li se aplică toate prevederile, obligaţiile şi drepturile învăţământului particular preuniversitar obligatoriu."  +  Articolul IIElevii şi profesorii din învăţământul preuniversitar obligatoriu particular şi confesional beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi elevii şi profesorii din învăţământul preuniversitar obligatoriu de stat, începând cu anul şcolar 2007-2008.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 6 iunie 2007.Nr. 160.--------