RECTIFICARE nr. 247 din 19 iulie 2005la Legea nr. 247/2005
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 6 iunie 2007    În cuprinsul Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- în anexa titlului VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv", la poziţia 5.8 a punctului 5, în loc de: "70% din SC Carom Asigurări Bucureşti S.A." se va citi: "70% din Societatea Comercială de Prestări Servicii în Domeniul Asigurărilor CAROM-BROKER DE ASIGURARE - S.A."------