RECTIFICARE nr. 381 din 25 aprilie 2007la Hotărârea Guvernului nr. 381/2007
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 5 iunie 2007    În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 2 mai 2007, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- la art. 4 lit. A p), art. 22 şi art. 23, în loc de: "... probleme de muncă şi afaceri sociale..." se va citi: "... probleme de muncă şi sociale..."._________