HOTĂRÂRE nr. 3 din 28 mai 2007pentru modificarea şi completarea Hotărârii birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale
EMITENT
  • BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 4 iunie 2007    În temeiul art. 38 alin. (7) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, cu modificările şi completările ulterioare,birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa la Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 8 iunie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Fondul lunar se acordă în funcţie de opţiunea fiecărui deputat sau senator, astfel: a) în numerar la casieria Camerei Deputaţilor, respectiv a Senatului; b) prin alte modalităţi de plată, potrivit instrucţiunilor de plată transmise de deputaţi şi senatori."2. Alineatul (1) al articolului 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Din suma forfetară se pot achiziţiona obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată, bunuri pentru dotarea autoturismelor de serviciu, definite potrivit legii."  +  Articolul IIHotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale, cu modificările şi completările cuprinse în prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa comună a birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din 28 mai 2007.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 28 mai 2007.Nr. 3._________