ORDIN nr. 60 din 21 mai 2007pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 1 iunie 2007    Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport şi ale art. 11 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006,în temeiul art. 11 din Legea nr. 227/2006,preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei NaţionaleAnti-Doping,Graziela Elena VâjialăBucureşti, 21 mai 2007.Nr. 60.  +  AnexăREGULAMENT 21/05/2007