ORDONANTA nr. 31 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*)privind serviciile postale(actualizata până la data de 27 mai 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 1 februarie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 27 mai 2007, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 13 iunie 2002; LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002; LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002; LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006; RECTIFICAREA nr. 70 din 30 septembrie 2006; LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, în tot cuprinsul ordonantei, sintagma "retea postala publică" se inlocuieste cu sintagma "retea postala". Pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă are ca scop stabilirea condiţiilor de furnizare a serviciilor postale şi asigurarea accesului la serviciul universal, în vederea crearii unei piete concurentiale şi promovarii intereselor utilizatorilor.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonante, urmatorii termeni se definesc astfel: a) servicii postale - serviciile destinate publicului, constand în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea la destinatari a trimiterilor postale, efectuate cu caracter profesional şi în scopul obtinerii de profit; b) retea postala - sistemul de organizare şi resursele de orice fel, utilizate de furnizorii de servicii postale, în principal, pentru:- colectarea trimiterilor postale de la toate punctele de acces;- transportul şi manipularea trimiterilor postale de la punctele de acces până la centrele de distribuire;- distribuirea trimiterilor postale la adresele indicate pe acestea;-------------Litera b) a art. 2 a fost modificata de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, prin care sintagma "retea postala publică" a fost inlocuita cu sintagma "retea postala", a fost abrogat, mentinandu-se sintagma "retea postala publică".b^1) retea postala publică - sistemul de organizare şi resursele de orice fel, utilizate de unul sau mai mulţi furnizori de serviciu universal, în principal, pentru:- colectarea trimiterilor postale care fac obiectul unei obligaţii de serviciu universal de la toate punctele de acces;- transportul şi manipularea trimiterilor postale de la punctele de acces până la centrele de distribuire;- distribuirea trimiterilor postale la adresele indicate pe acestea;-------------Litera b^1) a art. 2 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007. c) puncte de acces - ansamblul instalaţiilor fizice, inclusiv cutiile postale, puse la dispoziţie publicului, prin intermediul cărora trimiterile postale pot fi introduse în reteaua postala;-------------Litera c) a art. 2 a fost modificata de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, prin care sintagma "retea postala publică" a fost inlocuita cu sintagma "retea postala", a fost abrogat, mentinandu-se sintagma "retea postala publică". d) puncte de contact - ansamblul instalaţiilor fizice prin intermediul cărora trimiterile postale pot fi livrate destinatarilor; e) colectare - operaţiunea de preluare a trimiterilor postale depuse la punctele de acces; f) distribuire - procesul care începe cu sortarea trimiterilor postale la centrul de distribuire şi se incheie cu livrarea acestora la destinatari; g) trimitere de corespondenta - comunicare scrisa, tiparita, imprimata sau înregistrată pe orice fel de suport material, care urmeaza să fie transportata şi livrata, altfel decat electronic, la adresa indicată de expeditor pe acest suport sau pe ambalajul acestuia. Cartile, cataloagele, ziarele şi periodicele nu sunt considerate trimiteri de corespondenta; h) trimitere postala - un bun aflat în forma finala în care urmeaza să fie transportat şi livrat, altfel decat prin mijloace electronice, la adresa indicată de expeditor; din această categorie fac parte trimiterile de corespondenta, precum şi cărţi, cataloage, ziare, periodice şi colete postale conţinând bunuri cu sau fără valoare comerciala; i) trimitere postala internationala - trimiterea postala expediata de pe teritoriul României către o adresa care nu se afla pe acest teritoriu sau expediata din afara teritoriului României către o adresa aflata pe teritoriul acesteia şi trimiterea postala expediata din afara teritoriului României către o adresa care nu se afla pe acest teritoriu, dar aflata în tranzit pe teritoriul României;------------Litera i) a art. 2 a fost modificata de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.i^1) trimitere postala intracomunitara - trimiterea postala internationala expediata de pe teritoriul României către o adresa de pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau expediata de la o adresa de pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene către o adresa de pe teritoriul României şi trimiterea postala expediata de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene către o adresa de pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, dar aflata în tranzit pe teritoriul României;------------Litera i^1) a art. 2 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. j) publicitate prin posta - trimiterile postale interne sau internationale care urmeaza să fie transportate şi livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constand exclusiv în materiale de reclama, marketing sau publicitate, care conţin mesaje identice, cu excepţia numelui, adresei şi numarului de identificare a destinatarului, precum şi a altor modificari care nu altereaza natura mesajului, dacă aceste trimiteri sunt expediate unui numar semnificativ de destinatari, stabilit de autoritatea de reglementare. Nu constituie publicitate prin posta:- chitantele, facturile, situaţiile financiare şi alte mesaje având un continut diferit;- trimiterile postale care conţin în afară de publicitate prin posta şi alte trimiteri în acelasi ambalaj; k) serviciu de trimitere recomandata - serviciu postal ale cărui particularitati constau în oferirea unei garantii forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totala sau parţială ori deteriorare a trimiterii postale şi în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea la punctul de acces sau livrarea la destinatar; l) serviciu de trimitere cu valoare declarata - serviciu postal a cărui particularitate consta în asigurarea unei trimiteri postale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau partiale ori deteriorării, pentru o sumă egala cu valoarea declarata de expeditor; m) serviciu de trimitere contra ramburs - serviciu postal a cărui particularitate consta în achitarea contravalorii bunului care face obiectul trimiterii postale de către destinatar expeditorului prin intermediul retelei postale;-------------Litera m) a art. 2 a fost modificata de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.------------Litera n) a art. 2 a fost abrogata de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. o) serviciu de schimb de documente - furnizarea de mijloace, inclusiv punerea la dispoziţie de către un tert de sedii ad-hoc şi de mijloace de transport, care permit autolivrarea prin schimb reciproc a trimiterilor postale între utilizatorii abonati la acest serviciu; p) furnizor de servicii postale - orice persoană, fizica sau juridica, a carei activitate consta, în tot sau în parte, în prestarea de servicii postale;------------Litera p) a art. 2 a fost modificata de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. q) furnizor de serviciu universal - furnizorul de servicii postale care presteaza unul sau mai multe servicii postale din sfera serviciului universal, desemnat în acest sens de autoritatea de reglementare; r) cheltuieli terminale - remunerarea furnizorului de serviciu universal pentru distribuirea pe teritoriul României a trimiterilor postale expediate din afara teritoriului României; s) expeditor - persoana care genereaza efectiv trimiterea postala şi, personal sau prin intermediul unui tert, o introduce în reteaua postala;-------------Litera s) a art. 2 a fost modificata de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, prin care sintagma "retea postala publică" a fost inlocuita cu sintagma "retea postala", a fost abrogat, mentinandu-se sintagma "retea postala publică". t) destinatar - persoana careia îi este adresata trimiterea postala; u) utilizator - persoana care beneficiaza de servicii postale în calitate de expeditor sau de destinatar; v) cerinţe esentiale - condiţii generale, care nu sunt de natura economica, impuse de stat pentru furnizarea serviciilor postale, constand în: protectia secretului corespondentei, asigurarea securitatii retelei postale în ceea ce priveste transportul bunurilor periculoase, precum şi, în cazuri justificate, protectia datelor cu caracter personal, asigurarea confidentialitatii informaţiilor transmise sau stocate, protectia dreptului la viaţa privată, protectia mediului şi respectarea normelor privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;-------------Litera v) a art. 2 a fost modificata de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.------------Litera w) a art. 2 a fost abrogata de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Abrogarea lit. w) a art. 2 se aplică începând cu data de 31 decembrie 2006, conform lit. a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Articolul 3Prevederile prezentei ordonante nu sunt aplicabile urmatoarelor servicii: a) transportul şi livrarea trimiterilor postale proprii personal de către expeditorul real al acestora; b) transportul şi livrarea trimiterilor postale proprii ale expeditorului prin intermediul unui sediu secundar al acestuia, în cazul în care trimiterile în cauza se referă la activitatea expeditorului şi urmaresc în mod nemijlocit satisfacerea unui interes al acestuia, legat de activitatea în cauza; c) transportul şi livrarea unei singure trimiteri postale a expeditorului, efectuate cu titlu gratuit şi în mod nemijlocit de către o persoană fizica imputernicita de expeditor în acest scop; d) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor postale în cadrul unui serviciu organizat pentru uzul exclusiv al autorităţilor publice, în temeiul unor dispozitii legale speciale; e) transportul şi livrarea cu titlu gratuit ale inscrisurilor care însoţesc bunurile transportate şi livrate împreună cu acestea.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Articolul 4 (1) Secretul trimiterilor postale este inviolabil. (2) Retinerea, predarea sau deschiderea trimiterilor postale este permisa numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Capitolul II Serviciul universal  +  Articolul 5 (1) Dreptul de acces la serviciul universal reprezinta dreptul de a beneficia de furnizarea permanenta a serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal, la anumite standarde de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor. (2) Orice persoană are dreptul de acces la serviciul universal.------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. (3) Autoritatea de reglementare stabileste condiţiile de amplasare a punctelor de acces şi a punctelor de contact, astfel încât densitatea acestora sa tina seama de nevoile utilizatorilor, precum şi de standardele de calitate a serviciilor postale din sfera serviciului universal. (4) Serviciile incluse în sfera serviciului universal sunt: a) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor postale interne şi internationale, în greutate de până la 2 kg; b) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor postale interne şi internationale, în greutate de până la 10 kg; c) distribuirea coletelor postale în greutate de până la 20 kg, expediate din afara teritoriului României către o adresa aflata pe teritoriul acesteia; d) serviciul de trimitere recomandata având ca obiect trimiteri postale din categoriile prevăzute la lit. a)-c);------------Litera d) a alin. (4) al art. 5 a fost modificata de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. e) serviciul de trimitere cu valoare declarata având ca obiect trimiteri postale din categoriile prevăzute la lit. a)-c);------------Litera e) a alin. (4) al art. 5 a fost modificata de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. f) orice alte servicii postale stabilite prin hotărâre a Guvernului, dacă raspund unor necesităţi de ordin social sau economic ale utilizatorilor, care nu pot fi asigurate în mod satisfacator în condiţiile unei piete concurentiale. (5) Autoritatea de reglementare poate mari limita de greutate prevăzută la alin. (4) lit. b) până la cel mult 20 kg şi poate stabili condiţii speciale pentru livrarea la domiciliu a coletelor postale respective. (6) Dimensiunile minime şi maxime ale trimiterilor postale care fac obiectul serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal se stabilesc de autoritatea de reglementare, în conformitate cu prevederile actelor adoptate de Uniunea Postala Universala. (7) Nu sunt incluse în sfera serviciului universal: a) serviciul de schimb de documente; b) serviciile postale stabilite de autoritatea de reglementare, care prezinta caracteristici suplimentare faţă de cele prevăzute de prezenta ordonanţă pentru serviciile incluse în sfera serviciului universal.------------Alin. (7) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 6 (1) Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei stabileste politica şi strategia privind implementarea serviciului universal, cu respectarea principiilor transparentei, obiectivitatii, proportionalitatii şi nediscriminarii. În stabilirea acestei politici şi strategii Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei va actiona în vederea limitarii posibilelor efecte negative asupra concurentei, determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, precum şi a asigurarii protectiei interesului public. (2) Pe baza politicii şi strategiei stabilite potrivit alin. (1), autoritatea de reglementare stabileste şi comunică public condiţiile şi procedura pe care le aplica pentru a desemna unul sau mai mulţi furnizori de servicii postale ca furnizori de serviciu universal, precum şi condiţiile speciale pe care trebuie să le respecte acestia şi drepturile de care beneficiaza în furnizarea serviciului universal.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007. (3) Autoritatea de reglementare poate desemna ca furnizor de serviciu universal numai un furnizor care asigura condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă pentru prestarea serviciilor postale din sfera serviciului universal. (4) Autoritatea de reglementare va informa Comisia Europeana cu privire la masurile luate privind asigurarea dreptului de acces la serviciul universal şi, în special, cu privire la furnizorii de serviciu universal desemnaţi.-------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Articolul 7 (1) Furnizorul de serviciu universal trebuie să asigure, în fiecare localitate în care presteaza serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le furnizeze, cel puţin o colectare de la fiecare punct de acces şi cel puţin o livrare la locuinta fiecarei persoane fizice şi la sediul fiecarei persoane juridice, în fiecare zi lucratoare, dar nu mai puţin de 5 zile pe săptămâna, cu excepţia cazurilor sau condiţiilor geografice considerate excepţionale de autoritatea de reglementare.------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) autoritatea de reglementare poate stabili ca livrarea să se faca la anumite instalaţii corespunzătoare, în condiţii determinate. (3) Autoritatea de reglementare va informa Comisia Europeana şi celelalte autorităţi naţionale de reglementare din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la situaţiile de excepţie determinate potrivit alin. (1) şi (2).------------Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 8Furnizorul de serviciu universal trebuie să respecte în mod cumulativ urmatoarele condiţii generale în indeplinirea obligaţiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care îi incumba:------------Partea introductiva a art. 8 a fost modificata de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. a) sa garanteze respectarea cerințelor esentiale; b) să ofere servicii identice utilizatorilor care se afla în condiţii comparabile; c) să ofere servicii disponibile pentru toţi utilizatorii, fără nici un fel de discriminare;------------Litera c) a art. 8 a fost modificata de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. d) să ofere servicii în mod neintrerupt, cu excepţia cazurilor de forta majoră; e) să asigure o evolutie continua a serviciilor în functie de cerinţele tehnice, economice şi sociale, precum şi adaptarea serviciilor la cerinţele utilizatorilor.  +  Articolul 9 (1) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia sa puna la dispoziţie utilizatorilor, în mod regulat, informaţii detaliate şi actualizate cu privire la caracteristicile serviciilor din sfera serviciului universal pe care le furnizeaza, în special informaţii referitoare la condiţiile generale de acces la aceste servicii, precum şi la tarifele şi nivelul standardelor de calitate ale acestor servicii.------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) se publică pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal şi în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare. (3) Autoritatea de reglementare va informa Comisia Europeana cu privire la modalitatile de punere la dispoziţia utilizatorilor a informaţiilor prevăzute la alin. (1).------------Alin. (3) al art. 9 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 10 (1) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a asigura accesul utilizatorilor la reteaua postala publică pe care o opereaza, în condiţii de transparenta, obiectivitate şi nediscriminare.-------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat prin abrogarea pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006 de către pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007. (2) Autoritatea de reglementare poate impune furnizorului de serviciu universal cu pozitie dominantă pe piaţa relevanta obligaţii privind condiţiile în care acesta trebuie să permită accesul altor furnizori de servicii postale la reteaua postala publică pe care o opereaza, dacă o asemenea măsura se impune pentru asigurarea unui mediu concurential şi pentru respectarea principiilor transparentei, obiectivitatii şi nediscriminarii.-------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat prin abrogarea pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006 de către pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Capitolul IIIDrepturi acordate furnizorului de serviciu universal------------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Articolul 11În vederea asigurarii serviciului universal, furnizorul de serviciu universal beneficiaza de urmatoarele drepturi:-------------Litera a) a art. 11 a fost abrogata de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.-------------Litera b) a art. 11 a fost abrogata de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007. c) dreptul de acces cu prioritate la punctele de frontieră şi la organele vamale; d) dreptul de a instala, intretine, inlocui şi muta, cu titlu gratuit, cutii postale pe imobilele aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale; e) dreptul de a beneficia de sumele sau de avantajele de orice alta natura care i se cuvin în temeiul oricărui mecanism de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor postale din sfera serviciului universal, în condiţiile stabilite de lege şi de autoritatea de reglementare; f) dreptul de a actiona în relatiile internationale în calitate de furnizori de serviciu universal şi de a incheia acorduri operationale în aceasta calitate; g) dreptul de a utiliza formularele internationale specifice, prevăzute în acordurile internationale la care România este parte.------------Art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.-------------Art. 11^1 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.  +  Capitolul IVFinantarea serviciului universal-------------Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.  +  Articolul 12Dreptul de a presta unul sau mai multe servicii postale incluse în sfera serviciului universal, având ca obiect trimiteri de corespondenta interne sau internationale, indiferent dacă livrarea acestora este accelerata ori nu, a caror greutate este mai mica de 50 g şi al caror tarif este mai mic decat de 2,5 ori tariful public corespunzător unei trimiteri de corespondenta din prima treapta de greutate a celei mai rapide categorii standard, poate fi rezervat de către autoritatea de reglementare furnizorului de serviciu universal, în măsura necesară indeplinirii obligaţiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care îi revin. Serviciile care fac obiectul unui asemenea drept rezervat de autoritatea de reglementare sunt denumite în continuare servicii rezervate.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.  +  Articolul 13Dreptul de a presta servicii postale având ca obiect publicitatea prin posta nu poate fi rezervat, indiferent de greutatea trimiterilor postale care fac obiectul serviciilor sau de tariful aplicabil.------------Art. 13 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 6 noiembrie 2006.  +  Articolul 14 (1) Începând cu data expirarii drepturilor rezervate conform art. 12, în măsura în care costul net asociat indeplinirii obligaţiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care revin unui furnizor de serviciu universal reprezinta o sarcina injusta pentru acesta, autoritatea de reglementare va decide suportarea partajata a acestui cost de către furnizorii de servicii postale ori de către utilizatori. (2) Autoritatea de reglementare va determina, cu respectarea principiilor transparentei, minimei atingeri aduse concurentei, nediscriminarii şi proportionalitatii, un mecanism de compensare care va fi bazat pe contribuţii ale furnizorilor de servicii postale ori ale utilizatorilor şi care va fi administrat de autoritatea de reglementare, în condiţiile stabilite de aceasta. În acest scop, autoritatea de reglementare va stabili: a) furnizorii de servicii postale sau utilizatorii care au obligaţia să contribuie la compensare; b) cuantumul contribuţiilor datorate, stabilite ca un procent din cifra de afaceri a furnizorilor de servicii postale sau ca o sumă fixa suplimentara perceputa utilizatorilor la furnizarea serviciilor postale, fără a se limita doar la aceste modalităţi de stabilire a contribuţiilor; c) modalitatea şi termenul de plată a contribuţiilor; d) orice alte elemente necesare în vederea funcţionarii mecanismului de compensare. (3) În măsura în care sumele care ar putea fi colectate din contribuţiile prevăzute la alin. (2), în condiţiile stabilirii unui cuantum al contribuţiilor rezonabil şi care să nu aduca atingere viabilitatii economice a furnizorilor, sunt insuficiente, diferenţa dintre costul net prevăzut la alin. (1) şi aceste sume va fi suportata de la bugetul de stat. (4) În acest scop, autoritatea de reglementare va comunică Ministerului Economiei şi Finanţelor, până la data de 15 iulie a fiecarui an, o previziune a diferenţei determinate conform prevederilor alin. (3), iar Ministerul Economiei şi Finanţelor are obligaţia introducerii acesteia în proiectul legii bugetului de stat pentru anul următor. (5) Autoritatea de reglementare stabileste şi comunică Ministerului Economiei şi Finanţelor condiţiile în care se virează furnizorilor de serviciu universal diferenţa determinata conform prevederilor alin. (3), iar Ministerul Economiei şi Finanţelor are obligaţia de a vira furnizorilor de serviciu universal aceste sume, în termen de 30 de zile de la data comunicarii condiţiilor stabilite de autoritatea de reglementare.------------Art. 14 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.  +  Capitolul VRegimul de autorizare a furnizorilor de servicii postale------------Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.------------Art. 14^1 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Abrogarea art. 14^1 se aplică începând cu data de 31 decembrie 2006, conform lit. a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.Abrogarea art. 14^1 este mentinuta şi de modificarea pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006 de către pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.  +  Articolul 15 (1) Furnizarea serviciilor postale se realizează în condiţiile regimului de autorizare generală prevăzut de prezentul capitol. (2) Regimul de autorizare generală este regimul juridic adoptat de autoritatea de reglementare, care stabileste drepturile şi oblibaţiile furnizorilor de servicii postale, permitand furnizarea de servicii postale fără obtinerea unei decizii explicite din partea autorităţii de reglementare, prin notificarea intentiei de a presta activităţi de furnizare a serviciilor postale. (3) Regimul de autorizare generală stabileste obligaţii privind furnizarea serviciilor postale, în scopul şi în măsura necesare pentru garantarea respectarii cerințelor esentiale. (4) Regimul de autorizare generală poate stabili obligaţii specifice privind furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal, în scopul şi în măsura necesare pentru asigurarea dreptului de acces la serviciul universal. (5) Oblibaţiile prevăzute la alin. (4) pot privi, printre altele: a) furnizarea unor servicii din sfera serviciului universal; b) calitatea, disponibilitatea şi modul de prestare a serviciilor furnizate; c) respectarea drepturilor rezervate furnizorilor de serviciu universal, în conformitate cu prevederile cap. IV; d) eventualele contribuţii datorate de titular în temeiul unui mecanism de compensare a costurilor implicate de furnizarea serviciilor postale din sfera serviciului universal.------------Art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta modificare se aplică începând cu data de 31 decembrie 2006, conform lit. a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 16 (1) În scopul realizării unei evidente oficiale a furnizorilor, orice persoană care intenţionează sa furnizeze servicii postale transmite autorităţii de reglementare o notificare. Notificarea se va realiza în mod obligatoriu prin completarea formularului-tip stabilit şi actualizat de autoritatea de reglementare. (2) Autoritatea de reglementare stabileste condiţiile şi procedura de obtinere, modificare, suspendare şi retragere a dreptului de a furniza servicii postale în condiţiile regimului de autorizare generală, cu respectarea principiilor transparentei, nediscriminarii, proportionalitatii şi obiectivitatii. (3) Persoana care a transmis notificarea cu respectarea dispoziţiilor legale este autorizata sa furnizeze serviciile postale pe care le-a indicat în notificare, aplicandu-i-se în mod corespunzător regimul de autorizare generală. (4) La cerere sau din oficiu, autoritatea de reglementare va elibera în cel mult 7 zile persoanei care a transmis notificarea cu respectarea dispoziţiilor legale un certificat-tip prin care se atesta dreptul de a furniza servicii postale.------------Art. 16 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta modificare se aplică începând cu data de 31 decembrie 2006, conform lit. a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.------------Art. 17 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 18Persoanele cărora li s-a aplicat sancţiunea retragerii dreptului de a furniza servicii postale pe baza regimului de autorizare generală nu pot beneficia de dreptul de a furniza servicii postale pe o perioadă de 3 ani de la aplicarea sanctiunii.------------Art. 18 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.------------Art. 19 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.------------Art. 20 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Capitolul VI Tarife şi contabilitate------------Art. 21 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Articolul 22 (1) Tarifele practicate de furnizorul de serviciu universal pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze trebuie să fie accesibile, transparente, nediscriminatorii şi fundamentate în functie de costuri.------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (2) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a supune spre aprobare autorităţii de reglementare tarifele percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze şi de a le aduce la cunoştinţa publicului, cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care acestea intră în vigoare, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare.------------Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.------------Alin. (3) al art. 22 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. (4) Furnizorul de serviciu universal poate aplica tarife speciale în cazul unui volum mare de trimiteri postale. În aceasta situaţie, acesta are obligaţia de a aplica principiile transparentei şi nediscriminarii atât cu privire la tarifele propriu-zise, cat şi cu privire la condiţiile asociate acestora.------------Alin. (4) al art. 22 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (5) Stabilirea şi practicarea tarifelor speciale prevăzute la alin. (4) trebuie să respecte urmatoarele condiţii cumulative: a) stabilirea tarifelor speciale va ţine seama de costurile ce sunt evitate, datorita volumului mare de trimiteri postale, faţă de situaţia în care serviciul, incluzând întreaga gama de prestatii aferente colectarii, sortarii, transportului şi livrarii, s-ar referi la o singura trimitere postala; b) tarifele speciale şi condiţiile asociate acestora se aplică în acelasi mod atât în raport cu furnizori de servicii postale diferiti, cat şi în raport cu serviciile echivalente prestate de furnizorii de serviciu universal; c) tarifele speciale sunt practicate în mod nediscriminatoriu faţă de toţi utilizatorii care folosesc serviciile postale în condiţii similare; d) tarifele speciale sunt facute publice în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare şi pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal.------------Alin. (5) al art. 22 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (6) Autoritatea de reglementare poate stabili în sarcina furnizorului de serviciu universal obligaţia mentinerii pe intregul teritoriu naţional a unui nivel uniform al tarifelor percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat să le presteze, fără a aduce atingere posibilităţii furnizorului de serviciu universal de a incheia acorduri tarifare individuale cu utilizatorii.------------Alin. (6) al art. 22 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 23 (1) Furnizorul de serviciu universal trebuie să respecte urmatoarele principii la incheierea acordurilor privind cheltuielile terminale pentru trimiterile postale intracomunitare expediate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene către o adresa aflata pe teritoriul României:-------------Partea introductiva a alin. (1) al art. 23 a fost modificata de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta modificare intră în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. a) cheltuielile terminale să fie fixate în functie de costurile prelucrarii şi livrarii trimiterilor postale internationale; b) nivelul tarifelor să fie corespunzător calităţii serviciului; c) cheltuielile terminale să fie transparente şi nediscriminatorii. (2) În cazul în care nu exista asemenea acorduri, furnizorul de serviciu universal aplica prevederile acordurilor internationale în domeniu la care România este parte.------------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Articolul 24 (1) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a tine evidenţa contabilă separata, în cadrul contabilitatii interne de gestiune, prin aplicarea, în mod unitar, a principiilor privind elaborarea sistemului de evidenţa contabilă separata şi a cerințelor privind intocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare separate stabilite de către autoritatea de reglementare. (2) În cadrul evidentei contabile separate sunt evidentiate distinct cel puţin fiecare dintre serviciile rezervate, pe de o parte, şi serviciile nerezervate, pe de altă parte, iar în cadrul serviciilor nerezervate se urmaresc distinct serviciile incluse în sfera serviciului universal şi cele neincluse în sfera serviciului universal. (3) Respectarea de către furnizorul de serviciu universal a principiilor şi cerințelor prevăzute la alin. (1) se verifica de un auditor independent, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare. Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a publică anual o declaratie privind respectarea acestor principii şi cerinţe, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare. (4) Autoritatea de reglementare va transmite Comisiei Europene, la cerere, informaţii detaliate cu privire la sistemul de evidenţa contabilă separata elaborat de furnizorul de serviciu universal în procesul de implementare a obligaţiei prevăzute la alin. (1). (5) Furnizorul de serviciu universal va transmite autorităţii de reglementare şi Comisiei Europene, la cerere, informaţii contabile detaliate rezultate din sistemul de evidenţa contabilă separata prevăzut la alin. (4), cu respectarea confidentialitatii acestora. (6) În cazul în care autoritatea de reglementare decide că nu se justifica rezervarea unor servicii postale furnizorului de serviciu universal, potrivit art. 12, şi nici stabilirea unui mecanism de compensare a costurilor ocazionate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, potrivit art. 14, iar furnizorul de serviciu universal nu beneficiaza de măsuri de natura ajutorului de stat sau cu efecte similare, autoritatea de reglementare poate decide sa nu impuna obligaţia de a tine evidenţa contabilă separata. Autoritatea de reglementare va informa Comisia Europeana cu privire la această măsură.------------Art. 24 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.-------------Art. 24^1 a fost eliminat prin abrogarea pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006 de către pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.  +  Articolul 25 (1) Subventionarea de către furnizorul de serviciu universal a serviciilor din sfera serviciului universal pe care este obligat să le presteze şi care nu i-au fost rezervate, pe baza veniturilor obtinute din furnizarea serviciilor rezervate, este permisa numai în cazul şi în măsura în care aceasta subventionare este strict necesară pentru indeplinirea anumitor obligaţii de furnizare a serviciilor nerezervate din sfera serviciului universal. (2) Condiţiile în care opereaza subventionarea incrucisata prevăzută la alin. (1) se stabilesc de către autoritatea de reglementare şi se comunică Comisiei Europene.-------------Art. 25 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Modificarea alin. (2) al art. 25 intră în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 26 (1) Nu sunt supuse tarifarii categoriile de trimiteri postale internationale a caror gratuitate este prevăzută în acorduri internationale la care România este parte. (2) Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili şi alte gratuitati, precum şi modalitatile de compensare financiară a furnizorului de servicii postale desemnat să le asigure.------------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Capitolul VII Protectia utilizatorilor  +  Articolul 27 (1) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a respecta, în relatiile cu utilizatorii, regulile stabilite potrivit prezentului articol. (2) Furnizorul de serviciu universal stabileste şi supune spre aprobare autorităţii de reglementare, într-un termen stabilit de aceasta, regulile aplicabile serviciilor postale din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze. În cazul în care apreciaza ca regulile propuse sunt nesatisfacatoare din punct de vedere tehnic sau al protectiei utilizatorilor ori contravin prevederilor legale, acordurilor internationale la care România este parte sau regulilor minime obligatorii stabilite potrivit alin. (3), autoritatea de reglementare poate solicita modificarea corespunzătoare a acestor reguli, iar furnizorul de serviciu universal este obligat sa opereze modificările cerute. (3) Autoritatea de reglementare poate stabili reguli minime obligatorii aplicabile serviciilor postale din sfera serviciului universal, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezenta ordonanţă, în celelalte acte normative şi în acordurile internationale la care România este parte.------------Art. 27 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Articolul 28Publicitatea prin posta trebuie să conţină un marcaj distinctiv care să asigure identificarea acesteia ca atare, pe ambalajul trimiterii sau pe trimiterea în sine, în condiţii stabilite de autoritatea de reglementare.  +  Articolul 29 (1) Trimiterile postale distribuite de un furnizor de servicii postale trebuie să fie marcate corespunzător cu denumirea sau marca comerciala a furnizorului respectiv.------------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. (2) Furnizorul de servicii postale are obligaţia sa marcheze toate instalatiile fizice care fac parte din reteaua postala pe care o opereaza, inclusiv cutiile postale, cu un semn distinctiv care să asigure identificarea furnizorului în cauza.------------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, prin care sintagma "retea postala publică" a fost inlocuita cu sintagma "retea postala", a fost abrogat, mentinandu-se sintagma "retea postala publică". (3) Autoritatea de reglementare poate stabili condiţiile în care furnizorii de servicii postale trebuie să îşi indeplineasca oblibaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2).  +  Articolul 30 (1) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a respecta standardele de calitate pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze. (2) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a asigura livrarea la destinatari a 85% din trimiterile postale intracomunitare de corespondenta din cea mai rapida categorie standard în 3 zile lucratoare de la data depunerii acestora la punctele de acces şi a 97% din trimiterile postale intracomunitare de corespondenta din cea mai rapida categorie standard în 5 zile lucratoare de la data depunerii acestora la punctele de acces. (3) În cazuri excepţionale, determinate de infrastructura reţelei postale publice sau de situaţii geografice speciale, autoritatea de reglementare poate stabili excepţii de la standardele de calitate prevăzute la alin. (2), cu informarea în acest sens a Comisiei Europene.------------Alin. (3) al art. 30 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007. (4) Standardele de calitate pentru serviciile postale ce au ca obiect trimiteri postale interne se stabilesc de autoritatea de reglementare. Standardele de calitate privind normele de distribuire a trimiterilor postale interne se stabilesc astfel încât să se asigure respectarea standardelor de calitate pentru serviciile postale ce au ca obiect trimiteri postale intracomunitare, prevăzute la alin. (2), şi se comunică de către autoritatea de reglementare Comisiei Europene. (5) Respectarea standardelor de calitate de către furnizorul de serviciu universal va face anual obiectul evaluării de către un organism independent, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare. Raportul de evaluare se publică anual pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal. (6) Autoritatea de reglementare va lua toate masurile necesare pentru asigurarea realizării evaluării respectarii standardelor de calitate pentru serviciile postale ce au ca obiect trimiteri postale interne, verificarea acestora şi publicarea raportului de evaluare. (7) Evaluarea respectarii standardelor de calitate pentru serviciile postale ce au ca obiect trimiteri postale intracomunitare şi publicarea raportului de evaluare se realizează în condiţiile stabilite de Comisia Europeana. (8) Autoritatea de reglementare poate dispune, din oficiu ori la primirea unei plangeri sau sesizari, obligarea furnizorului de serviciu universal de a lua masurile necesare în vederea asigurarii respectarii standardelor de calitate prevăzute la alin. (1).-------------Alin. (8) al art. 30 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 6 noiembrie 2006. (9) Standardele de calitate pentru serviciile postale având ca obiect trimiteri postale interne şi trimiteri postale intracomunitare se publică pe paginile de internet ale furnizorului de serviciu universal şi autorităţii de reglementare.-------------Art. 30 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta modificarea intră în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 31 (1) Furnizorii de servicii postale au obligaţia sa puna la dispoziţia utilizatorilor condiţiile generale privind furnizarea serviciilor postale, care vor contine cel puţin urmatoarele: a) condiţiile de acceptare a trimiterilor postale; b) condiţiile de calitate pe care urmeaza să le indeplineasca serviciile postale prestate; c) raspunderea furnizorului de servicii postale; d) un mecanism simplu, transparent şi accesibil de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori, în special în ceea ce priveste pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totala sau deteriorarea trimiterilor postale, precum şi nerespectarea condiţiilor de calitate a serviciilor. (2) La momentul acceptarii unei trimiteri postale în reteaua postala, între furnizorul de servicii postale şi expeditor se considera incheiat un contract individual, în condiţiile generale prevăzute la alin. (1). Orice alte clauze pot fi stabilite prin acordul părţilor, cu respectarea prevederilor legale imperative. (3) Mecanismul de solutionare a reclamatiilor prevăzut la alin. (1) lit. d) trebuie să prevada: a) proceduri pentru determinarea furnizorului de servicii postale caruia îi revine raspunderea, în cazul în care sunt implicati 2 sau mai mulţi asemenea furnizori; b) proceduri care să permită solutionarea echitabila şi prompta a reclamatiilor, precum şi un sistem adecvat de rambursare sau compensare. (4) Informaţiile privind statistica reclamatiilor adresate furnizorului de serviciu universal, precum şi modul în care acestea au fost solutionate se publică odata cu raportul de evaluare prevăzut la art. 30 alin. (5). (5) În cazul în care reclamatia adresata furnizorului de servicii postale nu a fost solutionata în mod satisfacator, utilizatorul în cauza poate introduce o cerere de chemare în judecata la instanţa competenţa.-------------Art. 31 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, prin care sintagma "retea postala publică" a fost inlocuita cu sintagma "retea postala", a fost abrogat, mentinandu-se sintagma "retea postala publică".  +  Articolul 32 (1) Raspunderea faţă de utilizatori pentru serviciile postale se stabileste potrivit contractelor incheiate cu utilizatorii, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă şi de celelalte dispozitii legale în vigoare.-------------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (2) Raspunderea faţă de utilizatori pentru serviciile postale incluse în sfera serviciului universal, prestate de furnizorul de serviciu universal, se stabileste, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante şi a celorlalte dispozitii legale în vigoare, prin clauzele contractului-cadru care se avizeaza de autoritatea de reglementare şi se publică pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare.------------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Capitolul IX Emiterea şi comercializarea timbrelor şi efectelor postale------------Art. 33 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Articolul 34Planurile emisiunilor filatelice, condiţiile de emitere, tiparire, punere în circulatie, retragere din circulatie şi de comercializare a timbrelor şi efectelor postale se stabilesc de autoritatea de reglementare.------------Art. 34 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.------------Art. 35 a fost abrogat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Articolul 36Componenta şi modul de administrare ale Conservatorului de timbre se stabilesc de Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei.-------------Art. 36 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Capitolul X Condiţiile de acceptare a trimiterilor postale  +  Articolul 37Furnizorul de servicii postale are obligaţia de a presta serviciile pentru care este autorizat, în condiţiile prezentei ordonante, atât timp cat sunt indeplinite în mod cumulativ urmatoarele condiţii: a) sunt intrunite atât condiţiile de acceptare a trimiterilor postale prevăzute de prezentul capitol şi de regulile stabilite potrivit art. 27, cat şi, pentru trimiterile postale internationale, condiţiile prevăzute în acordurile internationale la care România este parte şi condiţiile de acceptare stabilite de tarile de destinatie; b) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor postale sunt posibile cu personalul şi mijloacele obisnuite de care dispune furnizorul respectiv; c) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor postale nu sunt impiedicate de împrejurări de forta majoră, caz fortuit ori ca urmare a faptei expeditorului sau a unei terte persoane pentru care furnizorul de servicii postale nu este chemat, potrivit legii, sa răspundă.------------Art. 37 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Articolul 38 (1) Sunt excluse de la colectare, sortare, transport şi livrare: a) trimiterile postale constand în bunuri al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie chiar şi numai pe o portiune din parcurs;------------Litera a) a alin. (1) al art. 38 a fost modificata de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. b) trimiterile postale al caror ambalaj prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiterile postale constand în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate; c) trimiterile postale care prezinta etichete sau inscriptii vechi neindepartate. (2) Urmatoarele categorii de trimiteri postale sunt admise la colectare, sortare, transport şi livrare numai dacă, pe lângă condiţiile generale, sunt indeplinite şi condiţiile speciale prevăzute pentru transportul acestor marfuri, astfel: a) trimiterile postale constand în bunuri pentru care sunt stabilite condiţii speciale de transport, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare şi altele similare, în condiţiile prevăzute prin aceste dispozitii; b) trimiterile postale constand în bunuri al caror transport, încărcare, descarcare sau transbordare prezinta greutati privind manipularea faţă de mijloacele sau instalatiile furnizorului de servicii postale, în condiţiile tehnice şi de exploatare convenite de furnizor cu expeditorul, pentru fiecare caz.  +  Articolul 39 (1) Atunci când natura bunului care face obiectul unei trimiteri postale cere ca el să fie ambalat, furnizorul de servicii postale trebuie să protejeze acest bun conform standardelor şi normelor tehnice în vigoare. Pe toata durata operaţiunilor de colectare, sortare, transport şi livrare furnizorul de servicii postale raspunde pentru pierderea totala sau parţială a bunului expediat, precum şi pentru pagubele pricinuite persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau celorlalte bunuri. (2) Furnizorul de servicii postale este obligat sa accepte bunul ambalat de către expeditor atunci când ambalajul folosit corespunde standardelor şi normelor tehnice în vigoare. În aceasta situaţie responsabilitatea pierderii totale sau partiale, deteriorării, pagubelor pricinuite persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare, revine expeditorului. (3) Dacă pentru anumite trimiteri postale sunt necesare măsuri speciale de manipulare şi depozitare, în functie de natura lor, furnizorul de servicii postale trebuie să aplice etichete sugestive care să indice modul de manipulare şi depozitare. Furnizorul de servicii postale poate pune la dispoziţie expeditorului etichete tipizate. Furnizorul de servicii postale este obligat sa recunoasca şi sa foloseasca inscriptionarile şi etichetele aplicate de expeditor, atunci când acestea corespund standardelor şi normelor tehnice în vigoare.------------Art. 39 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Capitolul XI Raspunderea pentru furnizarea serviciilor postale  +  Articolul 40 (1) Furnizorul de servicii postale este răspunzător faţă de utilizatori pentru prestarea serviciului în condiţiile prevăzute de lege şi de contractul incheiat cu expeditorul. (2) În cazul pierderii totale sau partiale ori al deteriorării trimiterii postale, furnizorul de servicii postale raspunde pentru paguba pricinuita, dacă aceste împrejurări au survenit între momentul depunerii trimiterii la punctul de acces şi momentul livrarii la destinatar. (3) Înainte de a se adresa instanţei, în condiţiile art. 31 alin. (5), utilizatorul care se considera prejudiciat prin prestarea necorespunzatoare a serviciului de către furnizorul de servicii postale va adresa o reclamatie prealabila acestuia. Reclamatia prealabila poate fi adresata de către expeditor sau de către destinatar.------------Alin. (3) al art. 40 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (4) Termenul de introducere a reclamatiei prealabile adresate furnizorului de serviciu universal în legătură cu un serviciu din sfera serviciului universal pe care are obligaţia sa îl presteze este de 6 luni şi se calculeaza de la data depunerii trimiterii postale la punctul de acces.------------Alin. (4) al art. 40 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (5) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a solutiona reclamatia prealabila în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.------------Alin. (5) al art. 40 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (6) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a pastra trimiterile postale care fac obiectul serviciilor din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze timp de cel puţin 18 luni de la data depunerii trimiterii postale la punctul de acces.------------Alin. (6) al art. 40 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 6 noiembrie 2006. (7) Termenele prevăzute la alin. (4)-(6) se aplică şi în cazul trimiterilor postale internationale, dacă prin acordurile internationale la care România este parte nu se prevede altfel.------------Alin. (7) al art. 40 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (8) În toate celelalte cazuri, termenul de introducere a reclamatiei prealabile, termenul de solutionare a acesteia şi termenul de pastrare a trimiterilor postale se stabilesc prin contractul incheiat de furnizorul de servicii postale cu utilizatorii.------------Alin. (8) al art. 40 a fost introdus de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.------------Art. 40 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Articolul 41 (1) Termenul pentru introducerea cererii de chemare în judecata este de 6 luni pentru trimiterile postale interne şi de un an pentru cele internationale. (2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de prescriptie şi curge de la data primirii raspunsului la reclamatia prealabila sau, în cazul în care nu s-a răspuns la reclamatia prealabila, de la expirarea termenului de solutionare a acesteia. (3) Cererea de chemare în judecata va fi însoţită de dovada indeplinirii procedurii reclamatiei prealabile.------------Art. 41 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Articolul 42 (1) Expeditorul are dreptul la o despăgubire corespunzătoare valorii reale a prejudiciului cauzat prin pierderea, furtul, distrugerea totala sau parţială sau prin deteriorarea trimiterii, valoare care nu va depăşi limitele prevăzute la art. 43. Pagubele indirecte şi beneficiile nerealizate nu se despagubesc. (2) Expeditorul poate renunta la dreptul sau de despăgubire în favoarea destinatarului.  +  Articolul 43 (1) Furnizorii de servicii postale raspund pentru trimiterile postale interne, după cum urmeaza: a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totala:1. cu întreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;2. cu întreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, până în momentul livrarii la destinatar;3. cu întreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, după livrarea acesteia destinatarului, când furnizorul de servicii postale a omis incasarea rambursului de la destinatar;------------Punctul 4 al literei a) a alin. (1) al art. 43 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.5. cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata; b) în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare:1. cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile postale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;2. cu cota-parte corespunzătoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile postale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;3. cu cota-parte din suma prevăzută la lit. a) pct. 5, stabilita în raport cu greutatea lipsa sau cu greutatea continutului deteriorat, pentru coletele care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;4. cu suma prevăzută la lit. a) pct. 5, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor postale, altele decat coletele. (2) La sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se adauga dobânda legala care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile.------------Alin. (3) al art. 43 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (4) Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale. (5) Când expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala, despăgubirea este la nivelul valorii declarate. (6) În afara despăgubirilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii postale la punctul de acces. (7) În cazul neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor postale, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul postal standard.------------Alin. (7) al art. 43 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.------------Art. 43 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Articolul 44Furnizorul de servicii postale este exonerat de raspundere în urmatoarele situaţii: a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului; b) trimiterea a fost primita fără obiectii de către destinatar, cu excepţia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul sau distrugerea continutului trimiterii postale; c) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.------------Art. 44 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 45Trimiterile postale care nu au putut fi livrate destinatarilor şi nici expeditorilor devin proprietatea furnizorului de servicii postale după expirarea termenului de pastrare prevăzut la art. 40 alin. (6) sau (7), după caz.------------Art. 45 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.------------Art. 46 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 47Furnizorul de servicii postale raspunde pentru trimiterile postale internationale în conformitate cu prevederile acordurilor internationale la care România este parte. În situaţia în care nu exista acorduri internationale se aplică prevederile prezentului capitol.------------Art. 47 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 48Părţile pot stabili prin contract clauzele de agravare a raspunderii furnizorului de servicii postale prevăzute de prezentul capitol.------------Art. 48 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Capitolul XII Autoritatea de reglementare  +  Articolul 49 (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă autoritatea de reglementare urmareste, în principal, atingerea urmatoarelor obiective: a) asigurarea dreptului de acces la serviciul universal; b) promovarea intereselor utilizatorilor, în special ale celor cu handicap, boli cronice, de vârsta inaintata, cu venituri mici sau care locuiesc în zone izolate, în zone din perimetrul rural sau în zone cu densitate demografica redusa; c) promovarea eficientei economice a furnizorilor de servicii postale; d) asigurarea sustenabilitatii economice a activităţilor efectuate de furnizorii de servicii postale. (2) Pentru scopurile aplicarii prezentei ordonante atribuţiile autorităţii de reglementare sunt indeplinite de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicatii. (3) Autoritatea de reglementare este, de asemenea, imputernicita: a) sa adopte reglementarile şi sa ia masurile necesare în vederea organizarii aplicarii prezentei ordonante;------------Litera a) a alin. (3) al art. 49 a fost modificata de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. b) să asigure supravegherea respectarii prevederilor prezentei ordonante, a masurilor luate în aplicarea acesteia, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor furnizorilor de servicii postale, putand lua orice măsuri pe care le apreciaza necesare în acest scop. (4) Autoritatea de reglementare poate incheia contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, având ca obiect efectuarea unor activităţi specifice, necesare indeplinirii atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă.------------Art. 49 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Articolul 50Autoritatea de reglementare poate solicita furnizorilor de servicii postale informaţiile necesare în vederea exercitarii atribuţiilor prevăzute la art. 49 alin. (3).------------Art. 50 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Articolul 52În cazurile în care, în temeiul prezentei ordonante, autoritatea de reglementare este imputernicita sa stabileasca anumite obligaţii, condiţii, standarde, reguli, proceduri sau termene, autoritatea de reglementare este, de asemenea, imputernicita sa stabileasca sanctiunile aplicabile pentru nerespectarea acestor obligaţii, condiţii, standarde, reguli, proceduri sau termene.------------Art. 52 a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Articolul 53Autoritatea de reglementare participa la negocierea sau semnarea acordurilor internationale cu autorităţile de reglementare în domeniul postal ale altor tari.  +  Capitolul XIII Regim sanctionator şi dispozitii procedurale  +  Articolul 54 (1) Controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante revine autorităţii de reglementare, care acţionează prin personalul de control imputernicit în acest scop.------------Alin. (2) al art. 54 a fost abrogat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Articolul 55În exercitarea atribuţiilor de control personalul imputernicit în acest scop al autorităţii de reglementare poate solicita furnizorilor de servicii postale informaţiile care îi sunt necesare, mentionand temeiul legal şi scopul solicitarii, şi poate stabili termene până la care aceste informaţii sa îi fie furnizate, sub sancţiunea prevăzută de prezenta ordonanţă.------------Art. 55 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Articolul 56 (1) Personalul de control al autorităţii de reglementare, imputernicit în acest scop, poate să solicite declaratiile sau documentele necesare pentru efectuarea controlului, sa ridice copii de pe registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidente; de asemenea, este autorizat sa faca inspecţii inopinate, al caror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, şi sa primeasca, la convocare sau la faţa locului, informaţii şi justificari. (2) La solicitarea personalului de control al autorităţii de reglementare, imputernicit în acest scop, ofiterii şi subofiterii din cadrul Ministerului de Interne sunt obligati sa acorde tot sprijinul pentru a permite exercitarea puterilor de investigare prevăzute la alin. (1).------------Art. 56 a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Articolul 57 (1) În cazul în care pentru efectuarea controlului sunt necesare documente, date sau informaţii aflate în posesia altor autorităţi publice, acestea sunt obligate să permită personalului de control al autorităţii de reglementare, imputernicit în acest scop, accesul la documentele, la datele şi informaţiile în cauza, cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informaţiilor clasificate. (2) Personalul de control al autorităţii de reglementare, imputernicit în acest scop, primind acces la documentele, datele şi informaţiile menţionate la alin. (1), este obligat să respecte caracterul de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date şi informaţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informaţiilor clasificate.------------Art. 57 a fost modificat de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Articolul 58Constituie contraventii urmatoarele fapte, dacă nu sunt savarsite în astfel de condiţii încât sa constituie, potrivit legii penale, infractiuni:------------Partea introductiva a art. 58 a fost modificata de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.1. depunerea la un punct de acces a urmatoarelor categorii de trimiteri postale: a) trimiteri postale constand în bunuri care, prin natura lor sau prin modul cum sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau celorlalte bunuri; b) trimiteri postale al caror ambalaj prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiterile postale constand în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate; c) trimiteri postale constand în bunuri al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie chiar şi numai pe o portiune din parcurs;------------Litera c) a punctului 1 al art. 58 a fost modificata de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. d) trimiteri postale constand în bunuri pentru care sunt stabilite condiţii speciale de transport, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare şi altele similare, cu incalcarea condiţiilor obligatorii prevăzute prin aceste dispozitii;2. introducerea în trimiterile postale cu tarif inferior a unor trimiteri postale pentru care sunt stabilite tarife superioare sau tarife care prin insumare depasesc tariful trimiterii în care au fost introduse;3. francarea trimiterilor postale cu timbre decupate din efecte postale sau din alte formulare cu marca postala imprimata ori cu marci postale intrebuintate sau prin oricare alt mijloc fraudulos;4. impiedicarea instalarii cutiilor postale sau a instalaţiilor fizice care constituie puncte de contact;5. distrugerea sau deteriorarea cutiilor postale sau a instalaţiilor fizice care constituie puncte de contact ori deschiderea lor neautorizata;6. amplasarea în vecinatatea sau pe suprafaţa unui obiect a oricăror semne, inscriptii, marci, embleme sau alte mijloace de identificare care pot genera riscul de confuzie cu cutiile postale sau cu instalatiile fizice care constituie puncte de contact;7. introducerea în cutiile postale sau în instalatiile fizice care constituie puncte de contact a unor bunuri care pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau celorlalte bunuri;8. incalcarea drepturilor acordate furnizorului de serviciu universal în temeiul prevederilor cap. III;------------Punctul 8 al art. 58 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.9. incalcarea obligaţiilor prevăzute la art. 7;------------Punctul 9 al art. 58 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.10. incalcarea obligaţiilor prevăzute la art. 8, 9 sau 10;11. prestarea sau oferirea către public a serviciilor care fac obiectul unui drept rezervat furnizorului de serviciu universal;------------Punctul 11 al art. 58 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.12. colectarea trimiterilor de corespondenta care fac obiectul unui serviciu rezervat, urmata de livrarea acestora către alte persoane decat furnizorul de serviciu universal caruia i-a fost rezervat dreptul de a presta serviciul în cauza;------------Punctul 12 al art. 58 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.13. utilizarea de semne, inscriptii, marci, embleme, stampile sau orice alte mijloace de identificare care pot genera riscul de confuzie cu cele utilizate de un furnizor de serviciu universal;14. prestarea sau oferirea către public de servicii postale de către persoane care nu sunt autorizate sa furnizeze servicii postale în sensul prezentei ordonante;15. prestarea sau oferirea către public a altor servicii postale decat cele pentru care a fost obţinut dreptul de a furniza servicii postale în condiţiile regimului de autorizare generală;------------Punctul 15 al art. 58 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.16. nerespectarea obligaţiilor care incumba furnizorilor de servicii postale, stabilite prin regimul de autorizare generală, precum şi prin reglementarile adoptate în temeiul prezentei ordonante;------------Punctul 16 al art. 58 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.17. incalcarea obligaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (1), (2), (4), (5) sau (6), art. 23, 24 sau 25;------------Punctul 17 al art. 58 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.18. incalcarea prevederilor art. 26;19. incalcarea obligaţiilor prevăzute la art. 27;20. incalcarea obligaţiilor prevăzute la art. 28, art. 29 alin. (1) sau (2), art. 30, 31, art. 32 alin. (2), art. 37 sau art. 40 alin. (6);------------Punctul 20 al art. 58 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.20^1. nerespectarea planurilor emisiunilor filatelice sau a condiţiilor de emitere, tiparire, punere în circulatie, retragere din circulatie ori comercializare a timbrelor şi efectelor postale;------------Punctul 20^1 al art. 58 a fost introdus de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.20^2. nerespectarea normelor referitoare la componenta şi modul de administrare a Conservatorului de timbre.------------Punctul 20^2 al art. 58 a fost introdus de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.------------Punctul 21 al art. 58 a fost abrogat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.------------Punctul 22 al art. 58 a fost abrogat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.------------Punctul 23 al art. 58 a fost abrogat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Articolul 59 (1) Contraventiile prevăzute la art. 58 se sancţionează astfel: a) faptele prevăzute la pct. 1-8, cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei; b) faptele prevăzute la pct. 9-20^2, cu amendă de la 5.000 lei la 60.000 lei, pentru furnizorii de servicii postale cu o cifra de afaceri de până la 3.000.000 lei; c) faptele prevăzute la pct. 9-20^2, prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri, iar în cazul unor încălcări repetate, cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri, pentru furnizorii de servicii postale cu o cifra de afaceri peste 3.000.000 lei.------------Alin. (1) al art. 59 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007. (2) Individualizarea sanctiunii în cazul savarsirii uneia dintre contraventiile prevăzute la art. 58 pct. 9-20^1 se face ţinându-se seama de gravitatea faptei şi a consecintelor sale asupra concurentei. (3) Cifra de afaceri este cea prevăzută în ultima situaţie financiară anuală întocmită de operatorul economic. (4) În situaţiile în care gravitatea faptei o justifica, autoritatea de reglementare poate decide retragerea dreptului de a furniza servicii postale în condiţiile regimului de autorizare generală.------------Art. 59 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 60 (1) Autoritatea de reglementare poate obliga furnizorii de servicii postale la plata unor amenzi administrative în suma de până la 100.000.000 lei pentru fiecare zi de intarziere, stabilind totodata şi data de la care acestea se calculeaza, pentru a-i determina: a) sa furnizeze în mod complet şi corect informaţiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 50 sau 55; b) să se supuna controlului prevăzut la art. 54-57; c) să se conformeze în termenul stabilit masurilor luate de autoritatea de reglementare, în temeiul atribuţiilor de control menţionate la art. 54.------------Litera c) a alin. (1) al art. 60 a fost modificata de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. (2) Cuantumul amenzilor administrative prevăzute la alin. (1) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în functie de evolutia indicelui inflatiei.------------Alin. (2) al art. 60 a fost modificat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. (3) Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum şi a unor alte acte normative, aprobata prin Legea nr. 315/2002, sumele rezultate din incasarea amenzilor administrative stabilite la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispoziţia autorităţii de reglementare, şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii.------------Alin. (3) al art. 60 a fost modificat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Articolul 61 (1) Contraventiile prevăzute la art. 58 pct. 1-20^1 se constata de către personalul de control imputernicit în acest scop al autorităţii de reglementare, iar cele prevăzute la art. 58 pct. 1-8, şi de către ofiterii şi agentii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Contraventia prevăzută la art. 58 pct. 20^2 se constata de către personalul de control imputernicit în acest scop al Ministerului Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei. (3) Sanctiunile pentru faptele prevăzute la art. 58 pct. 1-8 se aplică de către personalul de control imputernicit în acest scop al autorităţii de reglementare ori de către ofiterii sau agentii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, după caz. (4) Sanctiunile pentru faptele prevăzute la art. 58 pct. 9-20^1 se aplică, prin rezolutie scrisa, de către preşedintele autorităţii de reglementare. (5) Sanctiunile pentru faptele prevăzute la art. 58 pct. 20^2 se aplică de către personalul de control imputernicit în acest scop al Ministerului Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei. (6) Sanctiunile prevăzute la art. 60 se aplică de către preşedintele autorităţii de reglementare, iar decizia prin care sunt aplicate, neatacata în termenul legal, constituie titlu executoriu, fără vreo alta formalitate.------------Art. 61 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 62Bunurile ce fac obiectul contraventiilor prevăzute la art. 58 pct. 1 vor fi confiscate şi valorificate, în condiţiile legii.  +  Articolul 63În măsura în care prezenta ordonanţă nu dispune altfel, contraventiilor prevăzute la art. 58 li se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 63 a fost modificat de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.------------Art. 64 a fost abrogat de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Capitolul XIV Dispozitii finale şi tranzitorii  +  Articolul 65 (1) Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei este organul administraţiei publice centrale care are sarcina de a organiza şi de a supraveghea indeplinirea obligaţiilor ce rezultă pentru România din actele Uniunii Postale Universale şi din alte instrumente juridice internationale în domeniul postal la care România este parte. (2) Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei reprezinta administratia postala română în relatiile cu toate organizaţiile internationale. (3) Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei poate delega indeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) altor persoane juridice.------------Alin. (3) al art. 65 a fost modificat de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Articolul 66În situaţii excepţionale, precum stare de asediu, stare de urgenta, dezastre sau calamitati, Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei, în colaborare cu Ministerul Apararii Naţionale şi cu celelalte institutii din sistemul naţional de aparare, poate dispune reorganizarea, restrangerea sau suspendarea temporara a serviciilor postale, facand publică aceasta decizie.  +  Articolul 67 (1) Autorizatiile existente rămân valabile timp de un an de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, cu excepţia cazului în care prevad un termen mai scurt. (2) Până la expirarea duratei de valabilitate, stabilita conform prevederilor alin. (1), titularii vor solicita acordarea dreptului de a furniza servicii postale în condiţiile regimului de autorizare generală sau emiterea licentei individuale, potrivit prevederilor prezentei ordonante.------------Art. 67 a fost modificat de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.  +  Articolul 68Organizarea evidentei contabile separate, potrivit art. 24, de către furnizorii de servicii postale care, la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, sunt autorizati sa presteze asemenea servicii în baza Legii serviciilor postale nr. 83/1996 se va realiza în termen de 6 luni de la această dată. În situaţii excepţionale autoritatea de reglementare poate autoriza prelungirea acestui termen cu inca 6 luni.  +  Articolul 69Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga: a) Legea serviciilor postale nr. 83/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 22 iulie 1996; b) Ordonanţa Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor postale nr. 83/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999; c) Legea nr. 5/2001 privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicatii destinate diasporei româneşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 5 februarie 2001; d) orice alte dispozitii contrare.Prezenta ordonanţă transpune Directiva 97/67/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind regulile comune pentru dezvoltarea pieţei interne a serviciilor postale comunitare şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 15 din 21 ianuarie 1998, modificata şi completata prin Directiva 2002/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 iunie 2002 pentru modificarea Directivei 97/67/CE în ceea ce priveste continuarea deschiderii concurentei în domeniul serviciilor postale comunitare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 176 din 5 iulie 2002.-------------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusa de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007 prevede:"Art. II (1) Primele situaţii financiare separate pe care Compania Naţionala "Posta Română" - S.A. are obligaţia să le intocmeasca în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare în temeiul art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele aferente anului 2007. Acestea vor fi intocmite, auditate şi transmise autorităţii de reglementare până la data de 30 noiembrie 2008. (2) Până la data transmiterii situaţiilor financiare separate pentru anul 2007, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare, dar nu mai tarziu de data prevăzută la alin. (1), Compania Naţionala "Posta Română" - S.A. poate majoră tarifele pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze, în etape, cu cel mult 100%, fără aprobarea autorităţii de reglementare. (3) Fără a se aduce atingere prevederilor art. 31 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare, primul dintre rapoartele de evaluare prevăzute la art. 30 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare, din care trebuie să rezulte respectarea de către Compania Naţionala "Posta Română" - S.A., în anul 2008, a standardelor de calitate stabilite conform prevederilor art. 30 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare, va fi realizat şi publicat, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare, până la data de 1 mai 2009. (4) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Compania Naţionala "Posta Română" - S.A. va supune aprobării autorităţii de reglementare o planificare detaliata a masurilor pe care urmeaza să le ia în vederea atingerii urmatoarelor obiective: a) realizarea metodologiei care să descrie în detaliu principiile, ipotezele şi metodele folosite în elaborarea sistemului de evidenţa contabilă separata, precum şi intocmirea, auditarea şi transmiterea, în mod corect şi complet, a situaţiilor financiare separate pentru anul 2007; b) indeplinirea standardelor de calitate pentru serviciile din sfera serviciului universal, precum şi evaluarea respectarii acestora. (5) Netransmiterea planificarii prevăzute la alin. (4) şi nerespectarea etapelor acesteia constituie contraventii care se constata de către personalul de control imputernicit în acest scop al autorităţii de reglementare şi se sancţionează conform prevederilor art. 59 alin. (1) lit. b) şi ale art. 61 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul comunicatiilorşi tehnologiei informatiei,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu------------Anexa a fost abrogata de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002.--------