HOTĂRÂRE nr. 446 din 16 mai 2007privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 21 mai 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă listele obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu, prevăzute în anexele nr. IA şi IB. (2) Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1), cuprinşi în anexele nr. II/1-II/110*) şi III/1-III/11*).  +  Articolul 2Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în anexa nr. IA, ale căror caracteristici principale şi indicatori tehnico-economici sunt prevăzuţi în anexele nr. II/1-II/110*), se face dintr-un credit extern, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în anexa nr. IB, ale căror caracteristici principale şi indicatori tehnico-economici sunt prevăzuţi în anexele nr. III/1-III/11*), se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 4Anexele nr. IA, IB, II/1-II/110*) şi III/1-III/11*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.-------- Notă *) Anexele nr. II/1-II/110 şi III/1-III/11 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,Attila KorodiMinistrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 16 mai 2007.Nr. 446.  +  Anexa IA LISTAobiectivelor de investiţii prioritare din infrastructurade mediu finanţate dintr-un credit extern
       
    Nr. crt.Denumire
    1.Punerea în siguranţă a barajului Işalniţa, judeţul Dolj
    2.Reabilitarea barajului Dopca, judeţul Braşov
    3.Mărirea gradului de siguranţă în exploatare a acumulării Pecineagu, judeţul Argeş
    4.Punerea în siguranţă a acumulării Vâlcele, judeţul Argeş
    5.Baraj priză Clucereasa pe râul Târgului, judeţul Argeş
    6.Lucrări de reabilitare priză Valea Voievozilor, judeţul Dâmboviţa
    7.Punerea în siguranţă a acumulării Mileanca, pe râul Podriga, judeţul Botoşani
    8.Punerea în siguranţă a acumulărilor din B. H. Racova, judeţul Vaslui
    9.Punerea în siguranţă a acumulării Pereschiv, pe râul Pereschiv, judeţul Bacău
    10.Punerea în siguranţă a acumulării Tansa Belceşti, judeţul Iaşi
    11.Punerea în siguranţă a nodului hidrotehnic Munteni şi a lucrărilor de apărare în zonă, judeţul Galaţi
    12.Punerea în siguranţă a acumulării Râpa Albastră, judeţul Vaslui
    13.Punerea în siguranţă a acumulării Negreni şi a acumulării Cal Alb, judeţul Botoşani
    14.Supraînălţare baraj Săcele etapa I, judeţul Braşov
    15.Acumulare Runcu, judeţul Maramureş
    16.Amenajarea complexă Vârfu Câmpului, pe râul Siret, judeţele Suceava şi Botoşani
    17.Acumularea Mihoieşti pentru apărare împotriva inundaţiilor şi alte folosinţe, judeţul Alba
    18.Surse de alimentare cu apă a localităţilor de pe platforma Cotmeana, judeţul Argeş
    19.Îndiguire şi consolidări de mal pe râul Tisa, între BF 254-319, judeţul Maramureş
    20.Lucrări pentru înlăturarea calamităţilor naturale produse în BH Barcău în perioada 14-16 iunie 1997, judeţele Bihor şi Sălaj
    21.Acumularea nepermanentă Ginta pe râul Crişul Negru, judeţul Bihor
    22.Acumularea nepermanentă Valea Moneasa, judeţul Arad
    23.Amenajarea râului Arieş şi afluenţi, pentru apărarea împotriva inundaţiilor a localităţilor Câmpeni, Baia de Arieş, Lunca Arieşului şi aval acumulare Mihoieşti, judeţul Alba
    24.Amenajări hidrotehnice în BH Gurghiu pe tronsonul Reghin-Lăpuşna, judeţul Mureş
    25.Amenajare Valea Seinel, în localitatea Seini, judeţul Maramureş
    26.Refacerea barajului de priză de la Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa
    27.Amenajare râu Bistriţa şi afluenţi pe sectorul Iacobeni-Săbaşa, judeţele Suceava şi Neamţ
    28.Amenajare râu Someşul Mare şi afluenţi între Valea Mare şi Leleşti, etapa I, judeţul Bistriţa-Năsăud
    29.Amenajare Valea Olpret în zona municipiului Dej, judeţul Cluj
    30.Amenajarea Valea Ocnei amonte municipiul Dej, judeţul Cluj
    31.Amenajare râu Lăpuş pentru apărare împotriva inundaţiilor pe sectoarele localităţilor Băiuţ, Târgu Lăpuş, Remetea Chioarului şi Lăpuşel - confluenţa Someş, judeţul Maramureş
    32.Amenajare Valea Băiţa în comuna Tăuţii Măgherăuşi, judeţul Maramureş
    33.Apărare de mal la frontul de captare Valea Răoaia, oraş Târgu Lăpuş, judeţul Maramureş
    34.Regularizare râu Suciu la Groşii fiibleşului, judeţul Maramureş
    35.Amenajare râu Tur Superior, judeţul Satu Mare
    36.Amenajare Valea Albă, judeţul Satu Mare
    37.Amenajare Valea Rea, judeţul Satu Mare
    38.Lucrări de apărare pe pârâul Talna Superioară şi punerea în siguranţă a lucrărilor existente, judeţul Satu Mare
    39.Amenajare Valea Lechincioara şi Valea Bârloagele, judeţul Satu Mare
    40.Amenajare Valea Hotărel, judeţul Bihor
    41.Acumulare nepermanentă Poiana, judeţul Bihor
    42.Acumulare nepermanentă Corbeşti, judeţul Bihor
    43.Amenajare şi reabilitarea ecologică a râului Crişul Repede, judeţul Bihor
    44.Amenajare Valea Crăiasa, judeţul Bihor
    45.Amenajare Valea Bistra, judeţul Bihor
    46.Amenajare Valea Borumblaca, judeţul Bihor
    47.Amenajare Valea Călata, judeţul Cluj
    48.Protecţia digului de pe malul stâng al râului Crişul Negru împotriva infiltraţiilor în zona localităţilor Zerind şi Iermata Neagră, judeţul Arad
    49.Amenajarea pârâului Valea Ciorii la Baia de Arieş, judeţul Alba
    50.Îndiguirea râului Mureş, mal drept, la Sărăcsău, judeţul Alba
    51.Regularizare râu Pian aval localitatea Strungari, judeţul Alba
    52.Regularizare râu Ampoi şi torenţi la Zlatna, judeţul Alba
    53.Consolidare mal stâng râu Mureş în zona localităţii Stâna de Mureş, judeţul Alba
    54.Regularizare pârâu Bistra şi pârâu Pietriş în zona localităţilor Bistra Mureşului, Deda, Pietriş, judeţul Mureş
    55.Refacere prag de fund pe râul Mureş la Brâncoveneşti, judeţul Mureş
    56.Refacere praguri şi apărări de mal pe pârâul Goagiu la Cristuru Secuiesc, judeţul Harghita
    57.Consolidare mal stâng râu Mureş în zona localităţii Aurel Vlaicu, comuna Geoagiu, judeţul Hunedoara
    58.Regularizare şi apărare de mal, râu Orăştie pe sectorul Costeşti-Orăştie, judeţul Hunedoara
    59.Amenajarea pârâului Valea Racilor în municipiul Turda, judeţul Cluj
    60.Regularizare Valea Vineşti la Săvârşin, judeţul Arad
    61.Regularizare Valea Troaş la Săvârşin, judeţul Arad
    62.Amenajarea pârâului Maleia în zona localităţii Petroşani, judeţul Hunedoara
    63.Amenajare râu Topolniţa între localităţile Baloteşti-Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi
    64.Amenajare curs inferior râu Cosuştea Mare pe sectorul Ilovăţ - confluenţa râu Motru, judeţul Mehedinţi
    65.Regularizare pârâu Racovăţ la Iloviţa, judeţul Mehedinţi
    66.Consolidare şi regularizare pârâu Vodiţa şi afluenţi în zona complexului monahal Vodiţa, judeţul Mehedinţi
    67.Amenajare şi reabilitare pârâu Prodila în zona localităţii Podari, judeţul Dolj
    68.Amenajare şi reabilitare pârâu Terpezita şi afluenţi în zona localităţii Gabru, judeţul Dolj
    69.Amenajare râu Jiu în zona localităţii Schitu, judeţul Dolj
    70.Regularizare pârâu Frumoasa aval baraj Frumoasa - confluenţă cu râul Olt, judeţul Harghita
    71.Regularizare pârâu Valea Seacă la Budila, judeţul Braşov
    72.Îndiguire râu Olt în sectorul Hoghiz-Făgăraş, judeţul Braşov
    73.Regularizarea pârâului Bârsa, sector Zărneşti-Halchiu, judeţul Braşov
    74.Regularizare pârâu Băiaşu la Perişani, judeţul Vâlcea
    75.Regularizare pârâu Cerna şi afluenţi, pe sectorul Rungetu-Măciuca, judeţul Vâlcea
    76.Regularizare pârâu Muereasca la Muereasca, judeţul Vâlcea
    77.Apărare de mal pe râul Olteţ în zona Moruglav, judeţul Olt
    78.Îndiguire râu Olt pe sectorul Izlaz-Moldoveni, judeţul Teleorman
    79.Acumularea Râuşor - Refacere drum contur mal stâng acumulare Râuşor pe tronsonul Km 12+320-13+020, judeţul Argeş
    80.Apărare de mal râu Dâmboviţa în zona frontului de captare Dragomireşti, Sălcioara şi aval pod C.F. Conteşti, judeţul Dâmboviţa
    81.Amenajarea râului Argeş pe sectorul barajului Goleşti - baraj Ogrezeni în vederea stabilizării albiei, judeţele Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu
    82.Regularizare râu Vedea în comuna Corbu, judeţul Olt
    83.Regularizare râu Vedea în zona localităţii Văleni, judeţul Olt
    84.Regularizarea râului Călmăţui, judeţul Teleorman
    85.Regularizare râu Ciorogârla aval N.H. Brezoaiele, judeţul Giurgiu
    86.Amenajare râu Argeş pentru apărare împotriva inundaţiilor în zona localităţilor Popa Nae-Găiseni, judeţul Giurgiu
    87.Regularizarea râului Buzău pe zona Întorsura Buzăului-Sita Buzăului, judeţul Covasna
    88.Îndiguire şi regularizare râu Bălăneasa, comuna Pârscov, judeţul Buzău
    89.Protecţie de mal pe râul Bâsca Chiojdului în zonele de eroziune active, sector Chiojdu-Cătina, judeţul Buzău
    90.Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor din b.h. Buzău, aval de acumularea Siriu pentru subbazinele hidrografice Bâsca Mare şi Bâsca Roziliei, judeţul Buzău
    91.Regularizare râu Slănic în comunele Lopătari, Mânzăleşti, Vintilă Vodă, Beceni şi Cernăteşti, judeţul Buzău
    92.Regularizare râu Ialomiţa amonte şi aval Târgovişte în zonele Brăneşti, Secuieni, Comişani, Bucşani, Mărceşti, Dobra, Gheboaia, Finta, Corneşti, judeţul Dâmboviţa
    93.Amenajarea râului Teleajen, aval de barajul Măneciu, în vederea tranzitării debitelor evacuate din acumulare fără inundarea obiectivelor social-economice, din aval, judeţul Prahova
    94.Protecţia malului stâng al braţului Borcea, în zona intravilanului comunei Borduşani, judeţul Ialomiţa
    95.Apărare mal stâng pe braţul Borcea în zona localităţii Borcea, judeţul Călăraşi
    96.Amenajare pârâu Râmna în zona Târâtu-Dumbrăveni, judeţul Vrancea
    97.Amenajare râu Trotuş şi afluenţi pe tronson Ghimeş-Urecheşti, judeţul Bacău
    98.Amenajare albie râu Bicaz şi afluenţi la Taşca, judeţul Neamţ
    99.Apărare mal drept râu Ozana în zona oraşului Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ
    100.Consolidări de mal râu Prut, aval de acumularea Stânca, judeţul Botoşani
    101.Lucrări de protecţie şi consolidare a falezei pentru zona Olimp Nord, judeţul Constanţa
    102.Lucrări de protecţie a lacului Techirghiol - etapa a III-a, judeţul Constanţa
    103.Alimentarea cu apă potabilă a localităţilor Ceatalchioi, Partizani, Gorgova, Caraorman, Pătlăgeanca, Periprava şi Tudor Vladimirescu din Delta Dunării, judeţul Tulcea
    104.Apărare împotriva inundaţiilor a localităţii Tudor Vladimirescu, judeţul Tulcea
    105.Apărare împotriva inundaţiilor a localităţii Pătlăgeanca, judeţul Tulcea
    106.Reconstrucţie ecologică în complexul Roşu-Puiu din Delta Dunării privind îmbunătăţirea regimului hidrologic şi refacerea potenţialului piscicol, judeţul Tulcea
    107.Amenajări pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în zonele de reproducere naturală a peştilor autohtoni din R.B.D.D. - complexul acvatic natural Şontea Fortuna, judeţul Tulcea
    108.Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor în B.H. Casimcea, judeţul Constanţa
    109.Amenajarea râului Moldova şi afluenţi pe sectorul Fundul Moldovei-Gura Humorului, judeţul Suceava
    110.Amenajare râu Bega şi afluenţi în zona de luncă pe sectorul Leucuşeşti-Curtea, judeţul Timiş
   +  Anexa IB LISTAobiectivelor de investiţii prioritare din infrastructurade mediu finanţate de la bugetul de stat prin bugetulMinisterului Mediului şi Dezvoltării Durabileşi din alte surse legal constituite
       
    Nr. crt.Denumire
    1.Punerea în siguranţă a barajului Iezer, judeţul Călăraşi
    2.Amenajări în B.H. Crişul Negru pe tronsonul Taut, Şoim, Beiuş şi a afluenţilor Valea Roşie şi Crişul Băiţa, judeţul Bihor
    3.Amenajare râu Crişul Repede, judeţul Bihor
    4.Amenajare Valea Hălmăgel, judeţul Arad
    5.Regularizarea râului Olteţ în zona oraşului Balş, judeţul Olt
    6.Amenajare râu Moldova pentru apărarea frontului de captare a municipiului Suceava la Berchiseşti, judeţul Suceava
    7.Amenajare râu Suceava şi afluenţi pe zona Ulma, Brodina, Straja, judeţul Suceava
    8.Reducerea gradului de risc la inunaţii pe râul Bistriţa, sector Borca-Poiana Teiului, judeţul Neamţ
    9.Amenajare râu Cracău la Slobozia, judeţul Neamţ
    10.Amenajarea râului Siret pe sectorul Homocea - confluenţă cu fluviul Dunărea, judeţele Vrancea şi Galaţi
    11.Amenajare râu Someşul Mic în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj
  -------