LEGE Nr. 41 din 27 mai 1996pentru ratificarea Protocolului adiţional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele lor membre, pe de altă parte
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 112 din 31 mai 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifica Protocolul adiţional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele lor membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 iunie 1995.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 mai 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEPROTOCOL 30/06/1995