HOTĂRÂRE nr. 399 din 4 mai 2007privind înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Cluj a terenului - curţi-construcţii - aferent clădirii sediu, precum şi pentru modificarea valorii de inventar a acesteia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 mai 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Cluj a terenului - curţi-construcţii - aferent imobilului-clădire sediu al Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului-clădire sediu, înscris în domeniul public al statului la poziţia cu nr. MF 37.833 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform datelor cuprinse în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Decebal Traian RemeşMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 mai 2007.Nr. 399.  +  Anexa 1
  1. Ordonator principal de credite 42211876 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  2. Ordonator secundar de credite 4777043 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Cluj
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  *Font 9*
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├─┬─────┬─────┬─────────────────────────┬──────┬───────┬─────────────┬──────────────┬────┤│N│Codul│Denu-│ Datele de identificare │Anul │Va- │ Situaţia │Situaţia juri-│Ti- ││r│de │mirea│ │do- │loa- │ juridica │dica actuala │pul ││.│cla- │ ├───────┬───────┬─────────┤ban- │rea ├───────┬─────┼──────────────┤bu- ││M│sifi-│ │Descri-│Vecina-│Adresa │dirii │de │Baza │În ad│Concesiune/ │nu- ││F│care │ │erea │tati │ │/da- │în- │le- │minis│Inchiriat/Dat │lui ││ │ │ │teh- │(după │ │rii │ven- │gala │trare│cu titlu gra- │ ││ │ │ │nica │caz, pe│ │în fo-│tar │ │/con-│tuit │ ││ │ │ │(pe │scurt) │ │losin-│-lei- │ │cesi-│ │ ││ │ │ │scurt) │ │ │ta │ │ │une │ │ │├─┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────────────┼────┤│ │8.29.│Teren│Supra- │N- S.C.│Tara: │ 1997 │124.307│CF │În │ │te- ││ │06 │ │faţa │"Epin- │România │ │ │11.213,│admi-│ │ren ││ │ │ │totala=│vest"- │Judeţul │ │ │foaie │nis- │ │ ││ │ │ │2.056mp│S.R.L. │Cluj │ │ │de pro-│trare│ │ ││ │ │ │ │S-Fami-│Munici- │ │ │prieta-│ │ │ ││ │ │ │ │lia │piul Cluj│ │ │te nr. │ │ │ ││ │ │ │ │Gall │Napoca │ │ │8.678/ │ │ │ ││ │ │ │ │V- Coo-│Str. │ │ │97 │ │ │ ││ │ │ │ │perati-│Fabricii │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │va │de zahar │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Arta │nr. 121 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Juca- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │riilor"│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │E- Fa- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │brica │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │de za- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │har │ │ │ │ │ │ │ │└─┴─────┴─────┴───────┴───────┴─────────┴──────┴───────┴───────┴─────┴──────────────┴────┘
   +  Anexa 2
  1. Ordonator principal de credite 42211876 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  2. Ordonator secundar de credite 4777043 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Cluj
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  *Font 9*
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├─┬─────┬─────┬─────────────────────────┬──────┬───────┬─────────────┬──────────────┬────┤│N│Codul│Denu-│ Datele de identificare │Anul │Va- │ Situaţia │Situaţia juri-│Ti- ││r│de │mirea│ │do- │loa- │ juridica │dica actuala │pul ││.│cla- │ ├───────┬───────┬─────────┤ban- │rea ├───────┬─────┼──────────────┤bu- ││M│sifi-│ │Descri-│Vecina-│Adresa │dirii │de │Baza │În ad│Concesiune │nu- ││F│care │ │erea │tati │ │/da- │în- │le- │minis│Inchiriat/Dat │lui ││ │ │ │teh- │(după │ │rii │ven- │gala │trare│cu titlu gra- │ ││ │ │ │nica │caz, pe│ │în fo-│tar │ │/con-│tuit │ ││ │ │ │(pe │scurt) │ │losin-│-lei- │ │cesiu│ │ ││ │ │ │scurt) │ │ │ta │ │ │ne │ │ │├─┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────────────┼────┤│3│8.29.│Cla- │Supra- │N-S.C. │Tara: │ 1964 │1.235. │CF │În │ │imo-││7│06 │dire │faţa │"Epin- │România │ │130 │11.213,│admi-│ │bil ││.│ │ │cons- │vest"- │Judeţul │ │ │foaie │nis- │ │ ││8│ │ │truita=│S.R.L. │Cluj │ │ │de pro-│trare│ │ ││3│ │ │539 mp │S-Fami-│Munici- │ │ │prieta-│ │ │ ││3│ │ │P+1 Su-│lia │piul Cluj│ │ │te │ │ │ ││ │ │ │prafata│Gall │Napoca │ │ │nr. │ │ │ ││ │ │ │desfa- │V-Coo- │Str. Fa- │ │ │8.678/ │ │ │ ││ │ │ │surata=│perati-│bricii de│ │ │97 │ │ │ ││ │ │ │577 mp │va "A- │zahar │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Supra- │rta Ju-│nr. 121 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │faţa │carii- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │curte= │lor" │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │1.517mp│E-Fa- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │brica │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │de za- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │har │ │ │ │ │ │ │ │└─┴─────┴─────┴───────┴───────┴─────────┴──────┴───────┴───────┴─────┴──────────────┴────┘------