ORDIN nr. 355 din 10 mai 2007privind aprobarea criteriilor de încadrare, delimitării şi listei unităţilor administrativ-teritoriale din zona montană defavorizată
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 15 mai 2007  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 72.402 din 10 mai 2007, întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală - autoritate de management pentru PNDR,în baza prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 17 şi 18 din Regulamentul CE nr. 1.257/1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA) şi de modificare şi abrogare a unor regulamente, precum şi cu prevederile art. 50 din Regulamentul CE nr. 1.698/2005 cu referire la sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR),în temeiul prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Criteriile de încadrare şi delimitarea unităţilor administrativ-teritoriale din zona montană defavorizată, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Lista unităţilor administrativ-teritoriale încadrate în zona montană defavorizată şi centralizatorul acestora, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4 (1) Lista unităţilor administrativ-teritoriale încadrate în zona montană defavorizată, conform prezentului ordin, se va utiliza numai ca bază pentru plăţile acordate din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, pentru măsurile de sprijin ale zonelor defavorizate cu handicap natural - zona montană. (2) Delimitarea zonei montane defavorizate, aprobată potrivit prezentului ordin, se consemnează în bazele de date utilizate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi, respectiv, de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Decebal Traian RemeşBucureşti, 10 mai 2007.Nr. 355.  +  Anexa 1CRITERIILE DE ÎNCADRAREşi delimitarea unităţilor administrativ-teritoriale în zona montană defavorizată1. Zonele montane defavorizate sunt acele zone, delimitate la nivel de unitate administrativ-teritorială, care se caracterizează prin limitarea considerabilă a posibilităţilor de utilizare a terenului şi prin creşterea apreciabilă a costurilor lucrărilor acestuia, datorate: a) existenţei unor altitudini medii de peste 600 m, care determină condiţii climatice deosebit de dificile, al căror efect este scurtarea substanţială a sezonului de vegetaţie; sau b) prezenţei la o altitudine medie între 400 şi 600 m, care determină condiţii climatice dificile, a unor pante medii de peste 15%, care fac imposibilă mecanizarea sau necesită utilizarea unor echipamente specifice costisitoare.2. Delimitarea la nivel de unitate administrativ-teritorială, potrivit criteriilor stabilite la pct. 1, s-a realizat pe baza suprapunerii hărţii conţinând limitele unităţilor administrativ-teritoriale cu harta conţinând modelul digital al terenului (DTM).Prezentarea grafica a unităţilor administrativ-teritoriale în zona montana defavorizata  +  Anexa 2LISTA UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALEîncadrate în zona montană defavorizată şi centralizatorul acestora1. Lista unităţilor administrativ-teritoriale încadrate în zona montană defavorizată
               
    POZIŢIEREGIUNEJUDEŢSIRUTANUMETIP
    1.17ALBA1151Abrudoraş
    1.2     2130Albaccomună
    1.3     2309Almaşu Marecomună
    1.4     2381Arieşenicomună
    1.5     2577Avram Iancucomună
    1.6     2915Baia de Arieşoraş
    1.7     3039Bistracomună
    1.8     3397Blandianacomună
    1.9     3459Buciumcomună
    1.10     1455Câmpenioraş
    1.11     3841Ceru-Băcăinţicomună
    1.12     4008Ciuruleasacomună
    1.13     4142Cricăucomună
    1.14     1696Cugiroraş
    1.15     4366Galda de Joscomună
    1.16     4525Gârda de Suscomună
    1.17     4767Horeacomună
    1.18     4927Ighiucomună
    1.19     4981Întregaldecomună
    1.20     5167Livezilecomună
    1.21     5336Lupşacomună
    1.22     5577Meteşcomună
    1.23     5826Mogoşcomună
    1.24     6119Ocolişcomună
    1.25     6217Pianucomună
    1.26     6271Poiana Vaduluicomună
    1.27     6397Ponorcomună
    1.28     6468Poşagacomună
    1.29     6592Râmeteacomună
    1.30     6627Râmeţcomună
    1.31     6761Roşia Montanăcomună
    1.32     6976Sălciuacomună
    1.33     7099Săscioricomună
    1.34     7197Scărişoaracomună
    1.35     7446Sohodolcomună
    1.36     7767Stremţcomună
    1.37     8014Şugagcomună
    1.38     8229Vadu Moţilorcomună
    1.39     8425Vidracomună
    1.40     1936Zlatnaoraş
    2.15ARAD9832Archişcomună
    2.2     10239Braziicomună
    2.3     10417Chisindiacomună
    2.4     10649Deznacomună
    2.5     11058Hălmagiucomună
    2.6     11174Hălmăgelcomună
    2.7     11478Moneasacomună
    2.8     12689Vârfurilecomună
    3.13ARGEŞ13891Albeştii de Muscelcomună
    3.2     13999Aninoasacomună
    3.3     14049Arefucomună
    3.4     14405Berevoeşticomună
    3.5     14673Botenicomună
    3.6     14753Brăduleţcomună
    3.7     14922Bughea de Joscomună
    3.8     20063Bughea de Suscomună
    3.9     13490Câmpulungmunicipiu
    3.10     15402Cetăţenicomună
    3.11     15448Cicăneşticomună
    3.12     15741Corbenicomună
    3.13     15830Corbicomună
    3.14     16329Dâmbovicioaracomună
    3.15     16472Dragoslavelecomună
    3.16     16908Lereşticomună
    3.17     17334Mioarelecomună
    3.18     17771Nucşoaracomună
    3.19     17968Poienarii de Muscelcomună
    3.20     18527Rucărcomună
    3.21     18554Sălătrucucomună
    3.22     18858Stoeneşticomună
    3.23     19141Şuicicomună
    3.24     13524Valea Mare Pravăţcomună
    4.11BACĂU21007Agăşcomună
    4.2     21123Asăucomună
    4.3     21196Balcanicomună
    4.4     21418Berzunţicomună
    4.5     21597Brusturoasacomună
    4.6     20821Comăneştioraş
    4.7     22166Dărmăneştioraş
    4.8     22380Dofteanacomună
    4.9     22718Ghimeş-Făgetcomună
    4.10     23449Mănăstirea Caşincomună
    4.11     23797Oituzcomună
    4.12     23975Palancacomună
    4.13     20910Slănic-Moldovaoraş
    4.14     25488Solonţcomună
    4.15     20965Târgu Ocnaoraş
    4.16     26289Zemeşcomună
    5.16BIHOR26699Aleşdoraş
    5.2     27560Borodcomună
    5.3     27686Bratcacomună
    5.4     27846Budureasacomună
    5.5     27935Bulzcomună
    5.6     28709Câmpanicomună
    5.7     28077Căbeşticomună
    5.8     28889Criştioru de Joscomună
    5.9     28941Curăţelecomună
    5.10     29403Finişcomună
    5.11     29760Lazuri de Beiuşcomună
    5.12     29948Luncacomună
    5.13     26920Nucetoraş
    5.14     30336Pietroasacomună
    5.15     30844Roşiacomună
    5.16     31379Şinteucomună
    5.17     31510Şuncuiuşcomună
    5.18     31609Tărcaiacomună
    5.19     27007Vaşcăuoraş
    6.16BISTRIŢA-NĂSĂUD 32633Bistriţa Bârgăuluicomună
    6.2     32811Căianu Miccomună
    6.3     32884Cetatecomună
    6.4     32955Ciceu-Giurgeşticomună
    6.5     33177Coşbuccomună
    6.6     179686Dumitriţacomună
    6.7     33248Feldrucomună
    6.8     33337Ilva Marecomună
    6.9     33364Ilva Micacomună
    6.10     33514Leşucomună
    6.11     33603Lunca Ilveicomună
    6.12     33621Maierucomună
    6.13     33729Măgura Ilveicomună
    6.14     32544Năsăudoraş
    6.15     179659Negrileşticomună
    6.16     34075Nuşenicomună
    6.17     34155Parvacomună
    6.18     179720Poiana Ilveicomună
    6.19     34235Prundu Bârgăuluicomună
    6.20     34262Rebracomună
    6.21     34280Rebrişoaracomună
    6.22     34333Rodnacomună
    6.23     34360Romulicomună
    6.24     179944Runcu Salveicomună
    6.25     34397Salvacomună
    6.26     32599Sângeorz-Băioraş
    6.27     34547Spermezeucomună
    6.28     34618Şanţcomună
    6.29     34850Şieuţcomună
    6.30     35152Târlişuacomună
    6.31     35054Telciucomună
    6.32     35090Tiha Bârgăuluicomună
    6.33     35429Zagracomună
    7.17BRAŞOV40526Apaţacomună
    7.2     40633Brancomună
    7.3     40198Braşovmunicipiu
    7.4     40688Budilacomună
    7.5     40704Buneşticomună
    7.6     40241Codleamunicipiu
    7.7     40900Cristiancomună
    7.8     42456Crizbavcomună
    7.9     42480Drăguşcomună
    7.10     40928Dumbrăviţacomună
    7.11     40991Fundatacomună
    7.12     41113Hârsenicomună
    7.13     41177Hoghizcomună
    7.14     42472Holbavcomună
    7.15     41346Lisacomună
    7.16     41382Măieruşcomună
    7.17     41471Moieciucomună
    7.18     41541Ormenişcomună
    7.19     41621Poiana Măruluicomună
    7.20     40303Predealoraş
    7.21     40367Râşnovoraş
    7.22     41738Receacomună
    7.23     42464Sâmbăta de Suscomună
    7.24     40438Săcelemunicipiu
    7.25     41854Şincacomună
    7.26     42449Şinca Nouăcomună
    7.27     42003Tărlungenicomună
    7.28     42058Teliucomună
    7.29     42101Uceacomună
    7.30     42183Vama Buzăuluicomună
    7.31     42236Vişteacomună
    7.32     42398Vulcancomună
    7.33     40492Zărneştioraş
    8.12BUZĂU45245Bisocacomună
    8.2     45389Boziorucomună
    8.3     45539Brăeşticomună
    8.4     45753Calvinicomună
    8.5     45888Căneşticomună
    8.6     45959Cătinacomună
    8.7     46108Chiliilecomună
    8.8     46180Chiojducomună
    8.9     46439Colţicomună
    8.10     46554Cozienicomună
    8.11     47079Gura Teghiicomună
    8.12     47186Lopătaricomună
    8.13     47630Mânzăleşticomună
    8.14     47916Nehoiuoraş
    8.15     48021Odăilecomună
    8.16     48227Pănătăucomună
    8.17     48325Pătârlageleoraş
    8.18     49233Săruleşticomună
    8.19     49484Siriucomună
    8.20     50068Valea Salcieicomună
    8.21     50228Vintilă Vodăcomună
    9.15CARAŞ-SEVERIN50889Aninaoraş
    9.2     51243Armenişcomună
    9.3     50923Băile Herculaneoraş
    9.4     51305Băniacomună
    9.5     51332Băuţarcomună
    9.6     51449Berzascacomună
    9.7     51546Bolvaşniţacomună
    9.8     51573Bozovicicomună
    9.9     51662Brebu Noucomună
    9.10     51699Buchincomună
    9.11     51751Bucoşniţacomună
    9.12     51804Caraşovacomună
    9.13     51840Cărbunaricomună
    9.14     51948Ciclova Românăcomună
    9.15     52115Corneacomună
    9.16     52160Cornerevacomună
    9.17     52570Dalboşeţcomună
    9.18     52721Domaşneacomună
    9.19     53700Eftimie Murgucomună
    9.20     52936Glimbocacomună
    9.21     53023Iablaniţacomună
    9.22     53069Lăpuşnicelcomună
    9.23     53103Lăpuşnicu Marecomună
    9.24     53130Luncaviţacomună
    9.25     53210Margacomună
    9.26     53274Mehadiacomună
    9.27     53327Mehadicacomună
    9.28     51207Oţelu Roşuoraş
    9.29     53577Prigorcomună
    9.30     50790Reşiţamunicipiu
    9.31     53728Rusca Montanăcomună
    9.32     54056Slatina-Timişcomună
    9.33     54163Şopotu Noucomună
    9.34     54270Teregovacomună
    9.35     54387Topleţcomună
    9.36     54412Turnu Ruienicomună
    9.37     54485Văliugcomună
    9.38     54617Zăvoicomună
    10.16CLUJ55918Băişoaracomună
    10.2     56014Belişcomună
    10.3     56461Călăţelecomună
    10.4     56568Căpuşu Marecomună
    10.5     57083Chiuieşticomună
    10.6     57163Ciuceacomună
    10.7     57225Ciurilacomună
    10.8     57582Feleacucomună
    10.9     57902Gilăucomună
    10.10     58008Iaracomună
    10.11     58204Izvoru Crişuluicomună
    10.12     58357Măguri-Răcătăucomună
    10.13     58393Mănăstirenicomună
    10.14     58464Mărgăucomună
    10.15     58534Mărişelcomună
    10.16     60169Negrenicomună
    10.17     59041Poienicomună
    10.18     59238Rişcacomună
    10.19     59434Sâncraiucomună
    10.20     59498Sânmărtincomună
    10.21     59283Săcuieucomună
    10.22     59327Săvădislacomună
    10.23     59880Unguraşcomună
    10.24     60026Valea Ieriicomună
    11.17COVASNA63777Aita Marecomună
    11.2     65113Arcuşcomună
    11.3     63633Barcanicomună
    11.4     63802Băţanii Maricomună
    11.5     63866Belincomună
    11.6     65121Bixadcomună
    11.7     63893Bodoccomună
    11.8     64041Brăduţcomună
    11.9     64096Breţcucomună
    11.10     64194Cernatcomună
    11.11     63553Comandăucomună
    11.12     63526Covasnaoraş
    11.13     65147Dalniccomună
    11.14     64265Dobârlăucomună
    11.15     65154Estelniccomună
    11.16     64318Ghelinţacomună
    11.17     64345Ghidfalăucomună
    11.18     64390Hăghigcomună
    11.19     63580Întorsura Buzăuluioraş
    11.20     64461Lemniacomună
    11.21     64504Malnaşcomună
    11.22     65105Merenicomună
    11.23     65139Micfalăucomună
    11.24     64568Moacşacomună
    11.25     64602Ojdulacomună
    11.26     64719Poiancomună
    11.27     64826Sânzienicomună
    11.28     63688Sita Buzăuluicomună
    11.29     64871Turiacomună
    11.30     64942Vâlcelecomună
    11.31     64906Valea Crişuluicomună
    11.32     65099Valea Marecomună
    11.33     64997Vârghişcomună
    11.34     65011Zagoncomună
    11.35     65048Zăbalacomună
    12.13DÂMBOVIŢA66223Bărbuleţucomună
    12.2     66330Bezdeadcomună
    12.3     66438Buciumenicomună
    12.4     65869Iederacomună
    12.5     68182Moroenicomună
    12.6     68404Pietroşiţacomună
    12.7     68565Puchenicomună
    12.8     179917Râu Albcomună
    12.9     68716Runcucomună
    12.10     69063Valea Lungăcomună
    12.11     69447Vârfuricomună
    12.12     69303Văleni-Dâmboviţacomună
    12.13     69394Vişineşticomună
    13.14GORJ78711Baia de Fiercomună
    13.2     79308Bumbeşti-Jiuoraş
    13.3     79834Crasnacomună
    13.4     80908Muşeteşticomună
    13.5     78258Novacioraş
    13.6     81095Padeşcomună
    13.7     81184Peştişanicomună
    13.8     81380Polovragicomună
    13.9     81576Runcucomună
    13.10     81987Schelacomună
    13.11     82136Stăneşticomună
    13.12     82430Tismanaoraş
    14.17HARGHITA83847Avrămeşticomună
    14.2     83428Băile Tuşnadoraş
    14.3     83464Bălanoraş
    14.4     83936Bilborcomună
    14.5     83491Borsecoraş
    14.6     83151Brădeşticomună
    14.7     84102Cârţacomună
    14.8     83963Căpâlniţacomună
    14.9     86461Ciceucomună
    14.10     83981Ciucsângeorgiucomună
    14.11     84086Ciumanicomună
    14.12     84148Corbucomună
    14.13     84175Corundcomună
    14.14     86446Cozmenicomună
    14.15     84380Dârjiucomună
    14.16     84237Dăneşticomună
    14.17     84264Dealucomună
    14.18     84344Ditrăucomună
    14.19     83197Felicenicomună
    14.20     84415Frumoasacomună
    14.21     84460Gălăuţaşcomună
    14.22     83561Gheorghenimunicipiu
    14.23     84558Josenicomună
    14.24     84594Lăzareacomună
    14.25     86479Lelicenicomună
    14.26     84629Luetacomună
    14.27     84656Lunca de Joscomună
    14.28     84754Lunca de Suscomună
    14.29     84825Lupenicomună
    14.30     86438Mădăraşcomună
    14.31     84923Mărtinişcomună
    14.32     85056Mereşticomună
    14.33     83320Miercurea-Ciucmunicipiu
    14.34     85074Mihăilenicomună
    14.35     85243Oclandcomună
    14.36     83133Odorheiu Secuiescmunicipiu
    14.37     83375Păuleni-Ciuccomună
    14.38     85289Plăieşii de Joscomună
    14.39     85341Praidcomună
    14.40     86495Racucomună
    14.41     85412Remeteacomună
    14.42     85680Sâncrăienicomună
    14.43     85760Sândominiccomună
    14.44     85788Sânmartincomună
    14.45     85840Sânsimioncomună
    14.46     86519Sântimbrucomună
    14.47     86501Satu Marecomună
    14.48     85467Săcelcomună
    14.49     85528Sărmaşcomună
    14.50     85626Siculenicomună
    14.51     85877Subcetatecomună
    14.52     85920Susenicomună
    14.53     86453Tomesticomună
    14.54     83632Topliţamunicipiu
    14.55     86133Tulgheşcomună
    14.56     86188Tuşnadcomună
    14.57     86222Ulieşcomună
    14.58     86311Vărşagcomună
    14.59     83749Vlăhiţaoraş
    14.60     86339Voşlăbenicomună
    14.61     86366Zeteacomună
    15.15HUNEDOARA87219Aninoasaoraş
    15.2     87745Baia de Crişcomună
    15.3     87843Balşacomună
    15.4     87996Barucomună
    15.5     88092Băiţacomună
    15.6     87246Băniţacomună
    15.7     88216Bătrânacomună
    15.8     88261Beriucomună
    15.9     88350Blăjenicomună
    15.10     88449Boşorodcomună
    15.11     87291Bradmunicipiu
    15.12     88788Buceşcomună
    15.13     88868Bucureşcicomună
    15.14     88920Bulzeştii de Suscomună
    15.15     89026Bunilacomună
    15.16     86749Cârjiţicomună
    15.17     89151Cerbălcomună
    15.18     89240Certeju de Suscomună
    15.19     87362Crişciorcomună
    15.20     89348Densuşcomună
    15.21     89561Geoagiuoraş
    15.22     86883Ghelaricomună
    15.23     90066Lelesecomună
    15.24     90119Lunca Cernii de Joscomună
    15.25     90208Luncoiu de Joscomună
    15.26     87059Lupenimunicipiu
    15.27     90342Orăştioara de Suscomună
    15.28     87077Petrilaoraş
    15.29     86990Petroşanimunicipiu
    15.30     90538Puicomună
    15.31     90663Rapoltu Marecomună
    15.32     90878Râu de Moricomună
    15.33     90725Răchitovacomună
    15.34     90805Ribiţacomună
    15.35     91232Sântămăria-Orleacomună
    15.36     91054Sarmizegetusacomună
    15.37     91116Sălaşu de Suscomună
    15.38     91447Tomeşticomună
    15.39     91535Topliţacomună
    15.40     87139Uricanioraş
    15.41     91795Vaţa de Joscomună
    15.42     91937Vălişoaracomună
    15.43     91982Veţelcomună
    15.44     92097Vorţacomună
    15.45     87175Vulcanmunicipiu
    16.16MARAMUREŞ106318Baia Maremunicipiu
    16.2     106684Baia Sprieoraş
    16.3     107314Bârsanacomună
    16.4     107154Băiuţcomună
    16.5     107270Bistracomună
    16.6     107403Bogdan Vodăcomună
    16.7     106746Borşaoraş
    16.8     107485Botizacomună
    16.9     107519Budeşticomună
    16.10     106782Cavnicoraş
    16.11     107582Cerneşticomună
    16.12     107868Coroienicomună
    16.13     107920Cupşenicomună
    16.14     107975Deseşticomună
    16.15     108017Dragomireştioraş
    16.16     108151Giuleşticomună
    16.17     179622Groşii Ţibleşuluicomună
    16.18     108204Ieudcomună
    16.19     108222Lăpuşcomună
    16.20     108240Leordinacomună
    16.21     108348Moiseicomună
    16.22     108400Ocna Şugatagcomună
    16.23     179864Onceşticomună
    16.24     108455Petrovacomună
    16.25     108473Poienile de sub Muntecomună
    16.26     179604Poienile Izeicomună
    16.27     108552Remeţicomună
    16.28     108598Repedeacomună
    16.29     108614Rona de Joscomună
    16.30     108632Rona de Suscomună
    16.31     108669Rozavleacomună
    16.32     108696Ruscovacomună
    16.33     108874Săcelcomună
    16.34     108892Săliştea de Susoraş
    16.35     108945Săpânţacomună
    16.36     109005Strâmturacomună
    16.37     109041Suciu de Suscomună
    16.38     179613Şieucomună
    16.39     109096Şiseşticomună
    16.40     106461Tăuţii-Măgherăuşoraş
    16.41     109354Valea Chioaruluicomună
    16.42     109425Vima Micăcomună
    16.43     109504Vişeu de Joscomună
    16.44     106979Vişeu de Susoraş
    17.14MEHEDINŢI109924Baia de Aramăoraş
    17.2     110456Baltacomună
    17.3     111220Cireşucomună
    17.4     112904Dubovacomună
    17.5     112245Eşelniţacomună
    17.6     111818Godeanucomună
    17.7     112263Ilovăţcomună
    17.8     112370Isvernacomună
    17.9     110027Obârşia-Cloşanicomună
    17.10     112959Podenicomună
    17.11     112995Ponoarelecomună
    18.17MUREŞ116126Chiheru de Joscomună
    18.2     116493Daneşcomună
    18.3     116545Dedacomună
    18.4     116590Eremitucomună
    18.5     116796Fântânelecomună
    18.6     117042Ghindaricomună
    18.7     117319Gurghiucomună
    18.8     117426Hodaccomună
    18.9     117550Ibăneşticomună
    18.10     118058Lunca Braduluicomună
    18.11     118094Măgheranicomună
    18.12     118469Nadeşcomună
    18.13     118511Neauacomună
    18.14     118931Răstoliţacomună
    18.15     119153Ruşii-Munţicomună
    18.16     119331Sângeorgiu de Pădureoraş
    18.17     114854Sovataoraş
    18.18     119625Stâncenicomună
    18.19     120138Vătavacomună
    18.20     120174Veţcacomună
    19.11NEAMŢ121108Agapiacomună
    19.2     124938Alexandru cel Buncomună
    19.3     120968Bicazoraş
    19.4     121297Bicaz-Cheicomună
    19.5     121340Bicazu Ardeleancomună
    19.6     121652Borcacomună
    19.7     121732Borleşticomună
    19.8     122025Ceahlăucomună
    19.9     122187Crăcăoanicomună
    19.10     122249Dămuccomună
    19.11     122551Farcaşacomună
    19.12     122828Gârcinacomună
    19.13     122864Grinţieşcomună
    19.14     122953Hangucomună
    19.15     123601Pângaraţicomună
    19.16     123479Piatra Şoimuluicomună
    19.17     120726Piatra-Neamţmunicipiu
    19.18     123521Pipirigcomună
    19.19     123790Poiana Teiuluicomună
    19.20     124493Tarcăucomună
    19.21     124563Taşcacomună
    19.22     124616Tazlăucomună
    19.23     125016Vânători-Neamţcomună
    20.13PRAHOVA131899Adunaţicomună
    20.2     132137Ariceştii Zeletincomună
    20.3     130954Azugaoraş
    20.4     136278Bătrânicomună
    20.5     132342Berteacomună
    20.6     132404Brebucomună
    20.7     131210Buştenioraş
    20.8     132486Cărbuneşticomună
    20.9     132574Ceraşucomună
    20.10     131336Comarnicoraş
    20.11     132841Cosminelecomună
    20.12     133795Izvoarelecomună
    20.13     134096Măneciucomună
    20.14     134648Poseşticomună
    20.15     134755Predeal-Săraricomună
    20.16     134853Proviţa de Joscomună
    20.17     134899Proviţa de Suscomună
    20.18     135128Salciacomună
    20.19     135226Secăriacomună
    20.20     131540Sinaiaoraş
    20.21     131577Slănicoraş
    20.22     135315Starchiojdcomună
    20.23     135547Şotrilecomună
    20.24     135618Ştefeşticomună
    20.25     135654Taleacomună
    20.26     135681Tătarucomună
    20.27     135789Telegacomună
    20.28     136107Valea Doftaneicomună
    21.16SĂLAJ140770Cristolţcomună
    21.2     143067Zalhacomună
    22.16SATU MARE137407Certezecomună
    23.17SIBIU143959Arpaşu de Joscomună
    23.2     143995Aţelcomună
    23.3     144054Avrigoraş
    23.4     144198Biertancomună
    23.5     146021Boiţacomună
    23.6     144535Cârţişoaracomună
    23.7     143735Cisnădieoraş
    23.8     143487Cristiancomună
    23.9     144599Gura Râuluicomună
    23.10     144615Hoghilagcomună
    23.11     144713Jinacomună
    23.12     144731Lasleacomună
    23.13     145202Orlatcomună
    23.14     145275Poiana Sibiuluicomună
    23.15     143502Poplacacomună
    23.16     145293Porumbacu de Joscomună
    23.17     145355Racoviţacomună
    23.18     145382Râu Saduluicomună
    23.19     143520Răşinaricomună
    23.20     145471Saducomună
    23.21     145499Sălişteoraş
    23.22     145827Tălmaciuoraş
    23.23     145907Tilişcacomună
    23.24     145934Turnu Roşucomună
    23.25     145961Valea Viilorcomună
    24.11SUCEAVA147205Breazacomună
    24.2     147241Brodinacomună
    24.3     147358Broştenioraş
    24.4     146502Câmpulung Moldovenescmunicipiu
    24.5     151503Capu Câmpuluicomună
    24.6     147713Cârlibabacomună
    24.7     151451Ciocăneşticomună
    24.8     151497Coşnacomună
    24.9     147884Cruceacomună
    24.10     148202Dorna Candrenilorcomună
    24.11     148131Dorna-Arinicomună
    24.12     148612Frasinoraş
    24.13     148729Frumosucomună
    24.14     148765Fundu Moldoveicomună
    24.15     146584Gura Humoruluioraş
    24.16     149138Iacobenicomună
    24.17     149183Izvoarele Suceveicomună
    24.18     149316Mălinicomună
    24.19     149370Mănăstirea Humoruluicomună
    24.20     149502Moldova-Suliţacomună
    24.21     149539Moldoviţacomună
    24.22     149655Ostracomună
    24.23     149682Panacicomună
    24.24     149851Poiana Stampeicomună
    24.25     149931Pojorâtacomună
    24.26     150043Putnacomună
    24.27     150114Râşcacomună
    24.28     150178Sadovacomună
    24.29     150258Slatinacomună
    24.30     150294Strajacomună
    24.31     150356Stulpicanicomună
    24.32     150418Suceviţacomună
    24.33     150445Şaru Dorneicomună
    24.34     150702Ulmacomună
    24.35     150935Vamacomună
    24.36     146744Vatra Dorneimunicipiu
    24.37     150980Vatra Moldoviţeicomună
    25.15TIMIŞ157898Nădragcomună
    25.2     158136Pietroasacomună
    25.3     158895Tomeşticomună
    26.14VÂLCEA167696Băile Olăneştioraş
    26.2     168559Bărbăteşticomună
    26.3     168675Berislăveşticomună
    26.4     168755Boişoaracomună
    26.5     167794Brezoioraş
    26.6     169119Câinenicomună
    26.7     167909Călimăneştioraş
    26.8     169253Costeşticomună
    26.9     169351Dăeşticomună
    26.10     170220Goleşticomună
    26.11     168041Horezuoraş
    26.12     171021Malaiacomună
    26.13     171539Muereascacomună
    26.14     172153Perişanicomună
    26.15     172509Racoviţacomună
    26.16     172812Runcucomună
    26.17     172894Sălătrucelcomună
    26.18     173230Stoeneşticomună
    26.19     174496Titeşticomună
    26.20     174021Vaideenicomună
    26.21     174254Voineasacomună
    27.12VRANCEA175126Andreiaşu de Joscomună
    27.2     175224Bârseşticomună
    27.3     175509Chiojdenicomună
    27.4     176551Jitiacomună
    27.5     176686Meracomună
    27.6     176891Nărujacomună
    27.7     178885Negrileşticomună
    27.8     176944Nerejucomună
    27.9     177003Nistoreşticomună
    27.10     177101Paltincomună
    27.11     178910Păuleşticomună
    27.12     177263Poiana Cristeicomună
    27.13     177469Reghiucomună
    27.14     177762Sovejacomună
    27.15     178965Spulbercomună
    27.16     178117Tulnicicomună
    27.17     178313Valea Săriicomună
    27.18     178475Vintileascacomună
    27.19     178545Vizantea-Livezicomună
    27.20     178750Vrâncioaiacomună
  2. Centralizatorul unităţilor administrativ-teritoriale încadrate în zona montană defavorizată
               
    NR. CRT.JUDEŢUATMUNICIPIIORAŞECOMUNE
    1.Alba40-535
    2.Arad8--8
    3.Argeş241-23
    4.Bacău16-412
    5.Bihor19-316
    6.Bistriţa-Năsăud33-231
    7.Braşov333327
    8.Buzău21-219
    9.Caraş-Severin381334
    10.Cluj24--24
    11.Covasna35-233
    12.Dâmboviţa13--13
    13.Gorj12-39
    14.Harghita614453
    15.Hunedoara454437
    16.Maramureş441736
    17.Mehedinţi11-110
    18.Mureş20-218
    19.Neamţ231121
    20.Prahova28-523
    21.Sălaj2--2
    22.Satu Mare1--1
    23.Sibiu25-421
    24.Suceava372332
    25.Timiş3--3
    26.Vâlcea21-417
    27.Vrancea20--20
    TOTAL ZONA MONTANĂ DEFAVORIZATĂ ÎN ROMÂNIA:6571762578
  -------