HOTĂRÂRE nr. 402 din 4 mai 2007privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în domeniul public al statului şi aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat - unităţile teritoriale subordonate şi transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat în administrarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat - Unitatea teritorială 515
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 11 mai 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1)-(3) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Valorile de inventar ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului prevăzute în anexa nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform anexei nr. 1. (2) Numerele de înregistrare atribuite de Ministerul Economiei şi Finanţelor bunurilor imobile a căror valoare de inventar se modifică sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat în administrarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat - Unitatea teritorială 515. (2) Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidPreşedintele Administraţiei Naţionalea Rezervelor de Stat,Dezsi Iosif ZoltanMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 mai 2007.Nr. 402.  +  Anexa 1 BUNURI ÎNSCRISEîn patrimoniul public, la care se majorează valoarea de inventar
               
    Nr. de inventar MF/DenumireaAdresaValoarea actuală de inventar (lei)Situaţia juridicăTipul bunului
    Baza legală a majorării valorii de inventarÎn administrare/ concesiune
    MF 97212Judeţul Sălaj159.765PV nr. 1/6.04.2006,În administrareImobil
    Construcţie 95/27     NC nr. 54/11.04.2006    
    MF 97314Judeţul Vâlcea9.986PV nr. 1055/28.07.2006În administrareImobil
    Clădire 130/84          
    MF 97316Judeţul Vâlcea36.901PV nr. 1613/30.10.2006În administrareImobil
    Clădire 130/86          
    MF 97317Judeţul Vâlcea79.125PV nr. 1056/28.07.2006,În administrareImobil
    Clădire 130/87     PV nr. 1227/31.08.2006    
    MF 97333Judeţul Vâlcea19.584PV nr. 935/10.07.2006,În administrareImobil
    Clădire 130/103     PV nr. 1057/28.07.2006    
    MF 97334Judeţul Vâlcea19.583PV nr. 935/10.07.2006,În administrareImobil
    Clădire 130/104     PV nr. 1057/28.07.2006    
    MF 97337Judeţul Vâlcea21.264PV nr. 935/10.07.2006,În administrareImobil
    Clădire 130/107     PV nr. 1057/28.07.2006    
    MF 97338Judeţul Vâlcea20.095PV nr. 935/10.07.2006,În administrareImobil
    Clădire 130/108     PV nr. 1057/28.07.2006    
    MF 97339Judeţul Vâlcea20.095PV nr. 1399/13.09.2006În administrareImobil
    Clădire 130/109          
    MF 97350Judeţul Vâlcea662.761PV nr. 1159/15.12.2006În administrareImobil
    Clădire 135/7          
    MF 97409Judeţul Vâlcea1.045.198PV nr. 574/5.07.2006În administrareImobil
    Construcţie 135/66          
    MF 97431Judeţul Buzău115.029PV nr. 3281/20.12.2006În administrareImobil
    Construcţie 140/28          
    MF 97437Judeţul Buzău238.760PV nr. 3104/1.11.2006În administrareImobil
    Clădire 140/49          
    MF 97579Judeţul Gorj129.015PV nr. 508/20.06.2006În administrareImobil
    Clădire 145/63          
    MF 97580Judeţul Gorj129.015PV nr. 508/20.06.2006În administrareImobil
    Clădire 145/64          
    MF 97581Judeţul Gorj129.015PV nr. 508/20.06.2006În administrareImobil
    Clădire 145/65          
    MF 97582Judeţul Gorj129.014PV nr. 508/20.06.2006În administrareImobil
    Clădire 145/66          
    MF 97583Judeţul Gorj129.014PV nr. 508/20.06.2006În administrareImobil
    Clădire 145/67          
    MF 97584Judeţul Gorj129.014PV nr. 508/20.06.2006În administrareImobil
    Clădire 145/68          
    MF 97611Judeţul Gorj1.098.488PV nr. 398/3.05.2006În administrareImobil
    Construcţie 145/95          
    MF 97612Judeţul Gorj227.480PV nr. 399/3.05.2006,În administrareImobil
    Construcţie 145/96     PV nr. 1051/14.11.2006    
    MF 97696Judeţul Dâmboviţa216.437PV nr. 1224/29.09.2006În administrareImobil
    Construcţie 150/60          
    MF 97783Judeţul Braşov101.727PV nr. 1533/31.07.2006În administrareImobil
    Construcţie 240/41          
    MF 97785Judeţul Braşov115.017PV nr. 2796/20.12.2006În administrareImobil
    Construcţie 240/43          
    MF 97837Judeţul Sibiu116.031PV nr. FN/25.10.2006În administrareImobil
    Construcţie 260/19          
    MF 97838Judeţul Sibiu44.095PV nr. FN/25.10.2006În administrareImobil
    Construcţie 260/20          
    MF 97875Judeţul Bacău116.998PV nr. 1666/22.11.2006În administrareImobil
    Clădire 265/2          
    MF 98010Judeţul Botoşani6.467PV nr. 2142/25.09.2006În administrareImobil
    Clădire 315/14          
    MF 98015Judeţul Botoşani51.460PV nr. 2142/25.09.2006În administrareImobil
    Clădire 315/19          
    MF 98066Judeţul Botoşani70.615PV nr. 1750/28.06.2006În administrareImobil
    Construcţie 315/70          
    MF 98094Judeţul Botoşani101.298PV nr. 2175/9.10.2006În administrareImobil
    Construcţie 315/97          
    MF 98113Judeţul Ialomiţa30.095PV nr. 2730/18.12.2006În administrareImobil
    Clădire 320/1          
    MF 98123Judeţul Ialomiţa192.740PV nr. 2721/15.12.2006În administrareImobil
    Clădire 320/11          
    MF 98134Judeţul Ialomiţa17.810PV nr. 2720/15.12.2006În administrareImobil
    Clădire 320/22          
    MF 98142Judeţul Ialomiţa28.452PV nr. 2731/18.12.2006În administrareImobil
    Clădire 320/30          
    MF 98148Judeţul Ialomiţa91.315PV nr. 2398/16.11.2006În administrareImobil
    Clădire 320/36          
    MF 98186Judeţul Ialomiţa4.937PV nr. 1790/28.08.2006În administrareImobil
    Clădire 320/74          
    MF 98239Judeţul Bacău1.548.674PV nr. 2003/15.12.2006În administrareImobil
    Clădire 325/18          
    MF 98255Judeţul Bacău169.676PV nr. 1724/28.09.2005În administrareImobil
    Clădire 325/34          
    MF 98267Judeţul Bacău49.521PV nr. 1641/30.10.2006În administrareImobil
    Construcţie 325/46          
    MF 98268Judeţul Bacău130.015PV nr. 1640/30.10.2006În administrareImobil
    Construcţie 325/47          
    MF 98282Judeţul Bacău259.030PV nr. 2016/19.12.2006În administrareImobil
    Clădire 325/61          
    MF 98315Judeţul Neamţ8.062.795PV nr. 2544/6.11.2006În administrareImobil
    Clădire 330/29          
    MF 98388Judeţul Bacău192.280PV nr. 1177/4.08.2006,În administrareImobil
    Clădire 335/17     PV nr. 1716/19.12.2006    
    MF 98504Judeţul Bacău76.635PV nr. 1362/4.10.2006În administrareImobil
    Construcţie 335/134          
    MF 98517Judeţul Bacău70.909PV nr. 1436/18.10.2006În administrareImobil
    Construcţie 335/147          
    MF 98518Judeţul Bacău84.793PV nr. 1363/4.10.2006În administrareImobil
    Construcţie 335/148          
    MF 98552Judeţul Bacău44.919PV nr. 1456/25.10.2006În administrareImobil
    Clădire 335/183          
    MF 98583Judeţul Sibiu437.215PV nr. 1758/6.11.2006În administrareImobil
    Clădire 345/28          
    MF 98592Judeţul Ilfov42.737PV nr. 8573/22.12.2006În administrareImobil
    Clădire 350/2          
    MF 98600Judeţul Ilfov732.550PV nr. 8574/22.12.2006În administrareImobil
    Clădire 350/10          
    MF 98895Judeţul Neamţ149.603PV nr. 2561/22.09.2006În administrareImobil
    Construcţie 425/59          
    MF 98916Judeţul Neamţ1.585.423PV nr. 3164/22.12.2006În administrareImobil
    Construcţie 425/82          
    MF 99042Judeţul Braşov250.298PV nr. 893/8.08.2006În administrareImobil
    Construcţie 430/80          
    MF 99106Judeţul Braşov169.954PV nr. 1036/14.09.2006În administrareImobil
    Clădire 430/143          
    MF 99001Judeţul Braşov2.184.273PV nr. 1431/21.12.2006În administrareImobil
    Clădire 430/40          
    MF 99165Judeţul Prahova2.364.915PV nr. 1598/16.08.2006În administrareImobil
    Construcţie 440/26          
    MF 99208Judeţul Prahova1.405.934PV nr. 1598/16.08.2006În administrareImobil
    Construcţie 440/70          
    MF 99215Judeţul Prahova596.820PV nr. 1598/16.08.2006În administrareImobil
    Construcţie 440/215        
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite în administrarea AdministraţieiNaţionale a Rezervelor de Stat - Unitatea teritorială 515
             
    Adresa imobiluluiPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice
    Municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 31, sectorul 1Adminstraţia Naţională a Rezervelor de StatAdminstraţia Naţională a Rezervelor de Stat - Unitatea Teritorială 515▪ Clădire tip P:
    -suprafaţa construită = 241 m2
    Nr. MF 96738
    -valoarea de inventar = 231,462
    -suprafaţa terenului aferent = 389 m2
    Nr. MF 96739
    -valoarea de inventar = 1
  -------