HOTĂRÂRE nr. 398 din 4 mai 2007privind înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Bihor a unui teren, precum şi pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil - clădire administrativă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 11 mai 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Bihor a unui teren, curţi - construcţii, aferent imobilului - clădire administrativă aflat în administrarea Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Bihor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului - clădire administrativă înscris la poziţia cu nr. M.F. 101.262 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Decebal Traian RemeşMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 mai 2007.Nr. 398.  +  Anexa 1
  1. Ordonator principal de credite 42211876 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  2. Ordonator secundar de credite 4777043 Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Bihor
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  *Font 9*
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├──────┬───────┬──────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬───────────────┬───────┬─────┤│ │ │ │ Date de identificare │Anul │Valoa-│ Situaţia │ Situ- │Tipul││Nr. │Codul │ Denu-├─────────┬──────┬──────────┤dobân-│rea de│ juridică │ aţia │bunu-││M.F. │de cla-│mirea │Descriere│Veci- │ │dirii/│inven-├────────┬──────┤ juri- │lui ││ │sifi- │ │ tehnică │nătăţi│ │dării │tar │ │În ad-│ dică │ ││ │care │ │ (pe │(după │ Adresa │în fo-│-lei- │ Baza │minis-│actuală│ ││ │ │ │ scurt) │ caz, │ │ │ │legală │trativ├───────┤ ││ │ │ │ │ pe │ │ │ │ │/con- │Conce- │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │cesi- │siune/ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ une │închi- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riat/ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dat cu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit│ │├──────┼───────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────┤│ │8.29.06│Teren │Suprafaţa│ │România, │ 1999 │21.519│Factura │în │ │teren││ │ │ │totală = │ │judeţul │ │ │1038144/│admi- │ │ ││ │ │ │= 296 mp │ │Bihor, │ │ │1999 │nis- │ │ ││ │ │ │ │ │municipiul│ │ │Hotărâ- │trare │ │ ││ │ │ │ │ │Oradea, │ │ │rea Gu- │ │ │ ││ │ │ │ │ │str. D. │ │ │vernului│ │ │ ││ │ │ │ │ │Cantemir │ │ │nr. 739/│ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 24-26 │ │ │2003 │ │ │ │└──────┴───────┴──────┴─────────┴──────┴──────────┴──────┴──────┴────────┴──────┴───────┴─────┘
   +  Anexa 2
  1. Ordonator principal de credite 42211876 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  2. Ordonator secundar de credite 4777043 Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Bihor
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  *Font 9*
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├───────┬───────┬───────┬───────────────────────────┬──────┬───────┬───────────────┬───────┬──────┤│ │ │ │ Date de identificare │Anul │ Valoa-│ Situaţia │ Situ- │Tipul ││Nr. │Codul │ Denu- ├─────────┬──────┬──────────┤dobân-│ rea de│ juridică │ aţia │bunu- ││M.F. │de cla-│ mirea │Descriere│Veci- │ │dirii/│ inven-├────────┬──────┤ juri- │lui ││ │sifi- │ │ tehnică │nătăţi│ │dării │ tar │ │În ad-│ dică │ ││ │care │ │ (pe │(după │ Adresa │în fo-│ -lei- │ Baza │minis-│actuală│ ││ │ │ │ scurt) │ caz, │ │ │ │legală │trativ├───────┤ ││ │ │ │ │ pe │ │ │ │ │/con- │Conce- │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │cesi- │siune/ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ une │închi- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riat/ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dat cu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit│ │├───────┼───────┼───────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼──────┤│101.262│8.29.06│Clădire│Suprafaţa│ │România, │ 1999 │626.700│Factura │în │ │imobil││ │ │admi- │totală = │ │judeţul │ │ │1038144/│admi- │ │ ││ │ │nistra-│= 246 mp │ │Bihor, │ │ │1999 │nis- │ │ ││ │ │tivă │Suprafaţa│ │municipiul│ │ │Hotărâ- │trare │ │ ││ │ │etaj I │curţii = │ │Oradea, │ │ │rea Gu- │ │ │ ││ │ │+ II │= 50 mp │ │str. D. │ │ │vernului│ │ │ ││ │ │ │ │ │Cantemir │ │ │nr. 739/│ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 24-26 │ │ │2003 │ │ │ │└───────┴───────┴───────┴─────────┴──────┴──────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───────┴──────┘-------