HOTĂRÂRE nr. 397 din 4 mai 2007privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Suceava
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 10 mai 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICValorile de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Suceava, înregistrate la poziţiile cu nr. MF 37.030 şi 37.037 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Decebal Traian RemeşMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 mai 2007.Nr. 397.  +  Anexa
           
    1.Ordonator principal de credite42211876Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    2.Ordonator secundar de credite4244458Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Suceava
    3.Ordonator terţiar de credite    
    4.Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat  
                   
    Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)
    Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)Adresa
    37.0308.29.06Clădire administrativă Centrul Teritorial pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Câmpulung MoldovenescSuprafaţa construită = 143 m2EV - locuinţe particulareRomânia, judeţul Suceava, municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Eudoxiu Hurmuzachi nr. 4A1972246.344
    Suprafaţa desfăşurată = 143 m2N - Circa sanitară veterinară şi locuinţe
    Suprafaţa curţii = 1.249 m2
    S - str. Eudoxiu Hurmuzachi
    37.0378.29.06Pavilion tehnic administrativ Centrul Teritorial pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Gura HumoruluiSuprafaţa construită = 150 m2Centrul de achiziţii animale, str. Mânăstirea Humorului, casă particularăRomânia, Suceava, judeţul oraşul Gura Humorului, str. Mânăstirea Humorului nr. 1621963334.786
    P + 1
    Suprafaţa desfăşurată = 195,17 m2
    Suprafaţa curţii = 6.186 m2
  -------