HOTĂRÂRE nr. 346 din 11 aprilie 2007privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a Vămilor în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 2 mai 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, referitoare la bunul public "Clădire situată în localitatea Paşcani - judeţul Iaşi", cu nr. M.F.P. - 145.245, se modifică conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, împreună cu bunurile din dotare, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a Vămilor în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 11 aprilie 2007.Nr. 346.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului Clădire situată în localitatea Paşcani - judeţul Iaşi
                       
    Nr. M.F.P.Cod de clasificareDenumireDescriere tehnicăDate de identificare (vecinătăţi)AdresaAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridică/ Baza legalăSituaţia juridică actuală
    0123456789
    145.2458.29.06Clădire vamă, cabină poartă, depozite şi garaje de serviciu, drumuri şi platforme, clădiri anexeSuprafaţă clădire vamă = 586 m2Sud - Str. CorbuluiŢara: România, judeţul Iaşi, municipiul Paşcani, Str. Corbului nr. 120025.268.000HCL Paşcani nr. 24/23.12.1993, H.G. nr. 283/1997în administrare
    Est - calea ferată    
    Suprafaţă cabină poartă = 11 m2Vest - S.C. "SCUDAS"    
    Nord - teren viran    
    Suprafaţă depozite şi garaje = 190 m2      
    Suprafaţă drumuri şi platforme = 6.950 m2      
    Suprafaţă clădiri anexe = 131 m2    
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului, care trece din administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a Vămilor în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi
                       
    Nr. M.F.P.Cod de clasificareDenumireDescriere tehnicăDate de identificare (vecinătăţi)AdresaAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridică/ Baza legalăSituaţia juridică actuală
    0123456789
    28.3838.12.03DrumSuprafaţă = 2.750 m2Nu areŢara: România, judeţul Iaşi, municipiul Paşcani, Str. Corbului19981HCL nr. 89/ 24.12.1998în administrare
    28.4238.29.06TerenSuprafaţă = 11.700 m2Sud - Str. CorbuluiŢara: România, judeţul Iaşi, municipiul Paşcani, Str. Corbului nr. 11993451.989HCL Paşcani nr. 24/23.12.1993, H.G. nr. 283/1997în administrare
          Est - calea ferată,    
          Vest - S.C. "SCUDAS"    
          Nord - teren viran    
    145.2458.29.06Clădire vamă, cabină poartă, depozite şi garaje de serviciu, drumuri şi platforme, clădiri anexeSuprafaţă clădire vamă = 586 m2Sud - Str. CorbuluiŢara: România, judeţul Iaşi, municipiul Paşcani, Str. Corbului nr. 120025.268.000HCL Paşcani nr. 24/23.12.1993, H.G. nr. 283/1997în administrare
        Est - calea ferată    
        Suprafaţă cabină poartă = 11 m2Vest - S.C. "SCUDAS"    
        Nord - teren viran    
        Suprafaţă depozite şi garaje = 190 m2      
        Suprafaţă drumuri şi platforme = 6.950 m2      
        Suprafaţă clădiri anexe = 131 m2    
  -------