DECIZIE nr. 7 din 8 martie 2007privind asigurarea interimatului funcţiei de preşedinte al Consiliului Concurenţei
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007    În baza:1. Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată;2. Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Consiliului Concurenţei;3. Decretului nr. 1.089/2006 privind numirea unui vicepreşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei;4. Decretului nr. 1.088/2006 privind numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei;5. Decretului nr. 1.087/2006 privind numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei;6. Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, cu modificările şi completările ulterioare;7. faptului că a fost întrunită condiţia de cvorum pentru ca Plenul Consiliului Concurenţei să poată delibera şi decide în mod valabil,în urma aducerii la cunoştinţă Plenului şi directorilor de direcţii a demisiei depuse în data de 6 februarie 2007 la Administraţia Prezidenţială-Cancelaria Preşedintelui de către preşedintele Consiliului Concurenţei, domnul Mihai Berinde, demisie care devine efectivă după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la depunere, respectiv la data de 9 martie 2007,luând în considerare faptul că atribuţiile conferite de Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, preşedintelui Consiliului Concurenţei trebuie să fie îndeplinite în mod continuu,în temeiul art. 20 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată,Plenul Consiliului Concurenţei decide:  +  Articolul 1Domnul vicepreşedinte Alexe Gavrilă va asigura interimatul funcţiei de preşedinte al Consiliului Concurenţei până la desemnarea şi numirea în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (10) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, a unui nou membru în Plenul Consiliului Concurenţei pentru funcţia devenită vacantă.  +  Articolul 2Prezenta decizie devine aplicabilă de la data de 9 martie 2007.  +  Articolul 3Prezenta decizie poate fi atacată în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la publicarea ei pe pagina de internet a Consiliului Concurenţei.p. Preşedintele Consiliului Concurenţei,Alexe GavrilăBucureşti, 8 martie 2007.Nr. 7.----