ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 25 aprilie 2007pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2007    Având în vedere faptul că neprelungirea termenului de reautorizare a ocoalelor silvice private ar determina imposibilitatea administrării a 640.000 ha de pădure, situaţie ce ar avea consecinţe dezastruoase asupra fondului forestier naţional, şi faptul că aceasta reprezintă o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea imediată a unui act normativ care să o reglementeze.în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 20 octombrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 38/2006, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - În termen de 30 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ocoalele silvice prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), înfiinţate până la această dată, vor solicita reautorizarea în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Decebal Traian RemeşBucureşti, 25 aprilie 2007.Nr. 26.----