ORDIN nr. 943/C din 1 iulie 2005privind aprobarea Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici*)
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 19 aprilie 2007    -------- Notă *) Ordinul nr. 943/C/2005 este publicat în temeiul Deciziei Curţii de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal nr. 132 din 6 decembrie 2006.Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 123 din 17 iunie 2005, prin care se propune aprobarea Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici,în baza art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 şi art. 28 alin. 3 din Regulamentul de punere în aplicare a acestei legi, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. 4 din Hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei nr. 83/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, stabilite prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 123 din 17 iunie 2005, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.555/C/2000 referitor la Normele cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici.  +  Articolul 3În fiecare birou notarial tarifele de onorarii vor fi ţinute la dispoziţia publicului, spre consultare.  +  Articolul 4Direcţia Publicitate Mobiliară, Notari Publici, Executori, Traducători şi Interpreţi şi Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.p. Ministrul justiţiei,Katalin Barbara Kibedi,secretar de stat  +  AnexăNORMA 01/07/2005