HOTĂRÂRE nr. 317 din 28 martie 2007pentru modificarea valorii de inventar a unor imobile înscrise în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului de Informaţii Externe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 4 aprilie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea valorilor de inventar intervenită la poziţiile cu nr. MF 96.972, 97.030 şi 151.891, din anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor Publice şi Serviciul de Informaţii Externe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:──────────────p. Directorul Serviciuluide Informaţii Externe,Vasilică SarcăMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 28 martie 2007.Nr. 317.  +  Anexa ┌───────────────────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────┐│ Ordonator principal │10668016│ SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE ││ de credite │ │ │├───────┬───────┬───────┬───────┴────────┼─────────────────┬─────┬─────────────┤│ Nr. │ Cod de│ │ Date de identi-│ │Anul │ Valoarea de ││M.F.P. │clasi- │Denu- │ ficare │ │doban│ inventar ││ │ficare │mire ├───────────┬────┤ │dirii│ (în lei) ││ │ │ │Descrierea │Veci│ Adresa │darii│ ││ │ │ │ tehnica │na │ │ în │ ││ │ │ │(pe scurt) │tati│ │folo │ ││ │ │ │ │ │ │sinta│ │├───────┼───────┼───────┼───────────┼────┼─────────────────┼─────┼─────────────┤│ 96.972│8.29.11│clădire│ │ │Bucureşti, sec. 1│1991 │ 185.587,00│├───────┼───────┼───────┼───────────┼────┼─────────────────┼─────┼─────────────┤│ 97.030│8.29.11│teren │S=22.300 mp│ │Bucureşti, sec. 1│1991 │ 5.419.709,00│├───────┼───────┼───────┼───────────┼────┼─────────────────┼─────┼─────────────┤│151.891│8.29.11│clădire│ │ │Bucureşti, sec. 1│2005 │17.934.750,00│└───────┴───────┴───────┴───────────┴────┴─────────────────┴─────┴─────────────┘_________