HOTĂRÂRE nr. 319 din 28 martie 2007pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în administrarea Institutului Naţional de Statistică, prevăzut în inventarul bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 4 aprilie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICValoarea de inventar a imobilului aflat în administrarea Institutului Naţional de Statistică, cu numărul M.F. 34.135, prevăzut în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, se modifică la suma de 43.140.622 lei.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Radu StroePreşedintele Institutului Naţional de Statistică,Vergil VoineaguMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 28 martie 2007.Nr. 319.----