ORDIN nr. 48 din 21 martie 2007privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2006-2009 pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 27 martie 2007    Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/19 din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2006 - 2009 pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru ÎntreprinderiMici şi Mijlocii şi Cooperaţie,Jozsef CsakaBucureşti, 21 martie 2007.Nr. 48.  +  AnexăPROCEDURA 21/03/2007