ORDIN nr. 54 din 21 martie 2007pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 27 martie 2007    Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/19 la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, prevăzută în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.Preşedintele Agenţiei Naţionale pentruÎntreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie,Jozsef CsakaBucureşti, 21 martie 2007.Nr. 54.  +  AnexăPROCEDURA 21/03/2007