ORDIN nr. 214 din 21 martie 2007pentru modificarea Normelor de apreciere a bovinelor de reproducție, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 19/2006, și a Normelor de apreciere a ovinelor și caprinelor de reproducție, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 22/2006
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 26 martie 2007  În temeiul art. 26 din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. 98.244 din 26 august 2007 al Direcției de creștere a animalelor și produse animaliere,în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul INormele de apreciere a bovinelor de reproducție, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 19/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 și 146 bis din 15 februarie 2006, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(1) Controlul oficial al performanțelor zootehnice este efectuat de organizații de control acreditate de autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) al art. 1.2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(2) Activitatea de control oficial al performanțelor zootehnice este finanțată din bugetul de stat.  +  Articolul IINormele de apreciere a ovinelor și caprinelor de reproducție, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 22/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 și 146 bis din 15 februarie 2006, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(1) Controlul oficial al performanțelor zootehnice este efectuat de organizații de control acreditate de autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) al art. 1.2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(2) Activitatea de control oficial al performanțelor zootehnice este finanțată din bugetul de stat.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Dan Ștefan Motreanu
  București, 21 martie 2007.Nr. 214.-----