HOTĂRÂRE nr. 238 din 7 martie 2007privind trecerea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a Vămilor în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se completează cu bunul public "Imobil nou", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a Vămilor în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 7 martie 2007.Nr. 238.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului (clădire) aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a Vămilor, care se introduce în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
                   
    Denumirea imobiluluiDescrierea tehnică a imobiluluiDatele de identificare (vecinătăţi) a imobiluluiAdresa imobiluluiAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar - lei -Situaţia juridică/ Baza legală a imobiluluiSituaţia juridică actuală a imobilului
    12345678
    Imobil nouSuprafaţa construită = 351,21 m2N - str. Fraţii NeumannStr. Fraţii Neumann nr. 10, municipiul Arad, judeţul Arad20063.471.208- Contract de concesiune asupra terenului nr. 5.426/2000În administrare, cu drept de folosinţă asupra terenului
    S - blocul A
    Suprafaţa desfăşurată = 1.718 m2V - Clubul UTA
    E - sediul vechi DRV Arad
    - Proces-verbal de recepţie a clădirii nr. 18.586/2006
    Clădire P+4E+ET parţial
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului, care trece din administrarea Ministerului Finanţelor Publice Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a Vămilor în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad
             
    Adresa imobiluluiPersoana juridică de la care se trece imobilulPersoana juridică la care se trece imobilulCaracteristicile tehnice ale imobiluluiValoarea de inventar a imobilului - lei -
    12345
    Str. Fraţii Neumann nr. 10, municipiul Arad, judeţul AradMinisterul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a VămilorMinisterul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului AradSuprafaţa construită = 351,21 m23.471.208
    Suprafaţa desfăşurată = 1.718 m2
    Clădire P+4E+ET parţial
  -------