CIRCULARA Nr. 20 din 1 august 1996pentru modificarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 10/1996 privind lichiditatea valutară
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 196 din 22 august 1996  În baza art. 26 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României,în aplicarea prevederilor art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiare,Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României stabileşte modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 10/1996 privind lichiditatea valutară, după cum urmează:1. La punctul 1 alineatul 3:- după litera c) se introduce litera c'), care va avea următorul cuprins:"c') plasamente în valută în obligaţiuni sau alte forme de credite acordate Ministerului Finanţelor sau garantate de acesta, precum şi Băncii Naţionale a României;"- litera d) va avea următorul cuprins:"d) soldul net al disponibilităţilor şi plasamentelor la alte bănci de pe teritoriul României sau la Banca Naţionala a României. Acesta se determina prin diferenţa dintre plasamente şi resurse (atrageri) şi el poate fi pozitiv sau negativ;"2. La punctul 1 alineatul 4, coeficientul de lichiditate pentru activele în valută de la lit. e)-h) este de 0,3.3. Punctul 2 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Cursul tuturor valutelor în dolari S.U.A. va fi cel valabil în fiecare zi. La cererea fundamentată a societăţilor bancare, Banca Naţionala a României poate accepta utilizarea unui singur curs valutar - cel în vigoare în ultima zi a lunii anterioare perioadei de aplicare."4. Gradul de lichiditate valutară prevăzut la punctul 4 este de 0,60 începând de la 1 august 1996, de 0,65 începând de la 1 octombrie 1996 şi de 0,75 începând de la 1 ianuarie 1997.5. Grila de majorare a ratei rezervelor obligatorii prevăzută la punctul 5 se modifica astfel:
           
    Gradul de lichiditate valutarăProcentul de majorare a rezervelor obligatorii
    de la 1 august 1996 de la 1 octombrie 1996 de la 1 ianuarie 1997
    0,55-0,590,60-0,640,70-0,7420%
    0,50-0,540,55-0,590,65-0,6940%
    0,45-0,490,50-0,540,60-0,6460%
    sub 0,45sub 0,50sub 0,6080%
  6. Prezenta circulara intră în vigoare la 1 august 1996 şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României.GUVERNATORULBĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,MUGUR ISARESCU -------