ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 20 februarie 2007pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 27 februarie 2007  Având în vedere importanţa asigurării unui nivel optim de reprezentare al diplomatului român delegat la Iniţiativa de Cooperare în Sud-Estul Europei,ţinând cont de atribuţiile reprezentantului special la Iniţiativa de Cooperare în Sud-Estul Europei (Southeast European Cooperative Initiative - SECI), care vizează contacte la nivel înalt în state membre ale Uniunii Europene şi la Comisia Europeană, precum şi în statele din Europa de Sud-Est, coordonarea şi interacţiunea cu statele participante SECI, consultarea Comisiei Europene, Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), Comisiei Economice ONU pentru Europa (CEE/ONU) şi altor instituţii subregionale, regionale şi internaţionale, şi de faptul că aceste acţiuni sunt complementare activităţilor Comisiei Europene în regiune în domeniul justiţie şi afaceri interne, precum şi în evaluarea îndeplinirii prevederilor acordurilor de stabilizare şi asociere, sunt îndeplinite condiţiile legale privind urgenţa şi caracterul extraordinar al reglementării conform art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAnexa nr. 4 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Poziţia nr. 1 va avea următorul cuprins:
           
    Nr. crt.Funcţia de încadrare la missiuneNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
    "1.Reprezentant special SECIS8,00"
  2. După poziţia nr. 1 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 1^1, cu următorul cuprins:
           
    Nr. crt.Funcţia de încadrare la missiuneNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
    "11.Ambasador, emisar special pentru zonele de conflict armat, asistent diplomatic al reprezentantului special SECIS4,20"
  3. Poziţia nr. 14 va avea următorul cuprins:
           
    Nr. crt.Funcţia de încadrare la missiuneNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
    "14.Şef birou administrativ, asistent administrativ al reprezentantului special SECIM1,70"
  PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul afacerilor externe,Mihai Răzvan Ungureanup. Ministrul finanţelor publice,Alice Cezarina Bîtu,secretar de statBucureşti, 20 februarie 2007.Nr. 10.-------