HOTĂRÂRE nr. 175 din 20 februarie 2007privind registrul agricol pentru perioada 2007-2011
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 26 februarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 din Legea nr. 68/1991 privind registrul agricol şi al art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/1992 privind registrul agricol,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă registrul agricol pentru perioada 2007-2011. Formularele sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice se stabilesc normele tehnice de completare a registrului agricol.  +  Articolul 3Cheltuielile privind tipărirea şi difuzarea registrelor agricole vor fi suportate din bugetele comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 269/2001 privind registrul agricol pentru perioada 2001-2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 7 martie 2001, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale,Dan Ştefan Motreanup. Ministrul administraţieişi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Alice Cezarina Bîtu,secretar de statBucureşti, 20 februarie 2007.Nr. 175.  +  Anexa 1  +  Partea IPersoane juridice  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │ Denumirea unităţii .............................. │  │ ................................................. │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ Judeţul ......................................... │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ Comuna/orasul/municipiul ........................ │  │ ................................................. │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ Denumirea subunitatii ........................... │  │ ................................................. │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ Strada ............................. Nr. .... │  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  ┌──────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┐  │ Anii │ COD SIRUES │ COD FISCAL │ COD UNIC DE INREGISTRARE│  ├──────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤  │ 2007 │ │ │ │  ├──────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤  │ 2008 │ │ │ │  ├──────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤  │ 2009 │ │ │ │  ├──────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤  │ 2010 │ │ │ │  ├──────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤  │ 2011 │ │ │ │  └──────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┘  +  Capitolul 1: Componenta gospodariei ┌───────────┬────┬─────────────────────────┬───┬─────────────────┬────┬───────┐ │ │ │ │ │ Legaturi de │ │ │ │Numele şi │ │ │Cod│ rudenie │Data│Menti- │ │prenumele │Cod │ Cod numeric │sex├──────────┬──────┤nas-│uni │ │membrilor │rand│ personal │M=1│ Denumire │Cod*2)│te- │ │ │gospodariei│ │ │F=2│ │ │rii │ │ ├───────────┼────┼─────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼────┼────┬──┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │9 │ ├───────────┼────┼─────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼────┼────┼──┤ │ │ 01 │ │ │Cap │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gospodarie│ 1 │ │ │ │ ├───────────┼────┼─────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼────┼────┼──┤ │ │ 02 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────┼─────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼────┼────┼──┤ │ │ 03 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────┼─────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼────┼────┼──┤ │ │ 04 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────┼─────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼────┼────┼──┤ │ │ 05 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────┼─────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼────┼────┼──┤ │ │ 06 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────┼─────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼────┼────┼──┤ │ │ 07 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────┼─────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼────┼────┼──┤ │ │ 08 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────┼─────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼────┼────┼──┤ │ │ 09 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────┼─────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼────┼────┼──┤ │ │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────┼─────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼────┼────┼──┤ │ │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────┼─────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼────┼────┼──┤ │ │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────┼─────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼────┼────┼──┤ │ │ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────┼─────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼────┼────┼──┤ │ │ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────┼─────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼────┼────┼──┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────┴────┴─────────────────────────┴───┴──────────┴──────┴────┴────┴──┘ Notă ----*2) Cod legătură de rudenie:- 1 = cap de gospodarie;- 2 = sot/sotie;- 3 = fiu/fiica;- 4 = alte rude;- 5 = neinrudit.  +  Capitolul 2 a) Terenuri în proprietate*Font 8*┌─────────┬────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐│ │ │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 ││ │ ├────┬──────────┼────┬──────────┼────┬──────────┼────┬──────────┼────┬──────────┤│ │ │ │ Situata │ │ Situata │ │ Situata │ │ Situata │ │ Situata ││ │ │ │ în: │ │ în: │ │ în: │ │ în: │ │ în: ││ │ │ ├──────┬───┤ ├──────┬───┤ ├──────┬───┤ ├──────┬───┤ ├──────┬───┤│Cate- │ │To- │loca- │al-│To- │loca- │al-│To- │loca- │al-│To- │loca- │al-│To- │loca- │al-││gorii │Cod │tal │lita- │te │tal │lita- │te │tal │lita- │te │tal │lita- │te │tal │lita- │te ││ de │rand│ │tea*1)│lo-│ │tea*1)│lo-│ │tea*1)│lo-│ │tea*1)│lo-│ │tea*1)│lo-││teren │ │ │ de │ca-│ │ de │ca-│ │ de │ca-│ │ de │ca-│ │ de │ca-││ │ │ │domi- │li-│ │domi- │li-│ │domi- │li-│ │domi- │li-│ │domi- │li-││ │ │ │ciliu │ta-│ │ciliu │ta-│ │ciliu │ta-│ │ciliu │ta-│ │ciliu │ta-││ │ │ │/sediu│ti │ │/sediu│ti │ │/sediu│ti │ │/sediu│ti │ │/sediu│ti ││ │ ├─┬──┼─┬────┼─┬─┼─┬──┼─┬────┼─┬─┼─┬──┼─┬────┼─┬─┼─┬──┼─┬────┼─┬─┼─┬──┼─┬────┼─┬─┤│ │ │ │a │ │ a │ │a│ │a │ │ a │ │a│ │a │ │ a │ │a│ │a │ │ a │ │a│ │a │ │ a │ │a││ │ │h│r │h│ r │h│r│h│r │h│ r │h│r│h│r │h│ r │h│r│h│r │h│ r │h│r│h│r │h│ r │h│r││ │ │a│i │a│ i │a│i│a│i │a│ i │a│i│a│i │a│ i │a│i│a│i │a│ i │a│i│a│i │a│ i │a│i│├─────────┼────┼─┴──┼─┴────┼─┴─┼─┴──┼─┴────┼─┴─┼─┴──┼─┴────┼─┴─┼─┴──┼─┴────┼─┴─┼─┴──┼─┴────┼─┴─┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12│ 13 │ 14 │ 15│├─────────┼────┼─┬──┼─┬────┼─┬─┼─┬──┼─┬────┼─┬─┼─┬──┼─┬────┼─┬─┼─┬──┼─┬────┼─┬─┼─┬──┼─┬────┼─┬─┤│Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││arabil │ 01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┤│Pasuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││naturale │ 02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┤│Fanete │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││naturale │ 03 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┤│Vii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pepiniere│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││viticole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││hameisti │ 04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┤│din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││vii pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rod │ 05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┤│Livezi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de pomi, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pepiniere, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││arbusti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││fructife-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ri │ 06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┤│din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││livezi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pe rod │ 07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┤│Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││agricol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││-total- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 01+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││+02+03+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││+04+06) │ 08 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┤│Fond │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││forestier│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu vege- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tatie fo-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││restiera │ 09 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┤│Curti şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cladiri │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┤│Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││terenuri │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┤│Suprafaţa│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││totala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 08+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││+09+10+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││+11) │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴────┴─┴──┴─┴────┴─┴─┴─┴──┴─┴────┴─┴─┴─┴──┴─┴────┴─┴─┴─┴──┴─┴────┴─┴─┴─┴──┴─┴────┴─┴─┘ Notă ----*1) Prin localitate se înţelege comuna/orasul/municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti. b) Identificarea pe parcele a terenurilor în proprietatea gospodariei┌─────┬─────────────────┬─────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┐│ Nr. │ Denumirea │ Suprafaţa │Localizare│Categoria│ Adresa/ ││crt. │parcelei/tarlalei│ │parcela/ │de folo- │Menţiuni ││ │ │ │tarla │sinta │ ││ │ ├──────────┬──────────┼────┬─────┤ │ ││ │ │intravilan│extravilan│Nr. │ C.F.│ │ ││ │ ├─────┬────┼─────┬────┤topo│ │ │ ││ │ │ ha │ari │ ha │ari │ │ │ │ │├─────┼─────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴─────────────────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────────┴──────────┘  +  Capitolul 3 Modul de utilizare a suprafetei agricole situate pe raza localităţii*1)  ┌─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐  │ │ │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │  │ │ Cod ├──┬───┼──┬───┼──┬───┼──┬───┼──┬───┤  │ │ rand │ha│ari│ha│ari│ha│ari│ha│ari│ha│ari│  ├─────────────────────┼──────┼──┴───┼──┴───┼──┴───┼──┴───┼──┴───│  │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │  ├─────────────────────┼──────┼──┬───┼──┬───┼──┬───┼──┬───┼──┬───┤  │Suprafaţa agricola │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │în proprietate = │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │(- Capitolul 2 cod 08) 01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │Suprafaţa agricola │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │primita │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │(cod 03 + ... + 07) │ 02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │- în arenda │ 03 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │- în parte │ 04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │- în asociere │ 05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │- sub forma de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ acţiuni │ 06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │- sub alte forme │ 07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │Suprafaţa agricola │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │(cod 09 + ... + 13) │ 08 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │- în arenda │ 09 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │- în parte │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │- în asociere │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │- sub forma de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ acţiuni │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │- sub alte forme │ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │Din rand 08: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │- la societăţi/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ asociaţii agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ cu personalitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ juridica │ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │Suprafaţa agricola │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │utilizata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │(cod 01 + 02 - 08) │ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  └─────────────────────┴──────┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┘ Notă ----*1) Prin localitate se înţelege comuna/orasul/municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti.  +  Capitolul 4 Suprafaţa arabila cultivata pe raza localităţii*1)  ┌─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐  │ │ │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │  │ │ Cod ├──┬───┼──┬───┼──┬───┼──┬───┼──┬───┤  │ Cultura │ rand │ha│ari│ha│ari│ha│ari│ha│ari│ha│ari│  ├─────────────────────┼──────┼──┴───┼──┴───┼──┴───┼──┴───┼──┴───┤  │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │  ├─────────────────────┼──────┼──┬───┼──┬───┼──┬───┼──┬───┼──┬───┤  │ Grau │ 01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ Secara │ 02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ Orz │ 03 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ Orzoaica │ 04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ Ovaz │ 05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ Porumb pentru boabe │ 06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ Alte cereale │ 07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ Mazare boabe │ 08 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ Fasole boabe │ 09 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ Alte leguminoase │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ pentru boabe │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ Plante textile - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ total │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ Floarea soarelui │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ Rapita pentru ulei │ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ Soia boabe │ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ Alte plante uleioase│ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ Sfecla de zahar │ 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ Tutun │ 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ Alte plante pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ alte industrializari│ 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ Plante medicinale şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ aromatice - total │ 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ Cartofi - total │ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ Legume în camp şi în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ solarii - total - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ (cod 22 + ... + 25) │ 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ - tomata total │ 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ - varza total │ 23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ - ardei total │ 24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ - alte legume │ 25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ Pepeni verzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ galbeni │ 26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ Plante de nutret │ 27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ din care: lucerna │ 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ Plante pentru produ-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ cerea de seminte şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ seminceri │ 29 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ Capsunerii - total │ 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ Flori în camp │ 31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ Alte culturi │ 32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ TOTAL SUPRAFATA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ ARABILA CULTIVATA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ (cod 01 + 02 + ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ + 21 + 26 + 27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ + 29 + ... + 32) │ 33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ RAMAS NEÎNSĂMÂNŢAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ ŞI OGOARE │ 34 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤  │ TOTAL TEREN ARABIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ (cod 33 + 34) │ 35 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  └─────────────────────┴──────┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┘ Notă ----*1) Prin localitate se înţelege comuna/orasul/municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti.  +  Capitolul 5 Pomi fructiferi (în livezi şi razleti) pe raza localităţii*1)                                                        - bucăţi -  ┌─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐  │ │ Cod │ │ │ │ │ │  │ Specia │ rand │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │  ├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤  │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │  ├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤  │Pomi pe rod - total │ │ │ │ │ │ │  │(cod 02 + ... + 11) │ 01 │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤  │Meri │ 02 │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤  │Peri │ 03 │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤  │Gutui │ 04 │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤  │Pruni │ 05 │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤  │Caisi şi zarzari │ 06 │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤  │Piersici │ 07 │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤  │Ciresi │ 08 │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤  │Visini │ 09 │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤  │Nuci │ 10 │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤  │Alti pomi │ 11 │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤  │Pomi tineri │ 12 │ │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤  │Duzi │ 13 │ │ │ │ │ │  └─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ Notă ----*1) Prin localitate se înţelege comuna/orasul/municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti.  +  Capitolul 6 Suprafete amenajate pentru irigat*Font 8*┌─────────┬────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐│ │ │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 ││ │ ├────┬──────────┼────┬──────────┼────┬──────────┼────┬──────────┼────┬──────────┤│ │ │ │ Situata │ │ Situata │ │ Situata │ │ Situata │ │ Situata ││ │ │ │ în: │ │ în: │ │ în: │ │ în: │ │ în: ││ │ │ ├──────┬───┤ ├──────┬───┤ ├──────┬───┤ ├──────┬───┤ ├──────┬───┤│Cate- │ │To- │loca- │al-│To- │loca- │al-│To- │loca- │al-│To- │loca- │al-│To- │loca- │al-││gorii │Cod │tal │lita- │te │tal │lita- │te │tal │lita- │te │tal │lita- │te │tal │lita- │te ││ de │rand│ │tea*1)│lo-│ │tea*1)│lo-│ │tea*1)│lo-│ │tea*1)│lo-│ │tea*1)│lo-││teren │ │ │ de │ca-│ │ de │ca-│ │ de │ca-│ │ de │ca-│ │ de │ca-││ │ │ │domi- │li-│ │domi- │li-│ │domi- │li-│ │domi- │li-│ │domi- │li-││ │ │ │ciliu │ta-│ │ciliu │ta-│ │ciliu │ta-│ │ciliu │ta-│ │ciliu │ta-││ │ │ │/sediu│ti │ │/sediu│ti │ │/sediu│ti │ │/sediu│ti │ │/sediu│ti ││ │ ├─┬──┼─┬────┼─┬─┼─┬──┼─┬────┼─┬─┼─┬──┼─┬────┼─┬─┼─┬──┼─┬────┼─┬─┼─┬──┼─┬────┼─┬─┤│ │ │ │a │ │ a │ │a│ │a │ │ a │ │a│ │a │ │ a │ │a│ │a │ │ a │ │a│ │a │ │ a │ │a││ │ │h│r │h│ r │h│r│h│r │h│ r │h│r│h│r │h│ r │h│r│h│r │h│ r │h│r│h│r │h│ r │h│r││ │ │a│i │a│ i │a│i│a│i │a│ i │a│i│a│i │a│ i │a│i│a│i │a│ i │a│i│a│i │a│ i │a│i│├─────────┼────┼─┴──┼─┴────┼─┴─┼─┴──┼─┴────┼─┴─┼─┴──┼─┴────┼─┴─┼─┴──┼─┴────┼─┴─┼─┴──┼─┴────┼─┴─┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12│ 13 │ 14 │ 15│├─────────┼────┼─┬──┼─┬────┼─┬─┼─┬──┼─┬────┼─┬─┼─┬──┼─┬────┼─┬─┼─┬──┼─┬────┼─┬─┼─┬──┼─┬────┼─┬─┤│Teren │ 01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││arabil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││02+...+10│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┤│- grau+ │ 02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ secara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┤│- porumb │ 03 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ boabe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┤│- floarea│ 04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ soare- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ lui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┤│- soia │ 05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┤│- sfecla │ 06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ zahar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┤│- legume │ 07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┤│- cartofi│ 08 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┤│- plante │ 09 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ nutret │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┤│- alte │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ culturi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┤│Pasuni │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┤│Fanete │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┤│Plantatii│ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││viticole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┤│Plantatii│ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pomicole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┼─┼──┼─┼────┼─┼─┤│Total │ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││agricol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││01+11+12+│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││13+14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴────┴─┴──┴─┴────┴─┴─┴─┴──┴─┴────┴─┴─┴─┴──┴─┴────┴─┴─┴─┴──┴─┴────┴─┴─┴─┴──┴─┴────┴─┴─┘ Notă ----*1) Prin localitate se înţelege comuna/orasul/municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti.  +  Capitolul 7 Animale domestice - Situaţia la inceputul anului                                                                   - capete -┌────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬────┐│ │ Cod │ │ │ │ │ ││ │ rand│ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010│2011│├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│Bovine - total (cod 02+ ... +06+08+10) │ 01 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│Vaci şi bivolite │ 02 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│Juninci gestante │ 03 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│Tauri reproducatori │ 04 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│Boi şi bivoli de muncă │ 05 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│Tineret femel - total │ 06 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│ din care: sub 6 luni │ 07 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│Tineret mascul - total │ 08 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│ din care: sub 6 luni │ 09 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│Bovine la ingrasat │ 10 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│Ovine - total din care: │ 11 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│- oi fatatoare │ 12 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│- mioare montate │ 13 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│- tineret sub 1 an │ 14 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│- berbeci de reproductie autorizati │14*1)│ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│Caprine - total │ 15 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│din care: capre │ 16 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│Porcine - total din care: │ 17 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│ - scroafe de prasila │ 18 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│ - tineret femel de │ │ │ │ │ │ ││ prasila (6 - 9 luni) │ 19 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│ - tineret din cresca- │ │ │ │ │ │ ││ torii (2 - 4 luni) │ 20 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│ - vieri de reproductie autorizati │20*1)│ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│Cabaline - total │ 21 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│ din care: cabaline de muncă │ │ │ │ │ │ ││ peste 3 ani │ 22 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│- armasari de reproductie autorizati │22*1)│ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│Magari şi catari │ 23 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│Iepuri de casa │ 24 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│Animale de blana │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│ - vulpi │ 25 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│ - nurci │ 26 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│ - nutrii │ 27 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│Păsări - total │ 28 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│ din care: păsări ouatoare adulte│ 29 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤│Albine - familii*1) │ 30 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴────┘ Notă ----*1) Inregistrarea familiilor de albine se face în Registrul agricol, în localitatea de domiciliu a proprietarului.Prin localitate se înţelege comuna/ orasul/ municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti  +  Capitolul 8 Evolutia efectivelor de animale în cursul anului*Font 9*┌─────────┬──────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│ │ │ │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │├─────────┼──────────────────┤ Cod├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤│ │ │rand│Sem.│Sem.│Sem.│Sem.│Sem.│Sem.│Sem.│Sem.│Sem.│Sem.││ │ │ │ I │ II │ I │ II │ I │ II │ I │ II │ I │ II │├─────────┼──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Vitei obtinuti │ 01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Cumparari │ 02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Alte intrari │ 03 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Bovine │Vanzari │ 04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Taieri │ 05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Animale moarte │ 06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Alte iesiri │ 07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Cumparari │ 08 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Alte intrari │ 09 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││din care:├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│vaci şi │Vanzari │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││bivolite ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Taieri │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Animale moarte │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Alte iesiri │ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Miei obtinuti │ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Cumparari │ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Alte intrari │ 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Ovine │Vanzari │ 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Taieri │ 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Animale moarte │ 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Alte iesiri │ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Iezi obtinuti │ 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Cumparari │ 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Alte intrari │ 23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Caprine │Vanzari │ 24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Taieri │ 25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Animale moarte │ 26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Alte iesiri │ 27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Purcei obtinuti │ 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Cumparari │ 29 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Alte intrari │ 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Porcine │Vanzari │ 31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Taieri │ 32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Animale moarte │ 33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Alte iesiri │ 34 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Manji obtinuti │ 35 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Cumparari │ 36 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Cabaline │Alte intrari │ 37 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Vanzari │ 38 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Animale moarte │ 39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │Alte iesiri │ 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴──────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘  +  Capitolul 9 Utilaje, instalaţii agricole şi mijloace de transport existente la inceputul anului                                                                - bucăţi - ┌──────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │ Denumirea │Cod │2007│2008│2009│2010│2011│ │ │rand│ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───────────┬──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │până la 45 CP │ 01 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │între 46-55 CP │ 02 │ │ │ │ │ │ │ Tractoare ├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │între 56-65 CP │ 03 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │peste 65 CP │ 04 │ │ │ │ │ │ ├───────────┴──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Motocultoare │ 05 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Motocositoare │ 06 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Pluguri pentru tractor │ 07 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Pluguri cu tractiune animala │ 08 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Cultivatoare │ 09 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Grape cu tractiune mecanica (toate tipurile) │ 10 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Grape cu tractiune animala │ 11 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Combinatoare │ 12 │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┬──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Semanatori cu │ paioase │ 13 │ │ │ │ │ │ │ tractiune ├──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ mecanica pentru: │ prasitoare │ 14 │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┴──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Semanatori cu tractiune animala │ 15 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Masini pentru plantat cartofi │ 16 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Masini pentru plantat rasaduri │ 17 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Masini pt. împrăştiat ingrasaminte chimice │ 18 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Masini pt. împrăştiat ingrasaminte organice │ 19 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Masini de stropit şi prafuit cu tractiune │ │ │ │ │ │ │ │ mecanica │ 20 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Masini pt. erbicidat │ 21 │ │ │ │ │ │ ├───────────┬──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Combine │cereale paioase │ 22 │ │ │ │ │ │ │autopropul-├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │sate pentru│porumb │ 23 │ │ │ │ │ │ │ recoltat ├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │furaje │ 24 │ │ │ │ │ │ ├───────────┴──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Batoze pentru cereale paioase │ 25 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Combine pt. recoltat sfecla de zahar │ 26 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Dislocatoare pentru sfecla de zahar │ 27 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Masini de decoletat sfecla de zahar │ 28 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Combine şi masini pt. recoltat cartofi │ 29 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Cositori cu tractiune mecanica │ 30 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Vindrovere autopropulsate pentru recoltat │ │ │ │ │ │ │ │ furaje │ 31 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Prese pentru balotat paie şi fan │ 32 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Remorci pentru tractor │ 33 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Autovehicule pentru transport marfuri cu │ │ │ │ │ │ │ │ capacitate până la 1,5 tone │ 34 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Autovehicule pentru transport marfuri cu │ │ │ │ │ │ │ │ capacitate peste 1,5 tone │ 35 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Care şi carute │ 36 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Încărcătoare hidraulice │ 37 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Motopompe pt. irigat │ 38 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Instalaţii pentru muls mecanic │ 39 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Instalaţii pentru prepararea furajelor │ 40 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Instalaţii pentru evacuarea dejectiilor │ 41 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Instalaţii/cazan pentru fabricat │ │ │ │ │ │ │ │ tuica/rachiu │ 42 │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘  +  Capitolul 10 Constructii pe raza localităţii*1) ┌─────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │ Denumirea │Cod │U.M.│2007│2008│2009│2010│2011│ │ construcţiei │rand│ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ A │ B │ C │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────────┬──┬─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │Suprafaţa construita │ 01 │m.p.│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │a)│Cod*) material constructii │ 02 │ x │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │Anul darii în folosinţă │ 03 │ x │ │ │ │ │ │ │ ├──┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Case │ │Suprafaţa construita │ 04 │m.p.│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ de │b)│Cod*) material constructii │ 05 │ x │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │locuit │ │Anul darii în folosinţă │ 06 │ x │ │ │ │ │ │ │ ├──┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │Suprafaţa construita │ 07 │m.p.│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │c)│Cod*) material constructii │ 08 │ x │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │Anul darii în folosinţă │ 09 │ x │ │ │ │ │ │ │ ├──┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │Suprafaţa construita │ 10 │m.p.│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │d)│Cod*) material constructii │ 11 │ x │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │Anul darii în folosinţă │ 12 │ x │ │ │ │ │ │ ├────────┴──┴─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Grajduri │ 13 │m.p.│ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Patule │ 14 │m.p.│ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Magazii, hambare pentru cereale │ 15 │m.p.│ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Sura, fanar │ 16 │m.p.│ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Remize, soproane │ 17 │m.p.│ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Garaje │ 18 │m.p.│ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ Notă ----*1) Prin localitate se înţelege comuna/orasul/municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti. Notă *) Cod materiale de construcţie- 1 = beton armat, sau prefabricate din beton- 2 = caramida, piatra sau inlocuitori- 3 = lemn (barne, bile, etc.)- 4 = paianta, chirpici- 5 = alte materiale  +  Anexa 2  +  Partea II: Tabele centralizatoare ROMÂNIAREGISTRUL AGRICOL2007 - 2011Judeţul ......................................Comuna/orasul/municipiul .....................Cod SIRUTA  +  Capitolul 1 Numărul pozitiilor inscrise în registrul agricolSituaţia la inceputul anului ┌──────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │ │Cod │2007│2008│2009│2010│2011│ │ │rand│ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Pozitii ale gospodariilor populatiei cu │ │ │ │ │ │ │ │ domiciliul în localitate - total │ 01 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ - în satul de reşedinţa │ 02 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ - în │ 03 │ │ │ │ │ │ │ satul .............................. │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ - în │ 04 │ │ │ │ │ │ │ satul .............................. │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ - în │ 05 │ │ │ │ │ │ │ satul .............................. │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ - în │ 19 │ │ │ │ │ │ │ satul .............................. │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Pozitii ale persoanelor cu domiciliul în │ │ │ │ │ │ │ │ alte localităţi │ 20 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Pozitii ale persoanelor juridice │ 21 │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘  +  Capitolul 2 a) Terenuri în proprietate pe raza localităţii*1) b) Identificarea pe parcele a terenurilor în proprietatea gospodariei┌─────┬─────────────────┬─────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┐│ Nr. │ Denumirea │ Suprafaţa │Localizare│Categoria│ Adresa/ ││crt. │parcelei/tarlalei│ │parcela/ │de folo- │Menţiuni ││ │ │ │tarla │sinta │ ││ │ ├──────────┬──────────┼────┬─────┤ │ ││ │ │intravilan│extravilan│Nr. │ C.F.│ │ ││ │ ├─────┬────┼─────┬────┤topo│ │ │ ││ │ │ ha │ari │ ha │ari │ │ │ │ │├─────┼─────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴─────────────────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────────┴──────────┘  +  Capitolul 3 Modul de utilizare a suprafeţelor agricole situate pe raza localităţii  +  Capitolul 4 Suprafaţa arabilă cultivată pe raza localităţii  +  Capitolul 5 Pomi fructiferi (în masiv şi razleti) pe raza localităţii  +  Capitolul 6 Suprafete irigate efectiv  +  Capitolul 7 Animale domestice - Situaţia la inceputul anului- capete -*Font 9*┌─────────────┬────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐│ │Cod │ 2007 │ 2008 │ 2009 ││ │rand├────┬─────┬────┬────├────┬─────┬────┬────├────┬─────┬────┬────┤│ │ │To- │Gos- │Per-│Per-│To- │Gos- │Per-│Per-│To- │Gos- │Per-│Per-││ │ │tal │poda-│soa-│soa-│tal │poda-│soa-│soa-│tal │poda-│soa-│soa-││ │ │lo- │rii │ne │ne │lo- │rii │ne │ne │lo- │rii │ne │ne ││ │ │ca- │cu │cu │ju- │ca- │cu │cu │ju- │ca- │cu │cu │ju- ││ │ │li- │do- │do- │ri- │li- │do- │do- │ri- │li- │do- │do- │ri- ││ │ │ta- │mi- │mi- │di- │ta- │mi- │mi- │di- │ta- │mi- │mi- │di- ││ │ │te*1│ci- │ci- │ce │te*1│ci- │ci- │ce │te*1│ci- │ci- │ce ││ │ │ │liul │liul│ │ │liul │liul│ │ │liul │liul│ ││ │ │ │în │în │ │ │în │în │ │ │în │în │ ││ │ │ │lo- │alte│ │ │lo- │alte│ │ │lo- │alte│ ││ │ │ │ca- │lo- │ │ │ca- │lo- │ │ │ca- │lo- │ ││ │ │ │li │ca- │ │ │li │ca- │ │ │li │ca- │ ││ │ │ │ta │li- │ │ │ta │li- │ │ │ta │li- │ ││ │ │ │te │ta- │ │ │te │ta- │ │ │te │ta- │ ││ │ │ │ │ti │ │ │ │ti │ │ │ │ti │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Ovine - total│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 02+ ... │01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││+06+08+10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Vaci şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││bivolite │02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Juninci │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││gestante │03 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Tauri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││reproducatori│04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Oi şi bivoli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de muncă │05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Tineret femel│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││- total │06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sub 6 luni │07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Tineret │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mascul - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││total │08 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sub 5 luni │09 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Bovine la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ingrasat │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Ovine - total│11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│ - oi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││fatatoare │12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│- mioare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││montate │13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│- tineret │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sub 1 an │14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│- berbeci de │14*1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││reproductie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autorizati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Caprine - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││total │15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││capre │16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Porcine - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││total │17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│- scroafe de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││prasila │18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│- tineret │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││femel de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││prasila │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(6-9 luni) │19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│- tineret din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││crescatorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││2 - 4 luni) │20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│vieri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││reproductie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autorizati │20*1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Cabaline - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││total │21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cabaline de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││munca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││peste 3 ani │22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│- armasari de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││reproductie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autorizati │22*1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Magari şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││catari │23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Iepuri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││casa │24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Animale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││blana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│- vulpi │25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│- nurci │26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│- nutrii │27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Păsări - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││total │28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││păsări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ouatoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││adulte │29 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Albine - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││familii*2) │30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┘    Animale domestice - Situaţia la inceputul anului - continuare -    - capete -┌───────────────────────────┬────┬────────────────────┬────────────────────┐│ │Cod │ 2010 │ 2011 ││ │rand├────┬─────┬────┬────├────┬─────┬────┬────┤│ │ │To- │Gos- │Per-│Per-│To- │Gos- │Per-│Per-││ │ │tal │poda-│soa-│soa-│tal │poda-│soa-│soa-││ │ │lo- │rii │ne │ne │lo- │rii │ne │ne ││ │ │ca- │cu │cu │ju- │ca- │cu │cu │ju- ││ │ │li- │do- │do- │ri- │li- │do- │do- │ri- ││ │ │ta- │mi- │mi- │di- │ta- │mi- │mi- │di- ││ │ │te*1│ci- │ci- │ce │te*1│ci- │ci- │ce ││ │ │ │liu │liul│ │ │liu │liul│ ││ │ │ │în │în │ │ │în │în │ ││ │ │ │lo- │alta│ │ │lo- │alta│ ││ │ │ │ca- │lo- │ │ │ca- │lo- │ ││ │ │ │li │ca- │ │ │li │ca- │ ││ │ │ │ta │li- │ │ │ta │li- │ ││ │ │ │te │ta- │ │ │te │ta- │ ││ │ │ │ │te │ │ │ │te │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Bovine - total (cod 02+ ...│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││+06+08+10) │ 01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Vaci şi bivolite │ 02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Juninci gestante │ 03 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Tauri reproducatori │ 04 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Boi şi bivoli de muncă │ 05 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Tineret femel - total │ 06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│din care: sub 6 luni │ 07 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Tineret mascul - total │ 08 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│din care: sub 6 luni │ 09 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Bovine la ingrasat │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Ovine - total │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│- oi fatatoare │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│- mioare montate │ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│ - tineret sub 1 an │ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│- berbeci de reproductie │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autorizati │14*1│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Caprine - total │ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│din care: capre │ 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Porcine - total │ 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│ - scroafe de prasila │ 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│ - tineret femel de prasila│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(6 - 9 luni) │ 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│ - tineret din crescatorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(2 - 4 luni) │ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│- vieri de reproductie │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autorizati │20*1│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Cabaline - total │ 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│din care: cabaline de muncă│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││peste 3 ani │ 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│armasari de reproductie │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autorizati │22*1│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Magari şi catari │ 23 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Iepuri de casa │ 24 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Animale de blana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│ - vulpi │ 25 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│ - nurci │ 26 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│ - nutrii │ 27 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Păsări - total │ 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│din care: păsări ouatoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││adulte │ 29 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Albine - familii*2) │ 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────────────────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┘________*1) Prin localitatea se înţelege comuna/orasul/municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti.*2) Inregistrarea familiilor de albine se face în Registrul agricol, în localitatea de domiciliu a proprietarului  +  Capitolul 8 Evolutia efectivelor de animale în cursul anului în gospodariile cu domiciliul în localitate*1)- capete -*Font 9*┌──────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│ │ │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 ││ │ Cod├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤│ │ │Sem.│Sem.│Sem.│Sem.│Sem.│Sem.│Sem.│Sem.│Sem.│Sem.││ │ │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ Bovine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Vitei obtinuti │ 01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Cumparari │ 02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Alte intrari │ 03 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Vanzari │ 04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Taieri │ 05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Animale moarte │ 06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Alte iesiri │ 07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││vaci şi bivolite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Cumparari │ 08 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Alte intrari │ 09 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Vanzari │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Taieri │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Animale moarte │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Alte iesiri │ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Ovine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Miei obtinuti │ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Cumparari │ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Alte intrari │ 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Vanzari │ 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Taieri │ 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Animale moarte │ 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Alte iesiri │ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Iezi obtinuti │ 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Cumparari │ 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Alte intrari │ 23 │ │ │ │ │ │ ┤ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Caprine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Vanzari │ 24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Taieri │ 25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Animale moarte │ 26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Alte iesiri │ 27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Porcine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Purcei obtinuti │ 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Cumparari │ 29 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Alte intrari │ 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Vanzari │ 31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Taieri │ 32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Animale moarte │ 33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Alte iesiri │ 34 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Cabaline │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Manji obtinuti │ 35 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Cumparari │ 36 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Alte intrari │ 37 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Vanzari │ 38 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Animale moarte │ 39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Alte iesiri │ 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘_________*1) Prin localitatea se înţelege comuna/orasul/municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti.  +  Capitolul 9 Utilaje, instalaţii agricole şi mijloace de transport existente la inceputul anului pe raza localităţii- bucăţi -*Font 9*┌───────────────┬────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐│ │Cod │ 2007 │ 2008 │ 2009 ││ │rand├────┬─────┬────┬────┼────┬─────┬────┬────┼────┬─────┬────┬────┤│ │ │To- │Gos- │Per-│Per-│To- │Gos- │Per-│Per-│To- │Gos- │Per-│Per-││ │ │tal │poda-│soa-│soa-│tal │poda-│soa-│soa-│tal │poda-│soa-│soa-││ │ │lo- │rii │ne │ne │lo- │rii │ne │ne │lo- │rii │ne │ne ││ │ │ca- │cu │cu │ju- │ca- │cu │cu │ju- │ca- │cu │cu │ju- ││ │ │li- │do- │do- │ri- │li- │do- │do- │ri- │li- │do- │do- │ri- ││ │ │ta- │mi- │mi- │di- │ta- │mi- │mi- │di- │ta- │mi- │mi- │di- ││ │ │te*1│ci- │ci- │ce │te*1│ci- │ci- │ce │te*1│ci- │ci- │ce ││ │ │ │liul │liul│ │ │liul │liul│ │ │liul │liul│ ││ │ │ │în │în │ │ │în │în │ │ │în │în │ ││ │ │ │lo- │alte│ │ │lo- │alte│ │ │lo- │alte│ ││ │ │ │ca- │lo- │ │ │ca- │lo- │ │ │ca- │lo- │ ││ │ │ │li │ca- │ │ │li │ca- │ │ │li │ca- │ ││ │ │ │ta │li- │ │ │ta │li- │ │ │ta │li- │ ││ │ │ │te │ta- │ │ │te │ta- │ │ │te │ta- │ ││ │ │ │ │ti │ │ │ │ti │ │ │ │ti │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Tractoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│până la 45 CP │ 01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│între 46-55 CP │ 02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│între 56-65 CP │ 03 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│peste 65 CP │ 04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│ Motocultoare │ 05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│ Motocositoare │ 06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│ Pluguri pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tractor │ 07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│ Pluguri cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tractiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││animala │ 08 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│ Cultivatoare │ 09 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Grape cu trac- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tiune mecanica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(toate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tipurile) │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Grape cu trac- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tiune animala │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Combinatoare │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Semanatori cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tractiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mecanica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│pentru: paioase│ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││prasitoare │ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Semanatori cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tractiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││animala │ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Masini pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││plantat cartofi│ 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Masini pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││plantat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rasaduri │ 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Masini pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││împrăştiat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ingrasaminte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││chimice │ 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Masini pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││împrăştiat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ingrasaminte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││organice │ 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Masini de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││stropit şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││prafuit cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tractiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mecanica │ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Masini pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││erbicidat │ 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Combine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autopropulsate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru recoltat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│- cereale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││paioase │ 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│- porumb │ 23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│- furaje │ 24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Batoze pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cereale paioase│ 25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Combine pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││recoltat sfecla│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de zahar │ 26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Dislocatoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru sfecla │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de zahar │ 27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Masini pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││decoletat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sfecla de zahar│ 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Combine şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││masini pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││recoltat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cartofi │ 29 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Cositori cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tractiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mecanica │ 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Vindrovere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autopropulsate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru recoltat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││furaje │ 31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Prese pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││balotat paie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi fan │ 32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Remorci pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tractor │ 33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Autovehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru tran- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sport marfuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu capacitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││până la 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tone │ 34 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Autovehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru tran- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sport marfuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu capacitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││peste 1,5 tone │ 35 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Care şi carute │ 36 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Încărcătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││hidraulice │ 37 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Motopompe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru irigat │ 38 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru muls │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mecanic │ 39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││prepararea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││furajelor │ 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││evacuarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││dejectiilor │ 41 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Instalaţii/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cazan pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││fabricat tuica/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rachiu │ 42 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┘    Utilaje, instalaţii agricole şi mijloace de transport existente la inceputul    anului pe raza localităţii*1) - continuare    - bucăţi -┌───────────────┬────┬────────────────────┬────────────────────┐│ │Cod │ 2010 │ 2011 ││ │rand├────┬─────┬────┬────┼────┬─────┬────┬────┤│ │ │To- │Gos- │Per-│Per-│To- │Gos- │Per-│Per-││ │ │tal │poda-│soa-│soa-│tal │poda-│soa-│soa-││ │ │lo- │rii │ne │ne │lo- │rii │ne │ne ││ │ │ca- │cu │cu │ju- │ca- │cu │cu │ju- ││ │ │li- │do- │do- │ri- │li- │do- │do- │ri- ││ │ │ta- │mi- │mi- │di- │ta- │mi- │mi- │di- ││ │ │te*1│ci- │ci- │ce │te*1│ci- │ci- │ce ││ │ │ │liul │liul│ │ │liul │liul│ ││ │ │ │în │în │ │ │în │în │ ││ │ │ │lo- │alte│ │ │lo- │alte│ ││ │ │ │ca- │lo- │ │ │ca- │lo- │ ││ │ │ │li │ca- │ │ │li │ca- │ ││ │ │ │ta │li- │ │ │ta │li- │ ││ │ │ │te │ta- │ │ │te │ta- │ ││ │ │ │ │ti │ │ │ │ti │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Tractoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│-până la 45 CP │ 01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│-între 46-55 CP│ 02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│-între 56-65 CP│ 03 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│-peste 65 CP │ 04 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│ Motocultoare │ 05 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│ Motocositoare │ 06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│ Pluguri pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tractor │ 07 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│ Pluguri cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tractiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││animala │ 08 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Cultivatoare │ 09 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Grape cu trac- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tiune mecanica │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(toate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tipurile) │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Grape cu trac- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tiune animala │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Combinatoare │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Semanatori cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tractiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mecanica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│pentru: paioase│ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││prasitoare │ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Semanatori cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tractiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││animala │ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Masini pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││plantat cartofi│ 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Masini pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││împrăştiat │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ingrasaminte │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││chimice │ 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Masini pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││plantat │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rasaduri │ 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Masini pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││împrăştiat │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ingrasaminte │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││organice │ 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Masini de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││stropit şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││prafuit cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tractiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mecanica │ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Masini pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││erbicidat │ 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Combine │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autopropulsate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru recoltat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│- cereale │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││paioase │ 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│- porumb │ 23 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│- furaje │ 24 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Batoze pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cereale paioase│ 25 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Combine pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││recoltat sfecla│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de zahar │ 26 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Dislocatoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru sfecla │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de zahar │ 27 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Masini pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││decoletat │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sfecla de zahar│ 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Combine şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││masini pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││recoltat │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cartofi │ 29 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Cositori cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tractiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mecanica │ 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Vindrovere │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autopropulsate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru recoltat│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││furaje │ 31 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Prese pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││balotat paie │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi fan │ 32 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Remorci pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tractor │ 33 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Autovehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru tran- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sport marfuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu capacitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││până la 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tone │ 34 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Autovehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru tran- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sport marfuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu capacitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││peste 1,5 tone │ 35 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Care şi carute │ 36 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Încărcătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││hidraulice │ 37 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Motopompe │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru irigat │ 38 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru muls │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mecanic │ 39 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││prepararea │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││furajelor │ 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││evacuarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││dejectiilor │ 41 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Instalaţii/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cazan pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││fabricat tuica/│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rachiu │ 42 │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┘_________*1) Prin localitatea se înţelege comuna/orasul/municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti.  +  Capitolul 10 Constructii pe raza localităţii*1)- metri patrati suprafaţa construita -*Font 9*┌───────────────┬────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐│ │Cod │ 2007 │ 2008 │ 2009 ││ │rand├────┬─────┬────┬────┼────┬─────┬────┬────┼────┬─────┬────┬────┤│ │ │To- │Gos- │Per-│Per-│To- │Gos- │Per-│Per-│To- │Gos- │Per-│Per-││ │ │tal │poda-│soa-│soa-│tal │poda-│soa-│soa-│tal │poda-│soa-│soa-││ │ │lo- │rii │ne │ne │lo- │rii │ne │ne │lo- │rii │ne │ne ││ │ │ca- │cu │cu │ju- │ca- │cu │cu │ju- │ca- │cu │cu │ju- ││ │ │li- │do- │do- │ri- │li- │do- │do- │ri- │li- │do- │do- │ri- ││ │ │ta- │mi- │mi- │di- │ta- │mi- │mi- │di- │ta- │mi- │mi- │di- ││ │ │te*1│ci- │ci- │ce │te*1│ci- │ci- │ce │te*1│ci- │ci- │ce ││ │ │ │liul │liul│ │ │liul │liul│ │ │liul │liul│ ││ │ │ │în │în │ │ │în │în │ │ │în │în │ ││ │ │ │lo- │alte│ │ │lo- │alte│ │ │lo- │alte│ ││ │ │ │ca- │lo- │ │ │ca- │lo- │ │ │ca- │lo- │ ││ │ │ │li │ca- │ │ │li │ca- │ │ │li │ca- │ ││ │ │ │ta │li- │ │ │ta │li- │ │ │ta │li- │ ││ │ │ │te │ta- │ │ │te │ta- │ │ │te │ta- │ ││ │ │ │ │ti │ │ │ │ti │ │ │ │ti │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Case de locuit │01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Grajduri │02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Patule │03 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Magazii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││hambare pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cereale │04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Sura, fanar │05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Remize, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││soproane │06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Garaje │07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┘    - metri patrati suprafaţa construita -┌───────────────┬────┬────────────────────┬────────────────────┐│ │Cod │ 2010 │ 2011 ││ │rand├────┬─────┬────┬────┼────┬─────┬────┬────┤│ │ │To- │Gos- │Per-│Per-│To- │Gos- │Per-│Per-││ │ │tal │poda-│soa-│soa-│tal │poda-│soa-│soa-││ │ │lo- │rii │ne │ne │lo- │rii │ne │ne ││ │ │ca- │cu │cu │ju- │ca- │cu │cu │ju- ││ │ │li- │do- │do- │ri- │li- │do- │do- │ri- ││ │ │ta- │mi- │mi- │di- │ta- │mi- │mi- │di- ││ │ │te*1│ci- │ci- │ce │te*1│ci- │ci- │ce ││ │ │ │liul │liul│ │ │liul │liul│ ││ │ │ │în │în │ │ │în │în │ ││ │ │ │lo- │alte│ │ │lo- │alte│ ││ │ │ │ca- │lo- │ │ │ca- │lo- │ ││ │ │ │li │ca- │ │ │li │ca- │ ││ │ │ │ta │li- │ │ │ta │li- │ ││ │ │ │te │ta- │ │ │te │ta- │ ││ │ │ │ │ti │ │ │ │ti │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Case de locuit │01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Grajduri │02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Patule │03 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Magazii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││hambare pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cereale │04 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Sura, fanar │05 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Remize, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││soproane │06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│Garaje │07 │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┘_________*1) Prin localitatea se înţelege comuna/orasul/municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti.  +  Capitolul 11 Producţia vegetala obtinuta de gospodariile populatiei cu domiciliul în localitate*1)┌────────────────┬────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐│ │ │ 2007 │ 2008 │ 2009 ││ │ ├──────┬───────────┼──────┬───────────┼──────┬───────────┤│ │Cod │Supra-│ Producţia │Supra-│ Producţia │Supra-│ Producţia ││ │rand│faţa ├─────┬─────┤faţa ├─────┬─────┤faţa ├─────┬─────┤│ │ │ │Medie│Tota-│ │Medie│Tota-│ │Medie│Tota-││ │ │ │ la │ la │ │ la │ la │ │ la │ la ││ │ │ │hec- │ │ │hec- │ │ │hec- │ ││ │ │ │tar │ │ │tar │ │ │tar │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ -ha- │ -kg-│-tone│ -ha- │-kg- │-tone│ -ha- │-kg- │-tone│├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│ A │ B │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Grau │ 01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Secara │ 02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Orz │ 03 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Orzoaica │ 04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Ovaz │ 05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Porumb pentru │ 06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││boabe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Alte cereale │ 07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Mazare boabe │ 08 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Fasole boabe │ 09 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Alte leguminoase│ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pt. boabe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Plante textile- │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Floarea soarelui│ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Rapita pentru │ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ulei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Soia boabe │ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Alte plante │ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││uleioase │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Sfecla de zahar │ 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Tutun │ 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Alte plante pen-│ 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tru alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││industrializari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Plante medicina-│ 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││le şi aromatice-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Cartofi-total │ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Legume în camp │ 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi în solarii- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 22+...+25) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│- tomate total │ 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│- varza total │ 23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│- ardei total │ 24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│- alte legume │ 25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Pepeni verzi şi │ 26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││galbeni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Plante de nutret│ 27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│din care: lucer-│ 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││na │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Plante pt. pro- │ 29 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ducerea de semin│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││te şi seminceri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Capsunerii-total│ 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Flori în camp- │ 31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mii fire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Alte culturi │ 32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Pomi pe rod │ 33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││total din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│- meri │ 34 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│- pruni │ 35 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│- caisi şi zar- │ 36 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ zari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│- ciresi şi │ 37 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ visini │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Vii pe rod total│ 38 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│- vii altoite şi│ 39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││indigene din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│- struguri de │ 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ masa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────┴────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┘    Producţia vegetala obtinuta de gospodariile populatiei cu domiciliul    în localitate*1) - continuare -┌────────────────┬────┬──────────────────┬──────────────────┐│ │ │ 2010 │ 2011 ││ │ ├──────┬───────────┼──────┬───────────┤│ │Cod │Supra-│ Producţia │Supra-│ Producţia ││ │rand│faţa ├─────┬─────┤faţa ├─────┬─────┤│ │ │ │Medie│Tota-│ │Medie│Tota-││ │ │ │ la │ la │ │ la │ la ││ │ │ │hec- │ │ │hec- │ ││ │ │ │tar │ │ │tar │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ -ha- │ -kg-│-tone│ -ha- │-kg- │-tone│├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│ A │ B │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Grau │ 01 │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Secara │ 02 │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Orz │ 03 │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Orzoaica │ 04 │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Ovaz │ 05 │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Porumb pentru │ 06 │ │ │ │ │ │ ││boabe │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Alte cereale │ 07 │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Mazare boabe │ 08 │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Fasole boabe │ 09 │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Alte leguminoase│ 10 │ │ │ │ │ │ ││pt. boabe │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Plante textile- │ 11 │ │ │ │ │ │ ││ total │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Floarea soarelui│ 12 │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Rapita pentru │ 13 │ │ │ │ │ │ ││ulei │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Soia boabe │ 14 │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Alte plante │ 15 │ │ │ │ │ │ ││uleioase │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Sfecla de zahar │ 16 │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Tutun │ 17 │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Alte plante pen-│ 18 │ │ │ │ │ │ ││tru alte │ │ │ │ │ │ │ ││industrializari │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Plante medicina-│ 19 │ │ │ │ │ │ ││le şi aromatice-│ │ │ │ │ │ │ ││total │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Cartofi-total │ 20 │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Legume în camp │ 21 │ │ │ │ │ │ ││şi în solarii- │ │ │ │ │ │ │ ││total │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 22+...+25) │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│- tomate total │ 22 │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│- varza total │ 23 │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│- ardei total │ 24 │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│- alte legume │ 25 │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Pepeni verzi şi │ 26 │ │ │ │ │ │ ││galbeni │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Plante de nutret│ 27 │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│din care: lucer-│ 28 │ │ │ │ │ │ ││na │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Plante pt. pro- │ 29 │ │ │ │ │ │ ││ducerea de semin│ │ │ │ │ │ │ ││te şi seminceri │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Capsunerii-total│ 30 │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Flori în camp- │ 31 │ │ │ │ │ │ ││mii fire │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Alte culturi │ 32 │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Pomi pe rod │ 33 │ │ │ │ │ │ ││total din care: │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│- meri │ 34 │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│- pruni │ 35 │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│- caisi şi zar- │ 36 │ │ │ │ │ │ ││ zari │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│- ciresi şi │ 37 │ │ │ │ │ │ ││ visini │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│Vii pe rod total│ 38 │ │ │ │ │ │ ││din care: │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│- vii altoite şi│ 39 │ │ │ │ │ │ ││indigene din │ │ │ │ │ │ │ ││care: │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤│- struguri de │ 40 │ │ │ │ │ │ ││ masa │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────┴────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┘__________*1) Prin localitate se înţelege comuna/orasul/municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti  +  Capitolul 12 Productie animala obtinuta de gospodariile populatiei cu domiciliul în localitate*1)*Font 9*┌────────────────┬──────────────────────────────┬────┬───────┬────┬────┬────┬────┐│ │ Cod rand │U.M.│ 2007 │2008│2009│2010│2011│├────────────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│ A │ B │ C │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────────────────┴──────────────────────────────┴────┴───────┴────┴────┴────┴────┤│ 12.1. Producţia de carne (sacrificari) │├────────────────┬──────────────────────────────┬────┬───────┬────┬────┬────┬────┤│ │Numărul de animale sacrificate│ 01 │capete │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│Bovine │Greutatea medie la sacrificare│ 02 │ kg │ │ │ │ ││ │(cod 03x1000:cod 01) │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│ │Greutatea totala a animalelor │ 03 │ tone │ │ │ │ ││ │sacrificate │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│ │Numărul de animale sacrificate│ 04 │capete │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│Ovine │Greutatea medie la sacrificare│ 05 │ kg │ │ │ │ ││ │(cod 06x1000: cod 04) │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│ │Greutatea totala a animalelor │ 06 │ tone │ │ │ │ ││ │sacrificate │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│ │Numărul de animale sacrificate│ 07 │capete │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│Caprine │Greutatea medie la sacrificare│ 08 │ kg │ │ │ │ ││ │(cod 09x1000: cod 07) │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│ │Greutatea totala a animalelor │ 09 │ tone │ │ │ │ ││ │sacrificate │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│ │Numărul de animale sacrificate│ 10 │capete │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│Porcine │Greutatea medie la sacrificare│ 11 │ kg │ │ │ │ ││ │(cod 12x1000: cod 10) │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│ │Greutatea totala a animalelor │ 12 │ tone │ │ │ │ ││ │sacrificate │ │ │ │ │ │ │├────────────────┴──────────────────────────────┴────┴───────┴────┴────┴────┴────┤│ 12.2. Lapte de vaca şi bivolita │├────────────────┬──────────────────────────────┬────┬───────┬────┬────┬────┬────┤│Numărul mediu de│ │ca- │ │ │ │ │ ││vaci şi bivolite│ 13 │pe │ │ │ │ │ ││ │ │te │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│Producţia medie │ │ │ │ │ │ │ ││de lapte muls │ │li- │ │ │ │ │ ││obtinuta de la o│ 14 │tri │ │ │ │ │ ││vaca şi o │ │ │ │ │ │ │ ││bivolita (cod │ │ │ │ │ │ │ ││15 x 100: │ │ │ │ │ │ │ ││cod 13) │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│Producţia totala│ │ │ │ │ │ │ ││de lapte muls │ 15 │ hl │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│Numărul viteilor│ │ca- │ │ │ │ │ ││obtinuti │ 16 │pe │ │ │ │ │ ││ │ │te │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│Cantitatea de │ │ │ │ │ │ │ ││lapte consumata │ │li- │ │ │ │ │ ││de un vitel │ 17 │tri │ │ │ │ │ ││(cod 18 x 100: │ │ │ │ │ │ │ ││cod 16) │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│Cantitatea tota-│ │ │ │ │ │ │ ││la de lapte │ │ │ │ │ │ │ ││consumata de │ 18 │ hl │ │ │ │ │ ││vitei │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┴──────────────────────────────┴────┴───────┴────┴────┴────┴────┤│ 12.3. Lapte de oaie │├────────────────┬──────────────────────────────┬────┬───────┬────┬────┬────┬────┤│Numărul de oi │ │ca- │ │ │ │ │ ││mulse │ 19 │pe │ │ │ │ │ ││ │ │te │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│Producţia medie │ │ │ │ │ │ │ ││de lapte │ │li- │ │ │ │ │ ││obtinuta de la │ 20 │tri │ │ │ │ │ ││o oaie mulsa │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 21 x 100: │ │ │ │ │ │ │ ││cod 19) │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│Producţia totala│ │ │ │ │ │ │ ││de lapte │ 21 │ hl │ │ │ │ │ │├────────────────┴──────────────────────────────┴────┴───────┴────┴────┴────┴────┤│ 12.4. Lapte de capra │├────────────────┬──────────────────────────────┬────┬───────┬────┬────┬────┬────┤│Numărul de capre│ │ca- │ │ │ │ │ ││mulse │ 22 │pe- │ │ │ │ │ ││ │ │te │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│Producţia medie │ │ │ │ │ │ │ ││de lapte │ │li- │ │ │ │ │ ││obtinuta de la │ 23 │tri │ │ │ │ │ ││o capra mulsa │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 24 x 100: │ │ │ │ │ │ │ ││cod 22) │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│Producţia totala│ │ │ │ │ │ │ ││de lapte │ 24 │ hl │ │ │ │ │ │├────────────────┴──────────────────────────────┴────┴───────┴────┴────┴────┴────┤│ 12.5. Lana │├────────────────┬──────────────────────────────┬────┬───────┬────┬────┬────┬────┤│Numărul de ovine│ │ca- │ │ │ │ │ ││tunse │ 25 │pe- │ │ │ │ │ ││ │ │te │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│Producţia medie │ │ │ │ │ │ │ ││de lana obtinuta│ │ │ │ │ │ │ ││de la o ovina │ 26 │ kg │ │ │ │ │ ││tunsa (cod 27 x │ │ │ │ │ │ │ ││1000: cod 25) │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│Producţia totala│ │ │ │ │ │ │ ││de lana │ 27 │tone│ │ │ │ │ │├────────────────┴──────────────────────────────┴────┴───────┴────┴────┴────┴────┤│ 12.6. Oua │├────────────────┬──────────────────────────────┬────┬───────┬────┬────┬────┬────┤│Numărul │ │ca- │ │ │ │ │ ││pasarilor care │ │pe- │ │ │ │ │ ││au ouat în │ 28 │te │ │ │ │ │ ││cursul anului │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│Producţia medie │ │bu- │ │ │ │ │ ││de oua obtinuta │ │cati│ │ │ │ │ ││de la o pasare │ 29 │ │ │ │ │ │ ││care a ouat │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 30 x 1000: │ │ │ │ │ │ │ ││cod 28 │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│Producţia totala│ │mii │ │ │ │ │ ││de oua │ 30 │bu- │ │ │ │ │ ││ │ │cati│ │ │ │ │ │├────────────────┴──────────────────────────────┴────┴───────┴────┴────┴────┴────┤│ 12.7. Miere │├────────────────┬──────────────────────────────┬────┬───────┬────┬────┬────┬────┤│Numărul │ │fa- │ │ │ │ │ ││familiilor*2) de│ │mi- │ │ │ │ │ ││albine de la │ │lii │ │ │ │ │ ││care s-a extras │ 31 │ │ │ │ │ │ ││mierea │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│Producţia medie │ │ │ │ │ │ │ ││de miere │ │ │ │ │ │ │ ││obtinuta de la │ 32 │ kg │ │ │ │ │ ││o familie de │ │ │ │ │ │ │ ││albine (cod 33 x│ │ │ │ │ │ │ ││1000: cod 31) │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┤│Producţia totala│ │to- │ │ │ │ │ ││de miere extrasa│ 33 │ne │ │ │ │ │ │└────────────────┴──────────────────────────────┴────┴───────┴────┴────┴────┴────┘_________*1) Prin localitate se înţelege comuna/orasul/municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti*2) Inregistrarea familiilor de albine se face în registrul agricol, în localitatea de domiciliu a proprietarului__________