RECTIFICARE nr. 10 din 31 ianuarie 2007la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 19 februarie 2007



    În Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 1 februarie 2007, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):- În cuprinsul anexei nr. II b, pct. II "Salarii de bază pentru funcţii din aparatul consiliilor", subpct. 3 "Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale", la nr. crt. 3 - coloana cuprinzând Salariul de bază corespunzător categoriei I, funcţia "Secretar municipii", în loc de: "2.201" se va citi: "2.054".---------