HOTĂRÂRE nr. 97 din 31 ianuarie 2007pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 7 februarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2006 pentru modificarea art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 498/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică este de 136, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele."2. Alineatul (2) al articolului 9 se abrogă.3. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educaţiei şi cercetării."4. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul educaţieişi cercetării,Mihail HărdăuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 31 ianuarie 2007.Nr. 97.  +  Anexa ------(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005)-----------------------------------------------Numărul maxim de posturi = 136,exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele                           STRUCTURA ORGANIZATORICĂ              a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică                                ┌────────────┐                                │ │                                │ PRESEDINTE │                                │ │                                └─────┬──────┘                                      │                ┌─────────────┐ │                │ Juridic şi │ │                │contencios**)├───┐ │                └─────────────┘ │ │ ┌──────────────┐                                  │ │ ┌─────┤VICEPRESEDINTE│                  ┌────────────┐ │ │ │ └──────────────┘                  │Audit public│ │ ├───────┤                  │ intern**) ├──┤ │ │ ┌──────────────┐                  └────────────┘ │ │ └─────┤ SECRETAR │                                  │ │ │ GENERAL │            ┌──────────────────┐ │ │ └──────────────┘            │Relatii publice şi├──┼───┤            │ mass-media**) │ │ │            └──────────────────┘ │ │                                  │ │            ┌──────────────────┐ │ │            │ Resurse umane**) ├──┤ │            └──────────────────┘ │ │            ┌──────────────────┐ │ │            │ Informatizare**) ├──┘ │            └──────────────────┘ │                                      │          ┌───────────────────────────┼─────────────────┬───────────────┐          │ │ │ │     ┌────┴────┐ ┌─────┴─────┐ ┌──────┴───────┐ ┌─────┴───┐     │Directia │ │ Organismul│ │ Directia │ │Directia │     │generală │ │intermediar│ │ transfer │ │economica│     │programe │ │ pentru │ │tehnologic şi │ │ │     └─────────┘ │cercetare*)│ │infrastructuri│ │ │                                └───────────┘ └──────────────┘ └─────────┘     ┌─────────────────┐     │ │┌────┴───────┐ ┌───────┴────────┐│ Directia │ │ Directia ││politici de │ │ de integrare ││ cercetare- │ │ europeana ││dezvoltare, │ │ şi cooperari ││contractare │ │ internationale ││ şi │ │ ││monitorizare│ └────────────────┘│ programe ││ naţionale │└────────────┘-------------    *) Organismul intermediar pentru cercetare este organizat la nivel de       direcţie generală.    **) Organizate la nivel de compartimente sau colective de lucru.------