HOTĂRÂRE nr. 86 din 31 ianuarie 2007privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a Vămilor în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 6 februarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public, referitoare la bunul public "Biroul Vamal Petea, judeţul Satu Mare", cu nr. de înregistrare la M.F.P. 28.430, se modifică conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea unui imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2, împreună cu bunurile din dotare, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a Vămilor în administrarea Ministerului  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 31 ianuarie 2007.Nr. 86.  +  Anexa 1 INVENTARUL BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI
                       
    Nr. M.F.P.Codul de clasificaţieDenumireaDescrierea tehnicăDatele de identificare (vecinătăţi)AdresaAnul dobândirii /dării în folosinţăValoarea de inventar - lei -Situaţia juridică/ Baza legalăSituaţia juridică actuală
    0123456789
    28.4308.29.06Teren, clădire vamă, clădire marfă, copertine, platformeSuprafaţa terenului = 6,18 haNu areSatul Petea, comuna Dorolţ, judeţul Satu Mare199915.562.261Hotărârea Guvernului nr. 668/1994; Proces-verbal de recepţie nr. 489 din 1 aprilie 1999În administrare
        Suprafaţa clădirii vamă = 2.310 m2    
        Suprafaţa clădirii marfă = 1.480 m2    
        Suprafaţa copertinelor = 4.000 m2    
        Suprafaţa arterelor de circulaţie şi platformelor = 35.000 m2  
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului, care trece din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a Vămilor în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
                 
    Adresa imobiluluiPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehniceValoarea de inventar - lei -Numărul de identificareCodul de clasificare
    1234567
    Satul Petea, comuna Dorolţ, judeţul Satu Mare, la frontiera cu Republica UngariaMinisterul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a VămilorMinisterul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei de FrontierăSuprafaţa terenului = 6,18 ha15.562.261M.F.P. 28.4308.29.06
    Suprafaţa clădirii = 2.310 m2      
    Suprafaţa clădirii marfă = 1.480 m2      
    Suprafaţa copertinelor = 4.000 m2      
    Suprafaţa platformelor = 35.000 m2    
  -------