ORDIN nr. 130 din 25 ianuarie 2007pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 5 februarie 2007    Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) şi (2) şi ale art. 23 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele judeţene sau al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.  +  Articolul 3 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranţă la foc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 12 septembrie 2001.Ministruladministraţieişi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 25 ianuarie 2007.Nr. 130.  +  AnexăMETODOLOGIE 25/01/2007