ORDIN nr. 26 din 12 ianuarie 2007pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I 2007
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2007    În temeiul:- art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de cresa;- art. 6.2 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de cresa, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006;- art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Pentru semestrul I 2007, începând cu luna februarie valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor art. 6.1. şi 6.3. din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de cresa, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, este de 310 lei.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 12 ianuarie 2007.Nr. 26.-------