NORMATIVE DE PERSONAL din 28 decembrie 2006pe tipuri de unităţi sanitare, categorii de personal şi tipuri de activităţi
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 24 ianuarie 2007   +  Anexa 1NORMATIVE DE PERSONALpentru asistenţa medicală spitalicească din:- spitale regionale de urgenţă- spitale de urgenţă- institute şi centre medicale de specialitate;- spitale clinice;- spitale judeţene din centre universitare;
               
    A. Medici şi personal sanitar mediu
    Nr. crt.Tipul de activitate medicalăCriteriul de normareMedici sanitarPersonal mediu
    1.Asistenţă la paturinumăr paturi/1 post1210 (pe tură)
    2.Asistenţă la paturi pentru specialităţile chirurgicalenumăr paturi/1 post108 (pe tură)
    3.Posturi fixe generale*1):      
      - spitale până la 400 paturinumăr paturi/1 post2022 (pe tură)
      - spitale peste 400 paturinumăr paturi/1 post3014 (pe tură)
      - spitale de urgenţă şi institute şi centre medicale clinicenumăr paturi/1 post159 (pe tură)
    4.Secţii sau compartimente pentru transplant de organenumăr paturi/1 post52 (pe tură)
    5.Secţii şi compartimente de neurochirurgie, chirurgie cardiacă şi a vaselor mari, chirurgie vasculară, cardiologie intervenţionalănumăr paturi/1 post63 (pe tură)
    6.Secţii şi compartimente de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă, arşi, neonatologie, toxicologie clinicănumăr paturi/1 post53 (pe tură)
    7.Secţii şi compartimente de anestezie şi terapie intensivă, terapie intensivă compartimente de urmărire postoperatorienumăr paturi/1 post32 (pe tură)
    8.Secţii şi compartimente de neurologie, de recuperare neurologică, neuropsihomotorie şi neurovascularănumăr paturi/1 post127 (pe tură)
    9.Activităţi medicale de înaltă performanţă      
      a)culturi de ţesuturinumăr posturi/unitate-2
      b)genetică medicalănumăr posturi/unitate13
      c)imunologie şi alergologienumăr posturi/unitate13
      d)enzimologienumăr posturi/unitate-3
      e)endoscopie exploratorienumăr posturi/unitate13
      f)angiografie şi cateterism cardiacnumăr posturi/unitate14
      g)explorări funcţionale în specialităţile: cofochirurgie, chirurgie cardiovasculară, toraco-pulmonară, urologie, neurochirurgienumăr posturi/unitate-4
      h)medicină nucleară (radioizotopi)număr posturi/ aparat/tură12
      i)terapie prin hiperbarismnumăr posturi/unitate-4
      j)operaţii endoscopicenumăr posturi/unitate-3
      k)terapie cu energii înaltenumăr posturi/ aparat/tură13
      l)medicină experimentalănumăr posturi/unitate-3
    10.Serviciu de anatomie patologică*2)număr paturi/1 post200100
    11.Aparatură de laborator de înaltă performanţă: tomograf, angiograf, PET, RMN, etc.număr posturi/aparat1/tură1/tură
    12.Unităţi sanitare fără personalitate juridică care funcţionează în structura spitalelor şi acordă servicii medicale de specialitate ambulatorie:      
      a)dispensare TBCnumăr locuitori/post50.00025.000
      b)cabinet de stomatologie urgenţănumăr posturi/cabinet1/tură1/tură
               
    B. Alt personal      
    Nr. crt.Tipul de activitate medicalăCriteriul de normareAlt personal superiorPersonal sanitar mediu
    1.Chimist, biolog, biochimist, farmacistnumăr paturi/1 post5030
    2.Psiholog, logoped, sociolog asistent social*6)      
      a)asistenţă la paturinumăr posturi/unitate11
      b)spitale de pediatrienumăr posturi/unitate21
      c)secţii şi compartimente de bolnavi psihici, de neurochirurgie, de neuropsihiatrie infantilă şi de oncologienumăr paturi/1 post80-
      d)chirurgie maxilo-facială şi chirurgie funcţională ORLnumăr paturi/1 post50-
      e)secţii sau compartimente de nou-născuţi, pediatrie, obstetrică-ginecologienumăr posturi/secţie, compartiment1-
    3.Asistent social din secţii sau compartimente de nou-născuţi, pediatrie, obstetrică-ginecologie*6)număr posturi secţie/compartiment-1
    4.Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeutnumăr posturi/ sala de kinetoterapie*3)1/tură-
    5.Fizician, fizician medical      
      a)medicină nucleară (radioizotopi)număr posturi/ unitate de lucru1-
      b)terapii cu energii înaltenumăr posturi/ unitate de lucru1-
      c)betatronnumăr posturi/ unitate de lucru1-
    6.Farmacist*4)      
      - farmacia cu circuit închisnumăr paturi/1 post17050
             
    C. Personal auxiliar sanitar    
    Nr. crt.Tipul de activitate medicalăCriteriul de normarePersonal auxiliar
    I.Infirmiere    
      a)pentru asistenţa la paturinumăr paturi/1 post23 (pe tură)
      b)secţii şi compartimente de neurochirurgie, chirurgie cardiacă şi a vaselor mari, chirurgie vasculară, chirurgie plastică şi reparatorie, toxicologie clinicănumăr paturi/1 post8 (pe tură)
      c)secţii şi compartimente de anestezie şi terapie intensivă, transplant de organe, arşi, cardiologie intervenţionalănumăr paturi/1 post3 (pe tură)
      d)secţii şi compartimente de neurologie, de recuperare pediatrică, neurologică, neuropsihomotorie şi neurovascularănumăr paturi/1 post6 (pe tură)
      e)săli de operaţienumăr posturi/sală1 (pe tură)
    II.Spălătorese    
      Spălătorii pentru lenjeria bolnavilor:    
      - semimecanicnumăr paturi/1 post45
      - mecanicănumăr paturi/1 post60
    III.Îngrijitori    
      a)pentru curăţenienumăr mp/1 post225
      b)farmaciinumăr posturi/farmacie1/tură
    IV.Brancardieri*5)număr paturi/1 post40 (pe tură)
    V.Garderobiernumăr posturi/garderobă  
      - unităţi sanitare până la 400 paturi   1/tură
      - unităţi sanitare peste 400 de paturi   2/tură
    VI.Fotograf    
      - unităţi sanitare peste 400 de paturinumăr posturi/unitate
  ----------*1) la posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de muncă: laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, laboratorul clinic, explorări funcţionale, sălile de operaţie, sălile de naşteri, sterilizarea, dietetica, statistica medicală, structuri de primire urgenţe - unitate de primire urgenţe, compartiment de primire urgenţe, modul de urgenţă, camera de gardă - cabinete medicale interdisciplinare, activitatea de bioinginerie medicală, etc.*2) în unităţile sanitare cu mai puţin de 200 paturi se normează câte 1 post de medic şi câte 1 post de asistent medical pe unitate.*3) spaţiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puţin 8 mp.*4) în unităţile sanitare cu mai puţin de 170 paturi, se normează 1 post de farmacist şi 1 post de asistent medical în profil farmacie pe unitate.*5) se normează pe unitate, iar utilizarea se face în raport de necesităţi.*6) funcţia de asistent social se normează pentru tipurile de spitale din prezenta anexa care au în structura secţii sau compartimente de nou-născuţi şi/sau pediatrie cu respectareaOrdinului ministrului sănătăţii nr. 660/2005pentru eficientizarea activităţii de asistentă socială desfăşurată în cadrul unităţilor sanitare care au în structura secţii de nou - născuţi şi/sau de pediatrie.
   +  Anexa 2NORMATIVE DE PERSONAL pentru asistenţa medicală spitalicească din spitalele judeţene şi spitalele de specialitate
               
    A. Medici şi personal sanitar mediu
    Nr. crt.Tipul de activitate medicalăCriteriul de normareMediciPersonal sanitar mediu
    1.Asistenţă la paturinumăr paturi/1 post1614 (pe tură)
    2.Asistenţă la paturi pentru specialităţile chirurgicalenumăr paturi/1 post1213 (pe tură)
    3.Posturi fixe generale*1):      
      - spitale până la 400 de paturinumăr paturi/1 post4030 (pe tură)
      - spitale peste 400 de paturinumăr paturi/1 post6018 (pe tură)
    4.Secţii şi compartimente de neurochirurgie, chirurgie cardiacă şi a vaselor mari, chirurgie vasculară, chirurgie plastică şi reparatorie, arşi, cardiologie intervenţională, toxicologie clinicănumăr paturi/1 post86 (pe tură)
    5.Secţii şi compartimente de anestezie şi terapie intensivă, terapie intensivă, transplant de organe şi neonatologienumăr paturi/1 post43 (pe tură)
    6.Secţii şi compartimente de neurologie, de recuperare neurologică, neuropsihomotorie şi neurovascularănumăr paturi/1 post1410 (pe tură)
    7.Activităţi medicale de înaltă performanţă:      
      a)culturi de ţesuturinumăr posturi/unitate-1
      b)genetică medicalănumăr posturi/unitate11
      c)imunologie şi alergologienumăr posturi/unitate12
      d)enzimologienumăr posturi/unitate-2
      e)endoscopie exploratorienumăr posturi/unitate12
      f)angiografie şi cateterism cardiacnumăr posturi/unitate12
      g)explorări funcţionale în specialităţile: cofochirurgie, chirurgie cardiovasculară, toraco-pulmonară, urologie, neurochirurgienumăr posturi/unitate-2
      h)medicină nucleară (radioizotopi)număr posturi/ aparat/tură12
      i)terapie prin hiperbarismnumăr posturi/unitate-2
      j)operaţii endoscopicenumăr posturi/unitate-2
      k)terapie cu energii înaltenumăr posturi/ aparat/tură12
      l)medicină experimentalănumăr posturi/unitate-2
    8.Servicii de anatomie patologică*2)număr paturi/1 post200175
    9.Aparatură de laborator de înaltă performanţă: tomograf, angiograf, PET, RMNnumăr posturi/aparat1/tură1/tură
    10.Unităţi sanitare fără personalitate juridică care funcţionează în structura spitalelor şi acordă servicii medicale de specialitate ambulatorie:      
      a)dispensare TBCnumăr locuitori/post50.00025.000
      b)cabinet de stomatologie urgenţănumăr posturi/cabinet1/tură1/tură
               
    B. Alt personal
    Nr. crt.Tipul de activitate medicalăCriteriul de normareAlt personal superiorPersonal sanitar mediu
    1.Chimist, biolog, biochimist, farmacist*3)număr paturi/1 post8040
    2.Psiholog, logoped, sociolog:      
      a)spitale, secţii şi compartimente de bolnavi psihici, de neurochirurgie, de neuropsihiatrie infantilă şi de oncologienumăr paturi/1 post90-
      b)spitale cu peste 400 de paturinumăr posturi/unitate11
      c)chirurgie maxilo-facială şi chirurgie funcţională O.R.L.număr paturi/1 post70-
    3.Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeutnumăr posturi/sala de kinetoterapie*4)1/tură-
    4.Fizician      
      a)medicină nucleară (radioizotopi)număr posturi/ unitate de lucru1-
      b)terapii cu energii înaltenumăr posturi/ unitate de lucru1-
      c)betatronnumăr posturi/ unitate de lucru1-
    5.Farmacist*5)      
      - farmacie cu circuit închisnumăr paturi/1 post17050
             
    C. Personal auxiliar sanitar
    Nr. crt.Tipul de activitate medicalăCriteriul de normarePersonal auxiliar
    I.Infirmiere    
      a)asistenţa la paturinumăr paturi/1 post25 (pe tură)
      b)secţii şi compartimente de neurochirurgie, chirurgie cardiacă şi a vaselor mari, chirurgie vasculară, chirurgie plastică şi reparatorienumăr paturi/1 post10 (pe tură)
      c)secţii şi compartimente de anestezie şi terapie intensivă, transplant de organe, arşi, cardiologie intervenţionalănumăr paturi/1 post4 (pe tură)
      d)secţii şi compartimente de neurologie, de recuperare pediatrică, neurologică, neuropsihomotorie şi neurovascularănumăr paturi/1 post8 (pe tură)
      e)săli de operaţienumăr posturi/sală1 (pe tură)
    II.Spălătorese    
      Spălătorii pentru lenjeria bolnavilor:    
      - semimecanicnumăr paturi/1 post55
      - mecanicnumăr paturi/1 post70
    III.Îngrijitori    
      a)pentru curăţenienumăr mp/1 post225
      b)farmaciinumăr posturi/farmacie1/tură
    IV.Brancardieri*6)număr paturi/1 post50 (pe tură)
    V.Garderobiernumăr posturi/garderobă  
      - spitale până la 400 de paturi   1/tură
      - spitale peste 400 de paturi   2/tură
    VI.Fotografnumăr posturi/unitate1
  ----------- *1) La posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de muncă: laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, laboratorul clinic, explorări funcţionale, sălile de operaţie, sălile de naşteri, sterilizarea, dietetica, statistica medicală, structuri de primire urgenţe - unitate de primire urgenţe, compartiment de primire urgenţe, modul de urgenţă, camera de gardă 'ad cabinete medicale interdisciplinare, activitatea de bioinginerie medicală, etc.*2) În unităţile sanitare cu mai puţin de 200 de paturi se normează câte un post de medic pe unitate şi câte un post de asistent medical pe unitate.*3) În unităţile sanitare cu mai puţin de 80 de paturi se normează un post de alt personal superior sanitar şi un post de asistent medical pe unitate.*4) Spaţiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puţin 8 mp.*5) În spitalele cu mai puţin de 170 paturi se normează un post de farmacist şi un post de asistent medical în profil farmacie, pe unitate.*6) Se normează pe unitate, iar utilizarea se face în raport de necesităţi.
   +  Anexa 3NORMATIVE DE PERSONAL pentru spitalele municipale şi orăşeneşti *6)
               
    A. Medici şi personal sanitar mediu
    Nr. crt.Tipul de activitate medicalăCriteriul de normareMedici sanitariPersonal mediu
    1.Asistenţă la paturinumăr paturi/ 1 post2015 (pe tură)
    2.Asistenţă la paturi pentru specialităţile chirurgicalenumăr paturi/ 1 post1613 (pe tură)
    3.Posturi fixe generale*1):      
      - spitale până la 400 de paturinumăr paturi/ 1 post5035 (pe tură)
      - spitale peste 400 de paturinumăr paturi/ 1 post7018 (pe tură)
    4.Secţii şi compartimente de neurochirurgie, chirurgie cardiacă şi a vaselor mari, chirurgie vasculară, chirurgie plastică şi reparatorie, arşi, cardiologie intervenţionalănumăr paturi/ 1 post108 (pe tură)
    5.Secţii şi compartimente de anestezie şi terapie intensivă, terapie intensivă, transplant de organe, neonatologienumăr paturi/ 1 post108
    6.Secţii şi compartimente de neurologie, de recuperare neurologică, neuropsihomotorie şi neurovascularănumăr paturi/ 1 post1812 (pe tură)
    7.Servicii de anatomie patologică*2)număr paturi/ 1 post250175
    8.Aparatură de laborator de înaltă performanţă: tomograf, angiograf, PET, RMNnumăr posturi/ aparat1/aparat1/aparat
    9.Unităţi sanitare fără personalitate juridică care funcţionează în structura spitalelor şi acordă servicii medicale de specialitate ambulatorie:      
      a)dispensare TBCnumăr locuitori/ post număr50.00025.000
      b)cabinet de stomatologie urgenţăposturi/cabinet1/tură1/tură
               
    B. Alt personal
    Nr. crt.Tipul de activitate medicalăCriteriul de normareAlt personal superiorPersonal sanitar mediu
    1.Chimist, biolog, biochimist, farmacistnumăr paturi/1 post10040
    2.Psiholog, logoped, sociolog:      
      a)secţii şi compartimente de bolnavi psihici, de neuropsihiatrie infantilă şi de oncologienumăr paturi/1 post100-
      b)spitale cu peste 400 de paturinumăr posturi/unitate11
      c)chirurgie maxilo-facială şi chirurgie funcţională O.R.L.număr posturi/unitate1-
    3.Profesori de cultură fizică medicală fiziokinetoterapeut; kinetoterapeutnumăr posturi/ sală de kinetoterapie*3)1/tură-
    4.Fizician      
      a)medicină nucleară (radioizotopi)număr posturi/ unitate de lucru1-
      b)terapii cu energii înaltenumăr posturi/ unitate de lucru1-
      c)betatronnumăr posturi/ unitate de lucru1-
    5.Farmacist*4):      
      - farmacie cu circuit închisnumăr paturi/1 post17050
             
    C. Personal auxiliar sanitar
    Nr. crt.Tipul de activitate medicalăCriteriul de normăriPersonal auxiliar
    I.Infirmiere    
      a)asistentă la paturinumăr paturi/1 post25 (pe tură)
      b)secţii şi compartimente de neurochirurgie, chirurgie cardiacă şi a vaselor mari, chirurgie vasculară, chirurgie plastică şi reparatorie, arşi şi cardiologie intervenţionalănumăr paturi/1 post13 (pe tură)
      c)Secţii şi compartimente de anestezie şi terapie intensivă, terapie intensivă, transplant de organe, neonatologienumăr paruri/1 post8 (pe tură)
      d)secţii şi compartimente de neurologie, de recuperare pediatrică, neurologică, neuropsihomotorie şi neurovascularănumăr paturi/1 post10 (pe tură)
    II.Spălătorese    
      Spălătorii pentru lenjeria bolnavilor:    
      - semimecanicnumăr paturi/1 post65
      - mecanicnumăr paturi/1 post80
    III.Îngrijitori    
      a)pentru curăţenienumăr mp/1 post250
      b)farmaciinumăr posturi/farmacie1/tură
    IV.Brancardieri*5)număr paturi/1 post100 (pe tură)
    V.Garderobiernumăr posturi/unitate1
  ----------- *1) La posturile fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de muncă: laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, laboratorul clinic, explorări funcţionale, sălile de operaţie, sălile de naşteri, sterilizarea, dietetica, statistica medicală, structurile de primire urgenţe - unitatea de primire urgenţe, compartimentul de primire urgenţe, modulul de urgenţă, camera de gardă - cabinetele medicale interdisciplinare, activitatea de bioinginerie medicală, etc.*2) Pentru spitalele care au mai puţin de 250 de paturi se normează 1 post de medic şi 1 post de asistent medical pe unitate.*3) Spaţiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puţin 8 mp.*4) În unităţile sanitare cu mai puţin de 170 paturi se normează 1 post de farmacist pe unitate şi 1 post de asistent medical profil farmacie pe unitate.*5) Se normează pe unitate, iar utilizarea se face în raport de necesităţi.*6) Se utilizează şi pentru centrele de sănătate cu paturi.
   +  Anexa 4NORMATIVE DE PERSONALpentru spitalele comunale *2)
             
    A. Medici şi personal sanitar mediu
    Nr. crt.Tipul de activitate medicalăCriteriul de normareMediciPersonal sanitar mediu
    1.Asistenţă la paturinumăr paturi/1 post2018 (pe tură)
    2.Asistenţă la paturi pentru specialităţile chirurgicalenumăr paturi/1 post1816 (pe tură)
    3.Posturi fixe generale*1)număr posturi/unitate2/unitate8/unitate
    4.Secţii şi compartimente de anestezie şi terapie intensivă şi neonatologienumăr paturi/1 post86 (pe tură)
             
    B. Alt personal
    Nr. crt.Tipul de activitate medicalăCriteriul de normareAlt personal superiorPersonal sanitar mediu
    1.Chimist, biolog, biochimist, farmacistnumăr posturi/unitate11
    2.Farmacist:      
      - farmacie cu circuit închisnumăr posturi/unitate11
               
    C. Personal auxiliar sanitar
    Nr. crt.Tipul de activitate medicalăCriteriul de normarePersonal auxiliar
    I.Infirmierenumăr paturi/1 post26 (pe tură)
    II.Spălătorese    
        Spălătorii pentru lenjeria bolnavilor:    
      -semimecanicnumăr paturi/1 post65
      -mecanicnumăr paturi/1 post80
    III.Îngrijitorinumăr mp/1 post250
  NOTĂ:*1) La posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de muncă: laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, laboratorul clinic, sălile de operaţie, sălile de naşteri, sterilizarea, dietetica, camera de gardă, activitatea de bioinginerie medicală, etc.*2) Se utilizează şi pentru centrele de sănătate cu paturi.
   +  Anexa 5NORMATIVE DE PERSONALîn unităţile de epurareextrarenală
         
    Nr. crt.TIPUL UNITĂŢII Categoria de personalNumărul de posturi de personal
    I.Staţiile de dializă cu până la 8 aparate  
    1.Medic nefrolog*1)1 post/tură
    2.Psiholog1 post/staţie
    3.Asistent medical1 post/aparat/tură
    4.Infirmieră2 posturi/tură
    5.Îngrijitoare1 post/4-8 aparate/tură
    6.Subinginer sau tehnician1 post/tură
    7.Laborant sau tehnician pentru determinări fizico-chimice1 post/tură
    8.Asistent de farmacie (sau laborant, operator/tehnician chimist)1 post/tură
    9.Statistician medical (pentru staţiile cu mai mult de 30 de bolnavi trataţi)1 post/staţie
    II.Centrul de dializă cu peste 8 aparate  
    1.Medic nefrolog*1)1 post/5 aparate*2)
    2.Medic anestezie şi terapie intensivă1 post/centru
    3.Medic chirurgie vasculară1 post/centru
    4.Psiholog1 post/centru
    5.Asistent medical1 post/2 aparate/tură
    6.Asistent dietetician1 post/centru
    7.Infirmieră1 post/9 aparate/tură
    8.Îngrijitoare1 post/9 aparate/tură
    9.Inginer aparatură medicală sau subinginer1 post/centru
    10.Tehnician aparatură medicală1 post/10 aparate/tură
    11.Laborant sau tehnician pentru determinări fizico-chimice1 post/tură
    12.Asistent de farmacie (sau laborant, operator/tehnician chimist)1 post/tură
    13.Statistician medical1 post/centru
    14.Muncitor necalificat pentru transport, încărcare-descărcare substanţe1 post/tură
      Pentru sala de chirurgie din centrele de dializă:  
    1.Asistent medical1 post/tură
    2.Îngrijitoare1 post/tură
    III.Compartimentul de dializă peritoneală  
    1.Medic nefrolog (competenţă în dializă)1 post/compartiment
    2.Asistent medical1 post/10 pacienţi trataţi prin dializă peritoneală
    3.Asistent medical1 post/compartiment/tură
    4.Infirmieră1 post/tură
    5.Îngrijitoare1 post/tură
  ------------- *1) Sau medic primar ori specialist medicină internă, pediatrie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, anestezie şi terapie intensivă, cu competentă în dializă.*2) În cazul în care normarea posturilor de medici în raport de numărul de aparate nu asigură toate turele, se normează câte un post de medic pentru fiecare tură.
   +  Anexa 6NORMATIVE DE PERSONALpentru unităţi, secţii şicompartimente de cronici
             
    A. Medici şi personal sanitar mediu
    Nr. crt.Tipul de activitate medicalăCriteriul de normareMediciPersonal sanitar mediu
    1.Unităţi, secţii şi compartimente de cronici:      
      a) asistenţă la paturinumăr paturi/1 post20 (pe tură)18
      b) posturi fixe generale*1)număr posturi/unitate2-
        număr paturi/1 post-22*2) (pe tură)
    B. Alt personal
    Nr. crt.Tipul de activitate medicalăCriteriul de normareAlt personal superiorPersonal sanitar mediu
    1.Chimist, biolog, biochimist, farmacistnumăr posturi/unitate11
    2.Psiholog, logoped, sociolognumăr posturi/unitate1-
    3.Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeutnumăr posturi/unitate1/unitate/ tură-
    4.Farmacist      
      - farmacia cu circuit închisnumăr posturi/unitate12
    C. Personal auxiliar sanitar
    Nr. crt.Tipul de activitate medicalăCriteriul de normarePersonal auxiliar
    I.Infirmierenumăr paturi/1 post10 (pe tură)
    II.Spălătorese    
      Spălătorii pentru lenjeria bolnavilor:    
      - semimecanicnumăr paturi/1 post40
      - mecanicnumăr paturi/1 post50
    III.Îngrijitorinumăr mp/1 post250
    IV.Brancardierinumăr posturi/unitate1/tură
  NOTĂ:*1) La posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de muncă: laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, laboratorul clinic, sterilizarea, dietetica, statistica medicală, camera de gardă, activitatea de bioinginerie medicală, etc.*2) Un post se va încadra cu asistent social.
   +  Anexa 7NORMATIVE DE PERSONAL pentru sanatorii şi preventorii
               
    A. Medici şi personal sanitar mediu
    Nr. crt.Tipul de unitate sanitarăCriteriul de normareMediciPersonal sanitar mediu
    1.Sanatorii      
      a)asistenţă la paturinumăr paturi/1 post4025 (pe tură)
      b)posturi fixe generale*1)număr paturi/1 post7070 (pe tură)
    2.Preventoriinumăr paturi/1 post7040 (pe tură)
               
    B. Alt personal
    Nr. crt.Tipul de unitate sanitarăCriteriul de normareAlt personal superiorPersonal sanitar mediu
    1.Chimist, biolog, biochimist, farmacist      
      - sanatoriinumăr paturi/1 post150150
    2.Psiholog, logoped, sociolog      
      a)sanatoriinumăr posturi/unitate1-
      b)preventoriinumăr posturi/unitate1-
    3.Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeutnumăr posturi/sală de kinetoterapie*2)1/tură-
    4.Farmacist*3)      
      a)farmacia cu circuit închisnumăr paturi/1 post200125
           
    C. Personal auxiliar sanitar
    Nr. crt.Tipul de unitate sanitarăCriteriul de normareNumăr posturi
    I.Infirmiere    
    1.Sanatorii:    
      - adulţinumăr paturi/1 post50/(pe tură)
      - copiinumăr paturi/1 post25/(pe tură)
    2.Preventorii:    
      - adulţinumăr paturi/1 post50/(pe tură)
      - copiinumăr paturi/1 post30/(pe tură)
    II.Îngrijitoarenumăr mp/1 post225
    III.Spălătorese    
      Spălătorii pentru lenjerie bolnavi:    
      - semimecanicnumăr paturi/1 post45
      - mecanicnumăr paturi/1 post60
  ------------- *1) la posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de muncă: laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, laboratorul clinic, sterilizarea, dietetica, statistica medicală, etc.*2) spaţiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puţin 8 mp.*3) pentru sanatoriile cu mai puţin de 200 de paturi se normează 1 post de farmacist şi 1 post de asistent medical profil farmacie pe unitate.
   +  Anexa 8NORMATIVE DE PERSONALpentru personalul de specialitatemedico-sanitar şi auxiliar sanitardin Institutul Naţionalde Hematologie Transfuzională şiCentrele de Transfuzie Sanguină
               
    Nr. crt.UnitateaCriteriul de normareCategoria de personal
    1.Institutul Naţional de Hematologie Transfuzionalănumăr locuitori*1)/ 1 postMedici 1.200.000
        număr locuitori*1)/ 1 postAlt personal sanitar superior 1.500.000
        număr locuitori*1)/ 1 postPersonal sanitar mediu 550.000
        număr mp/1 postÎngrijitor 200
    2.Centre de Transfuzie Sanguinănumăr litri sânge*2)/ 1 postMedici 700Personal sanitar mediu 100
        număr litri sânge*2)/1 postAlt personal sanitar superior 800Personal sanitar mediu 801
        număr posturi/ 1 post personal mediu sanitarInfirmiere 0,2  
        număr mp/1 postÎngrijitor 200
  ------------ *1) Se ia în calcul populaţia la nivel naţional.*2) Se ia în calcul cantitatea de sânge pe un an.
   +  Anexa 9NORMATIVE DE PERSONALpentru institute/serviciijudeţene/cabinete demedicină legală
           
    Categoria de personalCriteriul de normareNormativ
      I. Institute de medicină legală
    1.Medicinumăr locuitori/1 post1/100.000
    2.Alt personal cu pregătire superioară de specialitatenumăr locuitori/1 post1/200.000
    3.Personal sanitar mediunumăr locuitori/1 post1/75.000
    4.Autopsierinumăr locuitori/1 post1/400.000
    5.Brancardierinumăr posturi/unitate1 post/tură
      II. Serviciile judeţene de medicină legală
    1.Medicinumăr locuitori/1 post1/75.000
    2.Alt personal cu pregătire superioară de specialitatenumăr locuitori/1 post1/100.000
    3.Personal sanitar mediunumăr locuitori/1 post1/50.000
    4.Autopsierinumăr locuitori/1 post1/100.000
    5.Brancardierinumăr posturi/unitate1 post/tură
      III. Cabinete de medicină legală
    1.Medicinumăr posturi/cabinet1 post/cabinet
    2.Personal sanitar mediunumăr posturi/cabinet1 post/cabinet
  NOTĂ:1. Normarea personalului auxiliar sanitar pentru activitatea de curăţenie: 1 post la 250 mp.2. Pentru institutele de medicină legală, normativul se calculează la populaţia din teritoriul arondat prevăzut în Regulamentul aprobat prinHotărârea Guvernului nr. 774/2000,cu modificările şi completările ulterioare.3. În categoria "Alt personal cu pregătire superioară de specialitate", se includ farmacişti, chimişti, biochimişti, biologi, psihologi etc.4. Pentru serviciile judeţene de medicină legală normativul se calculează la populaţia judeţului.
   +  Anexa 10NORMATIVE DE PERSONAL pentru institute/centre de sănătate publică
             
    Secţia/compartimentulCriteriul de normareCategoria de personalNormativ
    1.Epidemiologie şi sănătate publicănumăr locuitori/1 post*1)Medici1/300.000
        număr locuitori/1 post*1)Alt personal cu pregătire superioară de specialitate*2)1/600.000
        număr locuitori/1 post*1)Personal sanitar mediu1/350.000
    2.Medicina munciinumăr persoane încadrate indiferent de forma de proprietate a unităţii/1 postMedici1/150.000
        număr persoane încadrate indiferent de forma de proprietate a unităţii/1 postAlt personal cu pregătire superioară de specialitate*2)1/200.000
        număr persoane încadrate indiferent de forma de proprietate a unităţii/1 postPersonal sanitar mediu1/75.000
    3.Medicina mediului şi colectivităţilornumăr locuitori/1 post*1)Medici1/250.000
        număr locuitori/1 post*1)Alt personal cu pregătire superioară de specialitate*2)1/350.000
        număr locuitori/1 post*1)Personal sanitar mediu1/200.000
    4.Promovarea sănătăţiinumăr locuitori/1 post*1)Medici1/500.000
      număr locuitori/1 post*1)Alt personal cu pregătire superioară de specialitate*2)1/600.000
        număr locuitori/1 post*1)Personal sanitar mediu1/300.000
    5.Igiena radiaţiilornumăr locuitori/1 post*1)Medici1/600.000
        număr locuitori/1 post*1)Alt personal cu pregătire superioară de specialitate*2)1/500.000
        număr locuitori/1 post*1)Personal sanitar mediu1/550.000
  ---------*1) reprezintă populaţia judeţului de reşedinţă şi a teritoriului arondat.*2) se includ: farmacişti, chimişti, biologi, biochimişti, fizicieni, psihologi, sociologi, kinetoterapeuţi, ingineri sanitari etc.NOTĂ:1. Normarea personalului auxiliar sanitar pentru activitatea de curăţenie: 1 post la 250 mp.2. Statisticienii şi registratorii medicali se includ în normativul total calculat la categoria de personal sanitar mediu.
   +  Anexa 11NORMATIVE DE PERSONALpentru serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti
           
    Categoria de personalCriteriul de normareNormativ
    - medic coordonatordispecerat - sediul central1 post/tură
    - medici    
      - în judeţenumăr locuitori/1 post1/30.000
      - în municipiul Bucureşti   1/20.000
    - medicimicrostaţii în judeţ1 post/tură/2 ture
    - personal sanitar mediunumăr posturi/ambulanţă1/ambulanţă/tură
    - ambulanţiernumăr posturi/ambulanţă1/ambulanţă/tură
  NOTĂ:1. Normarea posturilor de personal sanitar mediu şi de ambulanţier se face în raport de numărul autosanitarelor în funcţiune.2. Normarea personalul sanitar mediu şi auxiliar sanitar se face pe total judeţ. Repartizarea pe microstaţiile de ambulanţă se face în funcţie de numărul şi tipul ambulanţelor aflate în dotare.3. Pentru judeţe cu localităţi izolate, greu accesibile sau alte particularităţi geografice, normativul poate fi majorat cu până la 20% .4. Brancardierii încadraţi în serviciile de ambulanţă la data intrării în vigoare a prezentului normativ se menţin în activitate până la vacantarea postului, dar nu mai mult de 3 luni.
   +  Anexa 12NORMATIVE DE PERSONALpentru asistenţa medicală de specialitate din ambulatorAmbulatorii de specialitate
             
    I.Medici şi personal sanitar mediu
    Nr. crt.Asistenţă medicală de specialitate în ambulatoriuCriteriul de normareMediciPersonal sanitar mediu
    1.Cabinete medicale de specialitatenumăr posturi/cabinet1 post/cabinet/2 ture1 post/cabinet/2 ture
    2.Cabinete medicale de medicină dentarănumăr posturi/cabinet1 post/cabinet/2 ture1 post/cabinet/2 ture
    3.Laboratornumăr posturi/ laborator/tură1 post/laborator/tură2 posturi/laborator/ 2 ture
             
    II.Alt personal
    Nr. crt.Asistenţă medicală de specialitate în ambulatoriuCriteriul de normareAlt personal superiorPersonal sanitar mediu
    1.Chimist, biolog, biochimist, farmacistnumăr posturi/ laborator2 posturi4 posturi
    2.Pentru radiologie şi imagistică medicalănumăr posturi/aparat-2 posturi/ tură
    3.Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeutnumăr posturi/sală de kinetoterapie*)1/tură-
  ------------ Notă *) Spaţiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puţin 8 mp.
   +  Anexa 13NORMATIV DE PERSONAL dispensare medicale unde nu sunt organizate cabinete medicale conformOrdonanţei Guvernului nr. 124/1998
           
    Nr. crt.Tipul de asistenţă medicalăCriteriul de normarePersonal sanitar mediu
    1.Asistenţă medicală primară    
      a) în zone cu condiţii normalenumăr locuitori/1 post1000
      b) în zone izolate, cu condiţii grele sau foarte grelenumăr locuitori/1 post300
   +  Anexa 14ALTE ACTIVITĂŢI MEDICALE
                 
    A. Medici şi personal sanitar mediu
    Nr. crt.Tipul de activitate medicală sau unitatea sanitarăCriteriul de normareMediciPersonal sanitar mediu
    1.Asistenţă medicală de reabilitare a sănătăţii - staţiuni balneoclimatericenumăr paturi tratament/ 1 post9090
    2.Proceduri fizio-electro-termo- balneo-terapienumăr proceduri*1)/ 1 post-40
    B. Alt personal
    Nr. crt.Tipul de activitate medicalăCriteriul de normareNormativ
    1.Profesor de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeutnumăr proceduri*1)/ 1 post15
    C. Personal auxiliar sanitar
    Nr. crt.Tipul de asistenţă medicalăCriteriul de normareNumăr posturi
    1.Proceduri fizio-electro-termo- balneo-terapienumăr posturi/2 posturi personal sanitar mediu1
  -------*1) numărul de proceduri se calculează conform anexei nr. 14a.NOTĂ:Unitatea sanitară publică are obligaţia să ţină evidenţa procedurilor efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare.
   +  Anexa 14 aprivind calculul numărului de proceduri pentru bazele de tratamentfizio-electro-termo-balneo-terapieCapitolul I - Electroterapia1. Galvanizări2. Ionizări3. Galvanostimulări4. Galvanizări decontracturante5. Băi hidroelectrice parţiale şi generale6. Faradizări7. Masa vibratorie8. Diadinamici9. Curenţi exponenţiali10. Curenţi stimulatori impulsuri (rectangulari, trapezoidali, triunghiulari etc.)11. Miodinaflux12. Nemectrodin13. Nemectron14. Neuroexponeflux15. M.D.F.16. Diatermie17. Ultrascurte18. Microunde19. UltrasunetCapitolul II - Fototerapie20. Solux (infraroşii)21. Ultraviolete22. Băi lumină parţiale şi generale23. Fototerapie în fotarii (colective)Capitolul III - Pneumoterapie24. Aerosoli25. Inhalaţii26. Pulverizaţii individuale27. Pulverizaţii colective28. Cameră pneumatică29. Gimnastică respiratorie cu aparat pentru supra şi sub presiuneCapitolul IV - Hidro-termo-kinetoterapie30. Fricţiuni parţial complete şi complete reci şi alternante31. Impachetări umede complete sau parţiale32. Impachetări uscate33. Cataplasme cu diverse ingrediente chimice sau plante34. Impachetări cu parafină35. Băi de abur complete şi partiale36. Băi medicinale cu ingrediente chimice37. Saună38. Baie kinetoterapeutică, băi cu peria, băi hallbad, băi hiperterme, băi cu masaj sub apă etc.39. Băi kineto la bazin individual (cadru mediu, lucrează în bazin cu bolnavul)40. Băi cu bule de aer, oxigen, CO241. Băi la bazin kineto colective42. Băi parţiale ascendente, descendente de umeri, picioare, şezut, calde, reci sau alternante etc.43. Proceduri prin mofeteCapitolul - Balneoterapie44. Băi de nămol natural complete şi partiale, băi cu ape sulfuroase, băi carbogazoase, băi alcaline etc.45. Impachetări cu nămol (sapropelic şi turbă)46. Cataplasme cu nămol47. Tampoane vaginale cu nămol48. Irigaţii cu ape minerale49. Duş - masaj50. Duş scoţian51. Duşuri alternante verticale52. Duş subacval53. Duş cu aer cald (se asociază cu masaj)54. Duş de abur (se asociază cu masaj)55. Afuziuni generale şi partiale reci sau alternanteCapitolul VI - Masoterapie56. Masaj uscat57. Masaj cu nămol58. Masaj recuperatorCapitolul VII - Kinetoterapie59. Kinetoterapie individuală60. Kinetoterapie colectivă61. Kinetoterapie cu aparatură specială62. Manipulări vertebrale şi articulaţii perifericeNotă:La calculul numărului de proceduri se va proceda astfel:Fiecare din procedurile aplicate unui bolnav reprezintă o procedură, cu următoarele excepţii:1.1 (una) procedură aplicată unui bolnav se calculează la normare ca două proceduri:- Cap. I - punctele 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, Cap. III punctul 29.- Cap. IV - punctele 30, 42.- Cap. V - punctul 49, 53, 54.- Cap. VI - punctele 56, 57, 58.- Cap. VII - punctele 59, 60.2.1 (una) procedură aplicată unui bolnav se calculează la normare ca trei proceduri:- Cap. IV - punctul 38, Cap. I punctul 6.- Cap. V - punctul 50, 52, Cap. VI punctul 57.3.1 (una) procedură aplicată unui bolnav se calculează la normare ca patru proceduri:- Cap. IV - punctul 39, Cap. VI punctul 58.4. La Cap. IV punctul 41 şi 43-10 bolnavi care fac baie la bazinul de kinetoterapie colectivă şi 10 bolnavi care efectuează tratament prin mofetă, se calculează la normare ca o procedură.Normativul de un post personal sanitar mediu la 40 de proceduri se aplică la numărul mediu zilnic de proceduri.Numărul mediu zilnic de proceduri se determină prin împărţirea numărului anual de proceduri determinat conform prezentei anexe la numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an (255 zile).  +  Anexa 15NORMATIVE DE PERSONAL pentru personalul tehnic, economic, informatică, administrativ şi de deservire
             
    Nr. crt.Tipul de unitateCategoria de personalCriteriul de normareNormativ
        I. Personalul din aparatul funcţional (comitetul director, tehnic, economic, informatică şi administrativ)    
    1.Unităţi cu până la 150 posturi prevăzute în statul de funcţii   % din numărul de posturi10%
    2.Unităţi între 151-400 posturi prevăzute în statul de funcţii   % din numărul de posturi8%
    3.Unităţi cu peste 400 posturi prevăzute în statul de funcţii   % din numărul de posturi6%
        II. Personal de deservire*)    
    1.Pentru toate tipurile de unităţi   % din numărul de posturi1,5%
  ----------- Notă *) se utilizează numai pentru unităţile care asigura paza cu personal propriu.
   +  Anexa 16NORMATIVE DE PERSONALpentru activităţile de întreţinere clădiri şi instalaţii de apă,lumină şi încălzire, deservireposturi fixe şi preparare a hranei în blocurile alimentareI. DISPOZIŢII GENERALE1. Prin prezentele normative se stabileşte numărul maxim de personal muncitor la următoarele activităţi: a) întreţinere clădiri şi instalaţii de apă, lumină şi încălzire; b) deservire posturi fixe la centrale termice, centrale de oxigen, lifturi, centrale telefonice, activitate de proiecţie, activitate radioficare şi telex etc.; c) preparare a hranei în blocurile alimentare; d) meserii specifice unor unităţi sanitare.Activitatea de întreţinere şi deservire a obiectivelor menţionate mai sus cât şi preparare a hranei pentru bolnavi constă în asigurarea condiţiilor optime necesare pentru buna desfăşurare a activităţii medicale în unităţile sanitare.2. La elaborarea normativelor de personal pentru aceste activităţi s-au avut în vedere următoarele:- volumul activităţii de întreţinere sau de deservire;- capacităţile unităţilor sanitare;- folosirea raţională şi integrală a timpului de lucru;- asigurarea serviciilor la nivelul cerut de normele de funcţionare a unităţilor sanitare;- incadrarea în alocaţiile bugetare repartizate potrivit surselor de finanţare aprobate.3. În vederea aplicării normativelor de personal conducerea unităţii sanitare va lua următoarele măsuri:- menţinerea instalaţiilor şi a utilajelor în stare permanentă de funcţionare;- organizarea raţională a procesului de întreţinere şi deservire a obiectivelor nominalizate la posturi fixe şi de preparare a hranei pentru bolnavi conform dietelor prescrise de personalul medical;- aprovizionarea cu materiile şi materialele necesare desfăşurării optime a activităţilor ce fac obiectul prezentelor normative; - organizarea şi efectuarea controlului asupra calităţii muncii şi a respectării normelor de protecţia muncii;- stabilirea atribuţiilor pentru fiecare muncitor şi nominalizarea lucrărilor ce îi revin în cadrul meseriei pe care o exercită;- organizarea evidenţei primare;- urmărirea folosirii raţionale a timpului de lucru şi analiza periodică a eficienţei activităţii;- organizarea schimbului II şi III numai la activităţile la care se impune aceasta, în funcţie de condiţiile concrete ale fiecărei unităţi sanitare.4. Prezentele normative se aplică în următoarele tipuri de unităţi: spitale şi spitale clinice, institute şi centre medicale, sanatorii şi preventorii, etc. alte unităţi sanitare publice cu personalitate juridică decât cele cu paturi, atât din subordinea Ministerului Sănătăţii Publice, cât şi din subordinea autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.II. MESERIILE CE POT FI UTILIZATE
         
    5.a. În activitatea de întreţinere clădiri, instalaţii de apă, lumină şi încălzire prevăzute la pct. 1 lit. a din normativ, vor putea fi folosite următoarele meserii:
    Indicator tarifar de calificareMeseria
    05.11.05lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
    20.05.01instalator de apă şi canal
    20.05.02instalator de încălzire centrală şi gaze
    05.04.08electrician de întreţinere şi reparaţii
    09.08.00tâmplar universal
    05.22.01sudor electric
    05.22.02sudor cu gaze
    20.12.01zidar - roşar tencuitor
    20.13.00zugrav - vopsitor
    05.21.01strungar la strung paralel şi de detalonat
    06.01.02laborant determinări fizico-chimice numai în unităţile şi la locurile stabilite de I.S.C.I.R.
    19.00.09operator hidraulic în alimentările cu apă numai unităţile în care au staţie proprie de alimentare cu apă
    05.04.01bobinator maşini electrice rotative
    09.05.00tapiţer
    20.00.08geamgiu
    05.24.01tinichigiu industrial
    20.05.03instalator frigorist
    20.09.02montator de placaje interioare şi exterioare
    18.00.03deratizator, dezinfectator, deparazitor
    20.07.02instalator termic şi fonic
    20.05.04instalator de ventilare şi condiţionare
    24.00.01preparator ser vaccin
    -muncitor necalificat (numai cei care lucrează efectiv la întreţinere clădiri şi instalaţii de apă, lumină şi încălzire) ajutând pe muncitorii calificaţi
    5.b. În activitatea de deservire a posturilor fixe prevăzute la pct. 1 lit. b din normativ, vor putea fi utilizate următoarele meserii:
    Indicator de calificareMeseria
    25.51.03fochist la căldări pentru încălzire centrală
    25.51.02fochist la căldări pentru abur industrial
    25.00.10liftier
    25.51.11telefonist
    25.51.12telegrafist
    24.52.08proiecţionist
    22.51.10operator radio-radioficare
    20.05.02instalator de încălzire centrală şi gaze
    05.15optician (confecţioner lentile şi prisme)
    05.19.01rectificator universal
    17.07.00confecţioner proteze ortopedice
    05.04.08electrician de întreţinere şi reparaţii
    05.05.03montator, reglor şi depanator de electronică şi curenţi purtători
    12.04.00croitor
    12.06.00lenjer
    18.04.00frizer
    19.03.00peisagist floricultor
    05.11.03lăcătuş montator, agregate energetice şi transport
      cosmetician
      coafor
      şofer
    5.c. În activitatea de preparare a hranei în blocurile alimentare pot fi folosite următoarele meserii:
      - bucătar;
      - ospătar;
      - cofetar-patiser;
      - carmangier;
      - brutar:
      - muncitor necalificat.
    5.d. Meserii specifice unor unităţi sanitare
    1. Serviciile de Ambulanţă
    05.04.04electrician montator de instalaţii electrice la mijloace de transport
    05.24.02tinichigiu carosier
    05.29.00vopsitor industrial
    25.00.09ungător - gresor
    06.54.04vulcanizator
      conducător şalupă, motorist
      ofiţer punte
      ofiţer mecanic
    2. Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti
    03.04sondor
    3. Autoritatea de sănătate publică
      conducător şalupă, ofiţer mecanic
      motorist
      ofiţer punte
  III. NORMATIVE DE PERSONAL6. Normativele de personal determină numărul minimal obligatoriu de posturi la activităţile de întreţinere clădiri şi instalaţii de apă, lumină şi încălzire, deservire posturi fixe şi preparare a hranei în blocurile alimentare, în unităţi sanitare.a. Pentru determinarea numărului de posturi pentru întreţinere clădiri şi instalaţii de apă, lumină şi încălzire se vor aplica următoarele normative:
       
    Elemente de normare:Criterii de normare:
    - Număr paturi convenţionale pe întreaga unitate cu personalitate juridică.- 95 paturi convenţionale/1 post muncitor la unităţile cu personalitate juridică.
  Calculul numărului de paturi convenţionale pe unitate se face prin echivalarea paturilor fizice şi a încăperilor fără paturi, astfel:-1 pat fizic, corespunde cu 1 pat convenţional la normare;-1 încăpere fără paturi, corespunde cu 1 pat convenţional la normare.Prin "pat fizic" se înţeleg paturile din secţiile şi compartimentele din spitale şi spitale clinice, institute şi centre medicale, sanatorii şi preventorii etc.Prin "încăpere fără paturi" se înţeleg toate încăperile din unitatea sanitară în care nu sunt amplasate paturi, ca de exemplu: laboratoare, săli de operaţie, săli de naştere, săli de pansamente, săli de ghips, sterilizare, cabinete de consultaţii, săli de aşteptare, amfiteatre, birouri, săli de şedinţe, magazii, bucătării, spălătorii, băi, grupuri sanitare, centrale telefonice, alte încăperi delimitate de uşi etc.Pentru subsolurile tehnice se va lua în calcul o suprafaţă de 20 mp ca încăpere fără paturi.Calculul numărului normat de posturi în baza criteriului de 95 paturi convenţionale/1 post muncitor (pct. 6 lit. a din normativ) se face pe unitatea sanitară publică cu personalitate juridică, iar nominalizarea meseriilor prevăzute la cap. II pct. 5 lit. a se face de conducerea unităţii sanitare. În cadrul acestui normativ pot fi nominalizate şi alte meserii în afara celor prevăzute la cap. II pct. 5 lit, a în funcţie de specificul unităţii.b. Pentru determinarea numărului de personal necesar deservirii posturilor fixe, se vor aplica următoarele normative:
       
    Elemente de normare: - Centrale termice:Criterii de normare: - 1 post de fochist pe fiecare tură şi centrală termică cu până la inclusiv 4 cazane
      - În centralele termice cu peste 4 cazane câte 2 posturi de fochişti pe fiecare tură şi centrală. Stabilirea numărului normat se va face cu avizul Inspectoratului teritorial al judeţului sau municipiului Bucureşti - Inspecţia I.S.C.I.R.
    - Staţii centrale de oxigen:- 1 post de muncitor pe tură şi staţie. Stabilirea duratei de funcţionare a staţiei se face cu avizul Inspectoratului teritorial al judeţului sau municipiului Bucureşti - Inspecţia I.S.C.I.R.
    - Lifturi:- 1 post liftier/tură, conform programului de funcţionare a acestora stabilit de conducerea unităţii. Posturile de liftier se vor stabili numai pentru ascensoarele de persoane care au înscrisă în cartea tehnică sau în procesele-verbale I.S.C.I.R. condiţia expresă "cu însoţitor"
    - Centrale telefonice:- 1 post de telefonist pe fiecare poziţie la pupitru şi pe tură, în unităţi sanitare
      - 1 post de telefonist/operator registrator de urgenţă pe fiecare poziţie la pupitru şi pe tură, în serviciile de ambulanţă
    - Confecţionare, reparare şi întreţinere inventar moale- 1 post de muncitor la 125 paturi fizice
    - Aprovizionare, manipulare, depozitare şi deservire mijloace de transport- 1 post de muncitor la 125 paturi fizice; unităţile sub 125 paturi fizice normează 1 post pe unitate
    - Îngrijire animale pentru experienţă- 1 post de muncitor la 300 animale mici
    - 1 post de muncitor la 70 alte animale
    - Confecţionare proteze ortopedice- 1 post de muncitor la 30 de paturi
    - Rectificator universal- 1 post de muncitor pe unitate
    - Montator, reglor şi depanator de electronică şi curenţi purtători- 1 post de muncitor pe unitate
    - Frizer**)  
    - unităţi cu personalitate juridică între 100-250 paturi- 1 post de frizer pe unitate
    - unităţi cu personalitate juridică peste 250 paturi- 2 posturi/unitate
    - Întreţinere spaţii verzi, Parcuri- 1 post de muncitor la 10.000 mp***)
    - Întreţinere sere pentru flori şi răsaduri- 1 post de muncitor pe seră***)
    - Cosmetician- 1 post de cosmetician pe unitate/tură la Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie "Ana Aslan" Bucureşti
    - Coafor- 1 post de coafez pe unitate/tură la Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie "Ana Aslan" Bucureşti
    - Activitatea de întreţinere şi reparaţii curente, mijloace de transport auto- 1 post de muncitor la 8 maşini
    - Activitatea de conducere auto- 1 post de şofer pe mijloc de transport
    - Supraveghere bolnavi psihici periculoşi- 1 post de muncitor/pavilion*)/tură sau
      - 1 post de muncitor la 60 paturi/tură*)
      - 1 post de muncitor pe cameră de gardă/tură*)
    - Deservire grup electrogen şi staţie acumulatori sau baterii- 1 post de muncitor pe grup sau staţie
    - Deservire staţii de epurare ape uzate şi reziduale- 1 post de muncitor/tură/staţie
    - Deservire staţii de pompe sau uzine pentru asigurarea cu apă potabilă- 1 post de muncitor/tură/staţie
    - Crematoriu*)- 1 post de muncitor/unitate
    - Personal pentru servirea hranei****- 1 post ospătar/25 persoane servite/tură/2 ture
  --------- Notă *) Se utilizează muncitori necalificaţi. Notă **) Nu se iau în calcul paturile de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi. Notă ***) Se utilizează muncitori calificaţi şi necalificati. Notă ****) Se utilizează numai în sanatorii şi preventorii.Calculul numărului normat de muncitori pentru posturile fixe menţionate mai sus se va face distinct pe fiecare obiectiv, iar nominalizarea meseriilor se va face în cadrul prevederilor de la cap. II pct. 5 lit. b, de conducerea unităţii sanitare publice.c. Pentru determinarea numărului de posturi necesar preparării hranei în blocurile alimentare se vor aplica următoarele normative:
       
    Elemente de normare:Criterii de normare:
    - În blocuri alimentare care deservesc până la 500 paturi convenţionale- 1 post de muncitor/25 paturi convenţionale
    - În blocuri alimentare care deservesc peste 500 paturi convenţionale- 1 post de muncitor/50 paturi convenţionale
  Calculul paturilor convenţionale deservite de blocul alimentar se face prin însumarea paturilor convenţionale rezultate din paturile fizice existente în unitatea sanitară publică şi a celor rezultate din numărul persoanelor fizice care servesc masa la cantina unităţii (personal din unitate, cursanţi la cursuri de specializare sau perfecţionare etc.), după cum urmează:- 1 pat fizic, corespunde cu 1 pat convenţional;- 1 persoană fizică, care serveşte zilnic 3 mese la cantina unităţii, corespunde cu 1 pat convenţional;- 1 persoană fizică care serveşte zilnic 1 - 2 mese la cantina unităţii, corespunde cu 1/2 pat convenţional.Prin "blocuri alimentare care deservesc până la 500 paturi" se înţeleg bucătăriile cu anexele respective, în care se prepară hrana pentru bolnavii din secţii şi compartimente din spitale şi spitale clinice, institute şi centre medicale, din sanatorii şi preventorii etc., care însumează un număr mai mic de 500 paturi convenţionale.Prin "blocuri alimentare care deservesc peste 500 paturi" se înţeleg bucătăriile cu anexele respective, în care se prepară hrana pentru bolnavii din secţiile şi compartimentele aceloraşi tipuri de unităţi sanitare publice menţionate mai sus, care însumează un număr mai mare de 500 paturi convenţionale.Numărul normat de posturi se determină la începutul fiecărui an, pe baza numărului de paturi fizice existent la 31 decembrie din anul precedent şi a numărului mediu de persoane ce au servit masa la cantina unităţii sanitare publice în anul precedent. Pentru unităţile sanitare nou-infiinţate se va lua în calcul numărul de paturi aprobat de Ministerul Sănătăţii Publice.Numărul mediu de persoane ce au servit masa la cantina unităţii ce se ia în calcul în vederea stabilirii numărului de paturi convenţionale pe baza căruia se normează posturile de muncitori, se determină ca medie zilnică a numărului absolut de persoane care în anul precedent au servit masa la cantina unităţii, evidenţa acestor persoane şi a numărului de mese servite ţinându-se zilnic.Calculul numărului normat de posturi pentru prepararea hranei se va face distinct pe fiecare bloc alimentar, iar nominalizarea meseriilor se va face pe baza prevederilor de la cap. II pct, 5 lit. c.d. Meserii specifice unor unităţi sanitare publice
         
    Elemente de normare:Criterii de normare:
    1.Serviciile de ambulanţă  
      - Activitatea de întreţinere şi reparaţii curente mijloace de transport auto- 1 post de muncitor la 8 autosanitare/ pe 2 ture
      - Conducător şalupă (ofiţer punte); motorist (ofiţer mecanic)- câte un post pe fiecare şalupă
    2.Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti  
      - Activitatea de forare- 1 post pe fiecare policlinică balneară
    3.Autorităţile de sănătate publică  
      - Conducător şalupă (ofiţer punte); motorist (ofiţer mecanic)- câte un post pe fiecare şalupă
  ---------- Notă *) Nominalizarea pe meserii o face conducerea fiecărui serviciu de ambulanţă în funcţie de aspectele concrete în care se desfăşoară activitatea.IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR ŞI CONDUCEREA LUCRĂRILOR7. Numărul de muncitori din activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii de apă, lumină şi încălzire şi a celor de deservire a posturilor fixe şi de la blocurile alimentare, rezultat din aplicarea criteriilor de normare se repartizează de către conducerea unităţii sanitare publice, pe ture şi pe locuri de muncă în raport de necesităţile de funcţionare a unităţii sanitare publice respective şi de volumul de activitate.Se vor lua măsuri ca toţi muncitorii de întreţinere şi reparaţii care supraveghează funcţionarea unor instalaţii (normaţi la posturi fixe), sau cei care asigură întreţinerea şi repararea instalaţiilor de încălzire, apă, lumină sau a clădirilor, în perioada în care nu sunt solicitaţi la intervenţii în cadrul unităţii sanitare publice, să execute în cadrul compartimentului de lucru, ajustări de piese, recondiţionări de subansamble, dispozitive etc., cât şi îndeplinirea altor sarcini stabilite de conducerea unităţii sanitare, în folosirea integrală a timpului de muncă zilnic.Pentru fiecare meserie şi post se vor stabili în mod concret sarcinile şi atribuţiile precum şi răspunderile ce revin acestora prin fişa postului.8. Activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii de apă, lumină şi încălzire şi de deservire a posturilor fixe este organizată, condusă şi controlată de responsabilul compartimentului de întreţinere şi reparaţii, instalaţii şi aparatură stabilit de conducerea unităţii sanitare publice (inginer, subinginer tehnician etc.) care răspunde de buna funcţionare şi deservire a instalaţiilor şi utilajelor respective.Muncitorii de la activitatea de întreţinere vor consemna în caiete sau bonuri de lucru, lucrările ce le execută. Cei de la posturile fixe vor consemna în registrele de tură, data, ora predării - preluării schimbului - modul cum au funcţionat instalaţiile, defecţiunile constatate, urgenţa şi remedierea acestora etc.Caietele sau bonurile de lucru şi registrele de tură vor fi controlate şi vizate de responsabilul compartimentului de întreţinere din unitatea sanitară publică, care certifică la finele lunii îndeplinirea atribuţiunilor şi sarcinilor de serviciu a personalului din subordine în vederea acordării drepturilor de salarizare.V. DISPOZIŢII FINALE9. Atribuţiile şi sarcinile personalului muncitor se stabilesc de către conducerea unităţii sanitare publice în baza indicatoarelor tarifare de calificare, completate în funcţie de condiţiile concrete în care se desfăşoară munca fiecărui muncitor.10. Posturile de muncitori normate potrivit criteriilor de normare prevăzute la cap. III pct. 6 lit. a şi b din prezentele normative de personal se vor putea utiliza numai la următoarele formaţii de lucru:- formaţia de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor (apă, lumină, încălzire);- formaţia de întreţinere şi reparaţii clădiri.
   +  Anexa 17METODOLOGIE 28/12/2006-------