HOTĂRÂRE nr. 37 din 17 ianuarie 2007privind constituirea Comisiei de privatizare a Societăţii Comerciale "Daewoo Automobile România" - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 23 ianuarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4^1 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În vederea pregătirii şi propunerii strategiei de privatizare, a alegerii procedeelor şi metodelor, precum şi a realizării întregului proces de privatizare la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A., cu sediul în municipiul Craiova, sos. Caracal kmc, judeţul Dolj, înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. J16/3150/16.11.1994, operaţiuni ce vor fi supuse succesiv spre aprobare Guvernului, se constituie Comisia de privatizare a Societăţii Comerciale "Daewoo Automobile România" - S.A., cu următoarea componenta:1. Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu, ministrul finanţelor publice - preşedinte;2. Varujan Vosganian, ministrul economiei şi comerţului;3. Radu Mircea Berceanu, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului;4. Gheorghe Barbu, ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei;5. Teodor Atanasiu, preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului;6. Razvan Orasanu, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru;7. Gyerko Laszlo, vicepreşedinte în cadrul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului.  +  Articolul 2Membrii Comisiei de privatizare nu vor putea să deţină, înainte de trecerea unei perioade de 3 ani de la încetarea funcţiei lor, funcţia de administrator, de membru în comisia de supraveghere specială, administrator special sau membru în organele de conducere ale operatorului economic privatizat sau la una dintre filialele ori sucursalele acestuia sau sa exercite o activitate remunerată în acest operator.  +  Articolul 3Activitatea Comisiei de privatizare nu este remunerată.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va asigura secretariatul Comisiei de privatizare. (2) Prin ordin al preşedintelui Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului se stabileşte componenta secretariatului Comisiei de privatizare, precum şi atribuţiile acestuia.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Ion-Mircea PlanguPreşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,Teodor AtanasiuMinistrul economiei şi comerţului,Varujan Vosganianp. Ministrul finanţelor publice,Catalin Doica,secretar de statBucureşti, 17 ianuarie 2007.Nr. 37.-----------