LEGE nr. 10 din 9 ianuarie 2007privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 16 ianuarie 2007    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 38 din 9 august 2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, adoptata în temeiul art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 14 august 2006, cu urmatoarea modificare:- La articolul I, articolul 22^1 va avea urmatorul cuprins:"Art. 22^1. - (1) Pentru realizarea proiectelor prioritare de interes naţional şi european, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, se preiau de către administratorul drumurilor naţionale sectoare de drum de interes naţional, judetean sau local situate în intravilanul/extravilanul unor localităţi, în vederea realizării lucrărilor respective. (2) După finalizarea lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit autorităţilor administraţiei publice locale de care au apartinut."Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORBOGDAN OLTEANUp. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 9 ianuarie 2007.Nr. 10.------