LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2007pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 16 ianuarie 2007    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 4 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 4 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"Art. 4. - Cuantumul lunar al bursei private va fi stabilit de către cel care acorda bursa sau de altă persoană juridica ori fizica desemnata de acesta."Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORBOGDAN OLTEANUp. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 9 ianuarie 2007.Nr. 15.-------