ORDIN nr. 1.809 din 29 decembrie 2006pentru aprobarea Normelor privind avizarea declaraţiei de export al medicamentelor de uz uman
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2007    Având în vedere:- prevederile titlului XVII "Medicamentul" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei farmaceutice nr. E.N. 8.504 din 29 decembrie 2006,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind avizarea declaraţiei de export al medicamentelor de uz uman, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 29 decembrie 2006.Nr. 1.809.  +  AnexăNORMA 29/12/2006