LEGE nr. 513 din 29 decembrie 2006privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 18 septembrie 2006, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 2, literele c) și h) ale alineatului (4) al articolului 2 vor avea următorul cuprins:c) înregistrează în fiecare an solicitările de înscriere a operatorilor, persoane fizice și/sau juridice, care produc, prepară, depozitează, comercializează sau importă din terțe țări în Uniunea Europeană produsele ecologice și elaborează în fiecare an lista operatorilor din agricultura ecologică;h) autorizează importul produselor ecologice din terțe țări în Uniunea Europeană;2. La articolul I punctul 5, alineatul (2) și partea introductivă a alineatului (5) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:(2) Utilizatorii pot folosi semințe și material de înmulțire vegetativ care nu sunt obținute conform metodei de producție ecologică, numai cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, în măsura în care utilizatorii unui astfel de material pot demonstra autorității responsabile că nu au putut obține de pe piața comunitară un material de reproducere care să satisfacă exigențele metodelor de producție ecologică.(5) Producătorii pot utiliza răsaduri care nu sunt obținute din agricultura ecologică numai în următoarele condiții:3. La articolul I punctul 8, alineatul (1) și litera d) a alineatului (2) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Operatorii care produc, procesează, importă din terțe țări, depozitează sau distribuie produsele ecologice, în vederea comercializării, au obligația de a-și înregistra această activitate la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, și de a se supune controlului unui organism de inspecție și certificare aprobat.d) angajamentul operatorului pentru efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 5, 6 și 9. În cazul unităților/fermelor de producție, operatorul va indica data la care încetează cultivarea produselor a căror utilizare pe parcelele respective nu este în conformitate cu prevederile art. 5;4. La articolul I punctul 10, alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Inspecția și controlul operatorilor de produse agroalimentare ecologice se fac de organisme de inspecție și certificare - persoane juridice din sectorul public sau privat, aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  București, 29 decembrie 2006.Nr. 513.---