ORDIN nr. 2.215 din 22 decembrie 2006pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j) şi k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 28 decembrie 2006    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. j) şi k) şi alin. (3) şi ale art. 147^3 alin. (10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j) şi k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor din anexă reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Certificatele de scutire de taxă pe valoarea adăugată emise în baza prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.898/2004 îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenului prevăzut în acestea.  +  Articolul 3Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.898/2004 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) şi j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 10 ianuarie 2005.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 1 ianuarie 2007.Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 decembrie 2006.Nr. 2.215.  +  AnexăNORMA 22/12/2006