NORME METODOLOGICE din 21 decembrie 2006privind plasarea pe piaţa a alimentelor şi ingredientelor alimentare noi
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 30 decembrie 2006     +  Articolul 1 (1) Institutele de sănătate publică Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara sunt instituţiile responsabile cu elaborarea rapoartelor de evaluare iniţială a alimentelor şi ingredientelor alimentare noi în vederea plasarii lor pe piaţa. (2) Alimentele şi ingredientele alimentare noi sunt alimentele care intra sub incidenţa Regulamentului 258/97 privind alimentele şi ingredientele alimentare noi. (3) Institutul de Sănătate Publică Bucureşti este institutul coordonator pentru activitatea de plasare pe piaţa a alimentelor şi ingredientelor alimentare noi şi are următoarele atribuţii:- transmite la Comisia Europeană rapoartele de evaluare iniţială elaborate de institutele de sănătate publică Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara;- notifica operatorului economic cu privire la decizia de plasare pe piaţa a alimentelor şi ingredientelor alimentare noi sau cu privire la respingerea cererii de plasare a lor pe piaţa;- informează Ministerul Sănătăţii Publice despre decizia de plasare pe piaţa a alimentelor şi ingredientelor alimentare noi în vederea afişării pe site-ul oficial.  +  Articolul 2Rapoartele de evaluare iniţială a alimentelor şi ingredientelor alimentare noi, precum şi cererea operatorului economic pentru plasarea pe piaţa a alimentelor şi ingredientelor alimentare noi se fac în conformitate cu prevederile Regulamentului 258/97 privind alimentele şi ingredientele alimentare noi şi ale Recomandarii Comisiei nr. 97/618/CE privind aspectele ştiinţifice şi informaţiile necesare a fi anexate la cererea de plasare pe piaţa a alimentelor şi ingredientelor alimentare noi şi elaborarea raportului de evaluare iniţială în cadrul Regulamentului 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului.  +  Articolul 3Personalul care are acces la dosarele alimentelor şi ingredientelor alimentare noi are obligaţia de a nu divulga informaţiile considerate a fi confidenţiale.  +  Articolul 4Controlul pe piaţa al alimentelor şi ingredientelor alimentare noi se face de către inspectorii sanitari din Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice.-------