LEGE nr. 491 din 28 decembrie 2006privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.047 din 29 decembrie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 57 din 30 august 2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.4 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 31 august 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, punctul 6 va avea următorul cuprins:"6. La anexa nr. 1, literele A şi B vor avea următorul cuprins:A. Coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile îndeplinite, specifice poliţiştilor:1. Demnitari
             
    Nr. crt.Denumirea funcţieiCategoriaCoeficientul de ierarhizare
    minimmaxim
    1.Secretar de statA-9,00
    2.Subsecretar de statA-8,20
  2. Inalti functionari publici
             
    Nr. crt.Denumirea funcţieiCategoriaCoeficientul de ierarhizare
    minimmaxim
    1.Secretar generalA-8,80
    2.Adjunct al şefului Departamentului ordine şi siguranţă publicăA-8,20
    3.Secretar general adjunctA-8,20
    4.Inspector generalA6,808,00
  3. Functionari publici de conducere
             
    Nr. crt.Denumirea funcţieiCategoriaCoeficientul de ierarhizare
    minimmaxim
    1.Director generalA5,508,20
    2.DirectorA4,706,40
    3.Director general adjunctA5,006,10
    4.Director adjunctA4,605,80
    5.Şef serviciuA4,505,50
    6.Şef birouA4,205,10
  4. Functionari publici de execuţie
             
    Nr. crt.Denumirea funcţieiCategoriaCoeficientul de ierarhizare
    minimmaxim
    1.Consilier al ministruluiA-6,40
    2.Consilier al secretarului de statA-5,50
    3.Ofiţer specialist principalA4,704,90
    4.Ofiţer specialistA4,204,70
    5.Ofiţer principalA3,804,60
    6.OfiţerA2,903,70
    7.Ofiţer debutantA-2,80
  B. Coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile îndeplinite, specifice agentilor de politie:1. Functii de conducere
             
    Nr. crt.Denumirea funcţieiCategoriaCoeficientul de ierarhizare
    minimmaxim
    1.Şef formaţiune*)B2,303,00
      *) Prin formatiune se înţelege: grupa, echipaj, post de politie, patrula, arest, schimb, tura, atelier s.a. 2. Functii de execuţie
             
    Nr. crt.Denumirea funcţieiCategoriaCoeficientul de ierarhizare
    minimmaxim
    1.Agent - Agent principalB2,102,40
    2.Agent debutantB-1,90"
  2. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:"7^1. La anexa nr. 4 punctul 1, litera a) va avea următorul cuprins:«a) salariul de bază al funcţiei îndeplinite, sporul de vechime în muncă, indemnizaţii, premii, sporuri şi alte drepturi care se acordă personalului civil din unitatea unde îşi desfăşoară activitatea, potrivit legislaţiei care se aplică în unităţile respective. Salariul de bază al funcţiei îndeplinite reprezintă salariul pentru funcţia îndeplinită;»."
   +  Articolul IIDispoziţiile art. I se aplică de la data de 1 ianuarie 2007.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 28 decembrie 2006.Nr. 491. -------