ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 21 decembrie 2006pentru prorogarea şi modificarea unor termene prevăzute în Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006    Pentru asigurarea unei obiectivităţi sporite în procesul de evaluare şi avizare a preschimbării certificatelor de revoluţionar, a fost necesară prorogarea succesivă a termenelor prevăzute la art. 9 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ultima prorogare fiind stabilită prin Legea nr. 347/2006 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004. Spre deosebire de celelalte acte normative prin care a fost prorogat termenul de preschimbare a certificatelor doveditoare, fără a se stabili în mod expres termene finale pentru solicitarea preschimbării şi pentru depunerea documentelor necesare în vederea completării dosarelor, prin Legea nr. 347/2006 s-a stabilit în mod expres că termenul final de solicitare a preschimbării certificatelor doveditoare ale calităţii de revoluţionar este 31 iulie 2006, iar termenul final de depunere a documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de preschimbare a certificatelor de revoluţionar, în vederea îndeplinirii condiţiilor stabilite prin lege, este 31 decembrie 2006.Întrucât după intrarea în vigoare a Legii nr. 347/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 27 iulie 2006, timpul rămas la dispoziţia persoanelor posesoare ale certificatelor eliberate în temeiul Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a solicita preschimbarea a fost foarte scurt, asociaţiile de revoluţionari şi Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 au fost puse în situaţia de a nu putea da curs solicitărilor exprimate după data de 31 iulie 2006, aparţinând unui număr mare de persoane, urmaşi de eroi-martiri sau luptători pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, de regulă persoane în vârstă, din mediul rural, de a li se preschimba certificatele doveditoare.Întrucât această situaţie are drept urmare privarea de drepturile prevăzute de lege a unui număr mare de persoane care, dacă nu ar fi fost prevăzut în mod expres în Legea nr. 347/2006 termenul de 31 iulie 2006 ca termen final de solicitare a preschimbării, ar fi avut totuşi posibilitatea să solicite preschimbarea în termen legal, actele normative în vigoare la acea dată prevăzând doar că termenul de preschimbare a certificatelor doveditoare este 30 decembrie 2006, se impune prorogarea şi modificarea unor termene prevăzute în Legea nr. 341/2004, astfel încât să se ofere atât posibilitatea persoanelor îndreptăţite care nu au solicitat preschimbarea certificatelor până la data de 31 iulie 2006 să poată face acest lucru, cât şi posibilitatea comisiilor cu atribuţii în activitatea de preschimbare de a verifica şi analiza dosarele care nu au fost încă soluţionate, precum şi noile dosare care vor fi depuse în urma stabilirii unui nou termen până la care se poate solicita preschimbarea,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ITermenul final de solicitare a preschimbării certificatelor doveditoare ale calităţii de revoluţionar, prevăzut la art. 9^1 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, este 31 martie 2007.  +  Articolul IITermenul final de depunere a documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de preschimbare a certificatelor de revoluţionar, în vederea îndeplinirii condiţiilor stabilite prin lege, prevăzut la art. 9^1 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 septembrie 2007.  +  Articolul IIITermenul prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 martie 2008 inclusiv.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilordin Decembrie 1989Petrişor Morar,secretar de statBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 132.----