HOTĂRÂRE nr. 1.838 din 21 decembrie 2006pentru modificarea poziției nr. 21 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 876/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 22 decembrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICPoziția nr. 21 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 876/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 7 iulie 2006, la coloana a treia "Destinația", se modifică și va avea următorul cuprins:"Obiectiv de investiții «Reabilitare termică și sistem centralizat de încălzire unități socioculturale Șvinița, județul Mehedinți»".
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Mircea Nicu Toader,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 21 decembrie 2006.Nr. 1.838.----