LEGE nr. 460 din 6 decembrie 2006pentru înfiinţarea satului Comasca prin reorganizarea comunei Oinacu, judeţul Giurgiu
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 13 decembrie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează satul Comasca prin reorganizarea satului Braniştea, comuna Oinacu, judeţul Giurgiu. (2) Comuna Oinacu are în componenţă satele Oinacu, Braniştea şi Comasca. (3) Reşedinţa comunei Oinacu rămâne în satul Oinacu.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 6 decembrie 2006.Nr. 460.------