LEGE nr. 439 din 27 noiembrie 2006pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLa articolul 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, după litera s) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:"t) drepturile şi interesele legitime pretinse de foştii deţinuţi şi persecutaţi pentru motive politice în perioada regimului comunist din România."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 27 noiembrie 2006.Nr. 439.---------