ORDIN nr. 1.406 din 16 noiembrie 2006pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 noiembrie 2006    Având în vedere:- prevederile art. 184 alin. (1) şi (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N. 6.698 din 16 noiembrie 2006,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin orice altă dispoziţie contrară se abrogă.  +  Articolul 3Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică, precum şi unităţile sanitare publice cu paturi vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrulsănătăţii publice,Eugen Gheorghe NicolăescuBucureşti, 16 noiembrie 2006.Nr. 1.406.  +  AnexăNORMA 16/11/2006